Asukkaidensa näköinen älykoti

Helppous, turvallisuus ja energiatehokkuus korostuvat tämän päivän talotekniikkaratkaisuissa. Kehittyvä teknologia tarjoaa koko ajan uusia mahdollisuuksia helpompaan arkeen: kasvavan elintason myötä niitä ollaan myös entistä valmiimpia hyödyntämään.

Asukkaidensa näköinen älykoti

Moderni kuluttaja haluaa toteuttaa asumisen ja elämisen unelmia tavalla, joka vastaa hänen yksilöllisiä tarpeitaan mahdollisimman hyvin.

Haasteeksi nousee usein se, kuinka teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja asukkaiden alati muuttuvat tarpeet saadaan yhdistettyä luontevasti. Tämä korostuu ajan kuluessa ja erityisesti silloin, kun asunto myydään eteenpäin. Uusien omistajien elämäntilanne ja asumisen tyyli saattavat jo alun alkujaan poiketa merkittävästi siitä, miten myyjät ovat oman arkensa rakentaneet. 

– Älykkään kodin hienoutena on joustava mukautuvuus erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin, toteaa Pauli Kärnä, Schneider Electricin Offer Manager. 

– Luotettavuudesta ja toimintavarmuudesta ei kuitenkaan voida tinkiä tippaakaan.

Tyyliä, toimintavarmuutta ja mukautumista arjen tilanteisiin

Kun älykkäiden valonsäädinten ja pistorasioiden kaltaiset seikat asennetaan kiinteästi paikoilleen joko rakennusvaiheessa tai remontin yhteydessä, älykotiratkaisusta saadaan mahdollisimman toimintavarma. Samalla asunnon arvo kehittyy entistä suotuisammin.

Wiser on kokonaisvaltainen älykotiratkaisu, joka pysyy tekniikan kehityksessä mukana ja elää mukana asukkaan arjessa. 

Wiserin kanssa voidaan hyödyntää moderneja design-kehyksiä, jotka tekevät kodista paitsi toimivan, myös edustavan. Hyvää käytettävyyttä edustaa tänä päivänä myös mahdollisuus ladata pieniä älylaitteita suoraan USB-pistorasioista. Vieläkin suurempi lisäarvo löytyy kodin älykkäästä ohjauksesta: puhelimeen asennettava sovellus varmistaa aina ajantasaiset ominaisuudet – kuin myös niiden helpon hyödyntämisen.

– Hankittaessa perinteisiä valokatkaisimia ja himmentimiä, käytettävissä oleva tekniikka lukittuu investointihetkeen, Pauli Kärnä korostaa. 

– Älykkäiden laitteiden myötä taas erilaiset sovelluspäivitykset tuovat aina viimeisimmät mahdollisuudet käyttäjän ulottuville.

Kärnä muistuttaa, että nimenomaan sovellus mahdollistaa kaikille juuri omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivan kokonaisuuden. 

– Asukas voi vapaasti luoda ”tilanteita” sen mukaan, mitä pitää omalta kannaltaan järkevänä. Kotoa lähdettäessä saadaan kerralla esimerkiksi valot ja pistorasiat sammumaan sekä turvakamerat aktivoitumaan. Automaatio hoitaa ilmoitusten lähettämisen, jos kamera havaitsee liikettä tai keittiön alakaapissa havaitaan vesivuoto.

Asunnon rakentamis- tai ostohetkellä on vaikea hahmottaa, millaisista automaatioratkaisuista voisi tulevaisuudessa olla hyötyä arkielämään. Wiserin kaltaiset älykotiratkaisut ovat aidosti läsnä asukkaiden arjessa, helpottaen elämää monin tavoin ja sopeutuen nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Teksti: Timo Mansikka-aho

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Schneider Electric

Schneider Electric

Vuonna 1836 perustetusta Schneider Electricistä on kehittynyt kansainvälinen energian hallinnan spesialisti. Alun perin rauta- ja terästeollisuudessa toiminut ja raskaita koneita ja laivoja valmistanut yritys on sittemmin kasvanut sähkö- ja automaatioalan erikoisosaajaksi. Tänä päivänä Schneider Electric on yritys, joka auttaa saamaan kaiken irti energiasta.

Me Schneider Electricillä uskomme, että energian saatavuus ja digitalisaation edut kuuluvat ihmisen perusoikeuksiin. Meidän tahtotilamme on että jokainen saa vähemmällä aikaan enemmän, ja että "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.
Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Haluamme vapauttaa avoimen, globaalin ja innovatiivisen yhteiskunnan loputtomat mahdollisuudet, jotka vastaavat arvojamme: merkityksellisyyttä, monimuotoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamista.

Artikkelin asiantuntijat

Pauli Kärnä

Offer Manager

Yhteystiedot

Yritysasiakkaat, vaihde: 010 446 610asiakaspalvelu.fi@se.com

Schneider Electric somessa