Merkityksellistä ja palkitsevaa työtä

Helsingin vammaispalveluissa asiakas ja hänen yksilölliset avuntarpeensa ovat keskiössä. Asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja he tulevat kaikista sosiaaliryhmistä. Tämän ansiosta vammaispalvelun työntekijöiden työnkuva on monipuolinen ja palkitsevan mielenkiintoinen kokonaisuus. Tähän moniammatilliseen joukkoon haetaan nyt lisävoimia, niin vasta alalle tulleita kuin rautaisen kokemuksen omaavia sote-alan ammattilaisia.

Merkityksellistä ja palkitsevaa työtä

Helsingin vammaispalvelun työsarka on laaja. 

– Työmme parhaita puolia on sen moninaisuus ja asiakkaiden erilaiset elämäntarinat. Teemme paljon työtä perheiden ja eri verkostojen kanssa. Työssämme asiakaslähtöisyys ja tarvittavan tuen yksilöllinen suunnittelu on keskeistä, kertoo kehitysvammapoliklinikan johtava psykologi Lotta Seppälä.

Vammaistyön työntekijät työskentelevät laajasti ympäri kaupunkia, sillä poliklinikan ja vammaisten sosiaalityön toimipisteiden lisäksi työtä tehdään yli 50:ssä erilaisessa työn- ja asumisen toimipisteessä.

– Työmme rikkautta on myös sen liikkuvuus. Jalkaudumme sinne, missä asiakkaamme ovat. Hyödynnämme myös nykytekniikkaa ja toimimme etäyhteyksin, silloin kun se on mielekästä, kertoo vammaisten sosiaalityön projektisuunnittelija Jaana Hovi

“Voimme vaikuttaa omaan työhömme".

Maamme suurimpana kaupunkina Helsinki tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja eri alojen yhteistyökumppanit löytyvät pääosin omasta organisaatiosta. 

– Melko tuoreena Helsingin kaupungin työntekijänä minulle on ollut hieno kokemus, kuinka valtavasti olen saanut apua ja tukea työhöni erilaisissa asioissa, olipa kyse sitten viestinnästä, lakiasioista tai asiakasosallisuudesta. Minun ei ole tarvinnut pähkäillä asioita yksin, vaan teemme kehitystyötä yhdessä. Myös moniammatillisuus on rikastuttavaa ja onkin mielenkiintoista sekä opettavaista nähdä, miten eri ammattilaiset katsovat asioita eri näkökulmista, selvittää Hovi.

Vaikka Helsingin vammaistyö on osa ison kaupungin organisaatiota, on se yksikkönä pieni verrattuna kaupungin muihin toimintoihin. Tämä tuo toimintaan paljon ketteryyttä ja kehitys- sekä vaikutusmahdollisuuksia. Myös vammaistyön johtaminen on koettu hyväksi, sillä se perustuu luottamukseen ja valmentavaan johtamiseen.

– Työskentelemme paljon itseohjautuvasti ja pystymme vaikuttamaan omaan työhömme. Me luomme itse omat työaikataulumme ja työtä voidaan tehdä joustavasti sekä monipaikkaisesti, selvittää Seppälä.

Helsingin vammaistyössä on mietitty paljon myös työn rakenteita sekä tarkoituksenmukaista ja järkevää työnjakoa sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Tiimit työskentelevät itsenäisesti ja niissä on monenlaisia työtehtäviä. Työntekijä voi erikoistua esimerkiksi vaikeavammaisten tai lasten sosiaalityöhön, mutta hän voi myös siirtyä työstä toiseen ja siten laajentaa omaa osaamistaan.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Helsingin kaupunki / vammaispalvelut

Helsingin kaupunki / vammaispalvelut

Helsingin kaupungin vammaistyö on osa sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalveluita. Vammaistyön palveluihin kuuluu kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön-, asumis- ja perhehoito-, työ- ja päivätoiminta-, kehitysvammapoliklinikan- sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Helsingin vammaistyössä on töissä yli 800 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme ytimessä on saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Artikkelin asiantuntijat

Lotta Seppälä

johtava psykologi, Helsingin kaupunki

Jaana Hovi

projektisuunnittelija, Helsingin kaupunki

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13)00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelinvaihde 09 310 1691