Rakennusautomaatioratkaisut ovat avain energiatehokkuuteen

Älykäs kiinteistö optimoi energiankulutuksen käyttäjälähtöisesti energian markkinahinnat huomioiden.

Rakennusautomaatioratkaisut ovat avain energiatehokkuuteen

Energiakriisi ja vihreä siirtymä ovat lisänneet painetta kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen, mutta toimenpiteet painottuvat yhä edelleen rakentamisvaiheessa toteutettaviin energiatehokkuusratkaisuihin. Huomio tulisi keskittää entistä enemmän rakennuksen käyttöönoton jälkeiseen aikaan, sillä jopa 70 prosenttia rakennusten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy vasta käytössä.

–  Energiatehokkuuden lisääminen digitaalisella teknologialla voi mahdollistaa jopa 20–30 prosentin energiasäästöt ilman pitkäkestoisia remontteja tai olosuhteiden, kuten ilmanlaadun, merkittävää vaihtelua. Automaatioratkaisut mahdollistavat yhä pienempien tilakokonaisuuksien energiatehokkuuden yksinkertaisesti, helposti ja kustannustehokkaasti, Schneider Electricin energianhallinnan ja kiinteistöautomaation liiketoiminta-alueesta vastaava Jari Vuori kertoo.

Käyttäjäkohtaista energiaoptimointia markkinalähtöisesti

Ympäristönäkökulmasta katsottuna digitaalisen teknologian mahdollistamalla energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus, sillä rakennukset aiheuttavat jopa 40 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä.

– Rakennusautomaatioiden ohjelmista saadaan kuitenkin maksimaalinen hyöty irti vasta silloin, kun ne on reagoivat rakennusten käyttäjien profiilin sekä energian hinnan muutoksiin. Monissa kiinteistöissä on jatkuvassa käytössä rakennusaikaiset vakioasetukset, joilla on saavutettu rakennushankkeen kannalta tehokas toteutus. Lämmitystä ja ilmanvaihtoa saatetaan esimerkiksi säädellä ennalta asetettujen aika-asetusten mukaan, mutta asetetut ajat eivät vastaa todellista käyttöä. Esimerkiksi covidin jälkeen monien kiinteistöjen käyttö on muuttunut pysyvästi, mutta sitä ei ole huomioitu ohjelmistojen asetuksissa. Integroidut rakennusautomaatiopalvelut optimoivat kiinteistön energiankulutuksen käytön mukaan, Vuori sanoo.

Teknologian voimin kohti vihreää siirtymää

Ensimmäinen askel kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseen onkin ymmärtää, miten rakennusta käytetään ja mihin energiaa kuluu.

–  Kun energiamittausratkaisut ovat kunnossa ja tiedetään missä energiavirrat liikkuvat, voidaan alkaa simuloimaan erilaisia vaihtoehtoja parhaan lopputuloksen ja suurimman euromääräisen säästön saavuttamiseksi. Aina ei tarvita remonttia. Joskus pelkästään lisäsensoreilla ja vakioasetusten sopeuttamisella todelliseen käyttöön saadaan jopa 20 prosenttia lisää tehokkuutta, Vuori sanoo.

Digitaalinen teknologia ja automaatioratkaisut auttavat kulkemaan kohti vihreää siirtymää ja parhaimmillaan tarjoavat myös käyttäjilleen ansaintamahdollisuuden.

–  Rakennusautomaation integroidut energiajakelujärjestelmät ja mittaroinnit avaavat ovet kysyntäjoustomarkkinoille, joka mahdollistaa paitsi energian optimaalisen kulutuksen myös markkinoille osallistumisen ansaintatarkoituksessa, Vuori vinkkaa.  

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Schneider Electric

Schneider Electric

Vuonna 1836 perustetusta Schneider Electricistä on kehittynyt kansainvälinen energian hallinnan spesialisti. Alun perin rauta- ja terästeollisuudessa toiminut ja raskaita koneita ja laivoja valmistanut yritys on sittemmin kasvanut sähkö- ja automaatioalan erikoisosaajaksi. Tänä päivänä Schneider Electric on yritys, joka auttaa saamaan kaiken irti energiasta.

Me Schneider Electricillä uskomme, että energian saatavuus ja digitalisaation edut kuuluvat ihmisen perusoikeuksiin. Meidän tahtotilamme on että jokainen saa vähemmällä aikaan enemmän, ja että "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.
Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Haluamme vapauttaa avoimen, globaalin ja innovatiivisen yhteiskunnan loputtomat mahdollisuudet, jotka vastaavat arvojamme: merkityksellisyyttä, monimuotoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamista.

Artikkelin asiantuntijat

Jari Vuori

Business Lead of Digital Energy Finland, Schneider Electric

Yhteystiedot

Yritysasiakkaat, vaihde: 010 446 610asiakaspalvelu.fi@se.com

Schneider Electric somessa