Köyhää kieltä

Hyvin sanottu on hyvin ajateltu, ja sekavasti sanottu on sekavasti ajateltu. Kieli heijastaa todellisuutta mutta myös muovaa sitä. Minua pännii ja kyllästyttää kielellinen köyhyys, jota ilmentää esimerkiksi tippua-verbin ryöstöviljely – ihminen tippui katolta tai veneestä, pörssikurssit tippuivat, asuntojen hinnat tippuivat, asuntojen myynti tippui. Miksi Pohjoismaiden suurimman sanomalehden toimittajat hylkivät verbiä pudota? Entä miksi sanasta haaste on tullut kielellinen saaste?

Erinomainen äidinkielen hallinta ei ilmeisesti kuulu toimittajien pätevyysvaatimuksiin.
Erinomainen äidinkielen hallinta ei ilmeisesti kuulu toimittajien pätevyysvaatimuksiin.

Joku konsultti on varmaan joskus opettanut, että ongelmista puhuminen luo negatiivista ilmapiiriä, kun taas haaste-sana ilmentää aktiivista pyrkimystä löytää ratkaisu. Jollakin on rahahaasteita, mielenterveyshaasteita, parisuhdehaasteita, terveyshaasteita, työllistymishaasteita, asumishaasteita – kas kun ei sentään päihdehaasteita mutta tietysti haasteita päihteisiin liittyen (tuota rakennetta inhoan erityisesti). Öykkäröivä tyyppi on muka haastava asiakas ja väkivaltainen puoliso on haastava, ikään kuin vastuu törkeästä käytöksestä olisi sen uhrilla, jonka tehtäväksi on langennut vastata ”haasteeseen”. Liiallisuuksiin vietynä haaste- ja haastava-sanojen tunkeminen joka paikkaan ilmentää kielellistä köyhyyttä ja laiskuutta. Jos elämää rajoittavaa kroonista sairautta nimitetään terveyshaasteeksi, se voi tuntua ongelman vähättelyltä. 

Toimittajien ja muiden, joilla on vaikeuksia (huom. ei haasteita) keksiä sopivampia sanoja, kannattaisi käyttää Kielitoimiston sanakirjaa. Siellä on synonyymeja, esimerkkejä käytöstä ja luonnehdintoja tyylistä, mikäli se poikkeaa asiatyylistä. 

Älkää sanoko 'laittaa korvan taa', 'laittaa hanttiin' ja 'laittaa ranttaliksi'. Näissä sanonnoissa kuuluu olla 'panna', koska sanonnat ovat siltä ajalta, kun 'laittaa' tarkoitti ainoastaan moittimista, mikä ilmenee sanonnasta 'Yrittänyttä ei laiteta'. On turhaa muka-häveliäisyyttä välttää vanhaa kunnon panna-verbiä. Kyseinen verbi on tarkoittanut asettamisen lisäksi sukupuoliyhteyttä jo tuhansia vuosia. Jos ihmiset siihen aikaan osasivat pitää verbin eri merkitykset erillään, luulisi sen nykyäänkin onnistuvan.

Miksi sanotaan, että alue rakentuu ja museo avautuu ihan kuin se tapahtuisi täysin itsestään? Luontevampaa olisi sanoa, että alue rakennetaan ja museo avataan. Toki on ymmärrettävää, että rakennushankkeen epäonnistuttua halutaan häivyttää ihmisten osuus siinä ja antaa ymmärtää, että niin vain kävi. 

Entä miksi nykyään puhutaan jatkuvasti asunnon pyyntihinnasta eikä hintapyynnöstä? Pyynti tarkoittaa pyydystämistä, esimerkiksi hylkeenpyynti. 

Pane korvan taakse:

Kielitoimiston sanakirja: haaste

Kielitoimiston ohjepankki: Lukusanojen taivuttaminen

Kielitoimiston sanakirja: tippua

Kotimaisten kielten keskus: Yleiskieli ja sen huoltaminen

Organisaation tiedot

Eva Sundgren

Eva Sundgren työskenteli (liian) pitkään ruotsinkielisen lukion suomen kielen opettajana, koki useita työuupumusjaksoja ja masennusta, kunnes pääsi terveysperusteisen uudelleensijoittumisen kautta uuteen, erittäin innostavaan työhön Helsingin kaupungilla. Määräaikaisuuden lähestyessä loppuaan hänelle räätälöitiin vakituinen vakanssi.

Yhteystiedot