Fingerroosin säätiö tarjoaa aikaa, päätä ja sydäntä

Jokaisella ihmisellä on tarve tulla kohdatuksi ja kuulua johonkin, kokea läheisyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Fingerroosin säätiö tarjoaa aikaa, päätä ja sydäntä

Fingerroosin säätiö edistää ikäihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia, turvallista ympäristöä ja osallisuutta vahvistamalla eri sukupolvien yhteenkuuluvuutta, vuorovaikutusta sekä kohtaamista. Säätiön toiminnassa ihmisiä kohdataan niin kaduilla, kodeissa kuin ryhmien ja toimintojen piirissä.

Löytävää vanhustyötä palveluiden ulkopuolelle jääville

Ikäihmisten osuuden kasvu väestössämme on synnyttänyt uusia palvelutarpeita ja apua tarvitsevia on yhä enemmän. Julkisen sektorin palveluiden rinnalle ja tueksi tarvitaan järjestölähtöisiä, matalan kynnyksen palveluja lähellä ihmisten arkea. Fingerroosin säätiön löytävän vanhustyön toimintamallissa palvelut viedään niitä tarvitsevien luokse. Löytävässä vanhustyössä tehdään yksilötyötä ja kotikäyntejä sekä tarjotaan ryhmätoimintaa: Tarina-ryhmiä kaikille ja Pilke®-porukoita ikäihmisille, joilla on elämässään päihteisiin liittyviä haasteita.

Löytävään työhön tie käy usein läheisten tai yhteistyötahojen huoli-ilmauksen kautta. 

– Kotikäynnillä ihmisen elämä näkyy paljaimmillaan. Moni ikääntynyt jää yksin haastavissa elämäntilanteissa, kun omaiset asuvat kaukana tai suhteet heihin ovat katkenneet. Yksinäisyys on läsnä monen asiakkaamme elämässä. Ryhmät ja tapaamiset ovat monelle viikon kohokohta ja tuovat elämään merkitystä. 

Fingerroosin säätiön löytävässä vanhustyössä jokainen asiakas kohdataan yksilöllisesti. Heidän tarpeensa kuullaan ja yhdessä pohditaan tarvittavat ratkaisut hyvinvoinnin kohentamiseksi ja asioiden järjestämiseksi. Moni ohjautuu myös tarvitsemiensa julkisten palvelujen piiriin. 

Sukupolvet yhdessä turvallisen ja mukavan lähiön rakentamisessa

Yhteisöruokailuja, avointa toimintaa ja paikkoja keskusteluille, kohtaamisia kadulla, perheiden tukea, digitukea, mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan ja työtoimintaan. Fingerroosin säätiö on mukana toteuttamassa ylisukupolvista yhteisöllistä toimintaa Turun Lausteella, Maariassa ja Pansiossa. Tavoitteena on, että alueiden asukkaat ja toimijat saavat läheltä tukea ja heillä on paikka, jonne kokoontua toimimaan ja edistämään alueen asioita.

– On tärkeää, että alueilla on turvallisia aikuisia ja tahoja kohtaamassa ihmisiä, ja että eri kulttuurit, sukupolvet ja ihmiset tutustuvat toisiinsa sekä oppivat elämään yhdessä. Omasta asuinalueesta on tärkeää saada olla ylpeä, kokea se mukavaksi ja turvalliseksi asuinalueeksi. Tätä me-henkeä pyrimme alueilla edistämään yhdessä asukkaiden, eri toimijoiden ja Turun kaupungin aluetyön kanssa.

Yhteistyöllä hyvinvointia 

Kaikkia toimintojaan säätiö toteuttaa ammatillisesti ja yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa. Hyvänä esimerkkinä on Pilke®-ryhmien toteuttaminen työparityönä Turun, Laitilan ja Uudenkaupungin vanhuspalveluiden henkilöstön kanssa. Myös yhteisötalojen toimintoja toteutetaan yhdessä muiden järjestöjen sekä yritysten ja kaupungin kanssa. 

– Kannustamme eri toimijoita yhteistyöhön järjestöjen kanssa, toteuttamaan yhteiskuntavastuuta ja saamaan iloa yhdessä tehdystä hyvästä. Yhdessä luomme uusia innovaatioita ja tuotamme hyvinvointia ja turvallista yhteiskuntaa kaikille. 

Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sr on vuonna 2011 rekisteröity yleishyödyllinen säätiö. Se tarjoaa järjestölähtöisenä toimijana apua ja tukea ihmisille Turussa ja Varsinais-Suomessa, toimii valtakunnallisena asiantuntijana ja kouluttajana, sekä tuottaa innovatiivisia ratkaisuja palvelutarpeisiin. Säätiö on perustanut ja omistaa yhdessä Trinitas Lääkäritalon kanssa Fingerroos Hoiva Oy:n, joka tuottaa kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja sekä erilaisia kodin tukipalveluja. Säätiön toiminnan kautta ihmiset löytävät ylisukupolvista yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimivia palveluita. 

Päivi Heimonen
toimitusjohtaja
YTT, KM, sosionomi amk

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Fingerroosin säätiö

Fingerroosin säätiö

Fingerroosin säätiön toiminta-ajatuksena on ikääntyneiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Turun seudulla. Säätiössä tehdään työtä toisiltamme oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Yleinen hyvinvointi alueella edistää samalla ikääntyneiden hyvinvointia. Säätiö vastaanottaa myös testamentteja ja lahjoituksia.

Artikkelin asiantuntijat

Päivi Heimonen

toimitusjohtaja, Fingerroosin säätiö

Yhteystiedot

Yliopistonkatu 24 A 7, 20100 TurkuToimitusjohtaja Päivi Heimonen p. 044 491 8682paivi.heimonen@fingerroos.net

Fingerroosin säätiö somessa