Yhteistyöllä Muutosturvaa -hanke kehittää muutosturvaa asiakaslähtöisemmäksi ja antaa asiantuntijoille mahdollisuuksia luoda uutta

Muutosturva on TE-toimistojen tarjoama palvelu, jolla autetaan työnantajia ja henkilöstöä yritysten muutostilanteissa. ELY-keskuksen koordinoima, valtakunnallinen Yhteistyöllä Muutosturvaa -hanke on kehittänyt palvelua vuodesta 2015 lähtien. Hanke saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastostaja sen puitteissa muutosturva-asiantuntijat pääsevät jakamaan osaamistaan ja paikalliset TEtoimistot pilotoimaan uusia toimintamalleja.

Yhteistyöllä Muutosturvaa -hanke kehittää muutosturvaa asiakaslähtöisemmäksi ja antaa asiantuntijoille mahdollisuuksia luoda uutta

Hämeen ELY-keskuksen projektipäällikön Eleni Mizarasin mukaan hankkeen kantavana teemana on asiakaslähtöisyyden parantaminen. Sen saavuttamiseksi toimintamalleja kehitetään laajassa yhteistyössä muutosturva-asiantuntijaverkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa. Keinoina käytetään esimerkiksi palvelumuotoilua, yhteiskehittämistä sekä ostopalvelukokeiluja. 

– Me ELY-keskuksella katsomme kokonaisuutta, mutta kuulemme myös asiakkaiden ja asiantuntijoiden viestejä. Toimimme linkkinä konkreettisen asiakastyön ja valtakunnallisten linjausten välillä, Mizaras kertoo.

"Me ELY-keskuksella katsomme kokonaisuutta, mutta kuulemme myös asiakkaiden ja asiantuntijoiden viestejä", kertoo Eleni Mizaras. Kuva: Tapani Rautio

Mizaras haluaa muistuttaa, että muutosturvan hyödyntäminen on osa vastuullista yritystoimintaa ja hyvin hoidettu muutostilanne vaikuttaa pitkällä tähtäimellä työnantajamielikuvaan ja rekrytointeihin. 

– Muutosturva-asiantuntijoilla on vankkaa ammattitaitoa ja he antavat puolueetonta, koko maan kattavasti samansisältöistä apua. TE-toimistoon kannattaakin tarvittaessa ottaa yhteyttä ajoissa ja hyödyntää tarjolla oleva tuki. 

Positiivisia kokemuksia uusista toimintamalleista

Kainuun TE-palveluiden yrityspalvelu- ja muutosturva-asiantuntija Anu Meriläinen kiittää hanketta sen luomista mahdollisuuksista vaikuttaa lainsäädäntöön ja jakaa osaamista. 

Hankkeen myötä Kainuussa on aloitettu myös Ennakoivan muutosturvan palvelu, joka yhdistää muutosturvaan yrityspalvelut. Tavoitteena on tukea yrityksiä ajoissa ja yhden luukun periaatteella.

" Olemme rakentaneet paikallista sidosryhmäverkostoa, jonka sisällä muutosturva-asiantuntija koordinoi palveluntarjoajia",  kertoo Anu Meriläinen. 

– Olemme rakentaneet paikallista sidosryhmäverkostoa, jonka sisällä muutosturva-asiantuntija koordinoi palveluntarjoajia. Voimme esimerkiksi etsiä apua talousvaikeuksiin, mutta yhtä lailla investointeihin, Meriläinen kertoo. 

Hankkeen innoittamana ja tukemana myös Hämeen TE-palveluissa on ryhdytty kehittämään innovatiivisia palveluita. Siellä on käynnistetty uusi moniammatillinen työryhmä, Muutosturvanyrkki, ja henkilö- ja yritysasiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin on vastattu myös virtuaalisella Uuteen Työhön -rekrytointitapahtumalla

"Moniammatillinen osaaminen ja henkilökohtaiset kohtaamiset auttavat tehokkaimmin löytämään uusia polkuja tulevaisuutta varten",  kertoo Hanna-Kaisa Yrjölä. 

– Moniammatillinen osaaminen ja henkilökohtaiset kohtaamiset auttavat tehokkaimmin löytämään uusia polkuja tulevaisuutta varten. Näemme, että parhaassa tapauksessa muutosturva voi olla sekä yksilölle että yritykselle mahdollisuus kasvaa, muutosturvan kehittäjä Hanna-Kaisa Yrjölä kiteyttää.  

Teksti: Aurinna Weisman

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

ELY-keskus

ELY-keskus

ELY-keskukset luovat kestävää hyvinvointia

Huolehdimme jokaisen arkielämään vaikuttavista asioista, kuten teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä tuemme yrityksiä niiden kehittymisessä. Olemme merkittäviä alueidemme kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: elinkeinot, työvoima ja osaaminen; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat.

Artikkelin asiantuntijat

Eleni Mizaras

Eleni Mizaras

projektipäällikkö, Hämeen ELY-keskus

Anu Meriläinen

Anu Meriläinen

yrityspalvelu- ja muutosturva-asiantuntija, Kainuun TE-palvelut

Hanna-Kaisa Yrjölä

Hanna-Kaisa Yrjölä

muutosturvan kehittäjä, TE-palvelut