Avoin automaatio tuo Nanoformin tuotannon kehittämiseen joustavuutta

Teollisuuden automaatiojärjestelmissä asiakkaat ovat perinteisesti olleet sidottuja yhden ja saman toimittajan ratkaisuihin. Avoimien automaatiojärjestelmien ja kasvavien asiakasvaatimusten myötä tämä asetelma on kuitenkin murtumassa. Nanolääketeknologiaan erikoistunut Nanoform hakee tuotantoonsa uutta tehoa ja muuntojoustavuutta Schneider Electricin Automation Expert -ratkaisulla.

Avoimessa automaatiossa ei ole kyse pelkästään komponentti- tai laiteinvestoinnista, vaan yrityksen strategisesta valinnasta ja riskienhallinnasta. Nanoform pystyy Automation Expert-ratkaisulla lisäämään tuotantonsa tehokkuutta ja muuntojoustavuutta, vastaamaan kasvavaan kysyntään ja palvelemaan entistä paremmin globaalin lääketeollisuuden tarpeita.
Avoimessa automaatiossa ei ole kyse pelkästään komponentti- tai laiteinvestoinnista, vaan yrityksen strategisesta valinnasta ja riskienhallinnasta. Nanoform pystyy Automation Expert-ratkaisulla lisäämään tuotantonsa tehokkuutta ja muuntojoustavuutta, vastaamaan kasvavaan kysyntään ja palvelemaan entistä paremmin globaalin lääketeollisuuden tarpeita.

Vahvasti kansainvälistynyt, kasvuhakuinen ja pörssilistattu yritys, Nanoform, etsi hiljattain uusia ratkaisuja prosessinohjaus- ja automaatiotarpeisiinsa. Investoinneilla se tehostaa tuotantoaan, irtautuu perinteisistä toimittajasidonnaisuuksista, ottaa selkeitä kehitysaskeleita kohti teollisuus 4.0-maailmaa sekä vastaa lääketeollisuuden Pharma 4.0 -haasteisiin.

Valinta osui Schneider Electricin Automation Expert -ratkaisuun. Nanoformin johtava automaatioinsinööri Tuomas Malven mukaan se oli paras vaihtoehto matkalla kohti uuden ajan teollisuusautomaatiota. Nyt Nanoform pystyy lisäämään tuotantonsa tehokkuutta ja muuntojoustavuutta, vastaamaan kasvavaan kysyntään ja palvelemaan entistä paremmin globaalin lääketeollisuuden tarpeita. 

– Schneider on sitoutunut IEC 61499 -standardiin, joka muun muassa mahdollistaa eri valmistajien laitteiden yhteensovittamisen ja antaa meille vapauksia automaatiojärjestelmiemme laajentamisessa. Natiivin IT/OT-integraation ansiosta eri järjestelmien yhdistäminen on aiempaa suoraviivaisempaa.  Samalla voimme valita kuhunkin projektiin sopivimman laitteiston toimittajasta riippumatta, Malve tiivistää.

Avoin alusta helpottaa myös uusien teknologioiden, kuten koneoppimisen ja reaaliaikaisen analytiikan, käyttöönottoa. Automaatioratkaisuiden kehittäminen ja uusien ominaisuuksien lisääminen sujuu sekin Malven mukaan selvästi aiempaa nopeammin.

– Yksi keskeinen hyöty on omien sovellusten kehittämisen ja uusien ominaisuuksien lisäämisen nopeus. Valmiit objektikirjastot ja itse kehitettyjen objektien hyödyntäminen eri järjestelmissä säästää aikaa ja vähentää virheriskiä. Objektipohjaiset helposti luettavat ohjelmat tehostavat myös vianetsintää ja nopeuttavat uusien työntekijöiden perehdyttämistä, Malve toteaa.

Laiteinvestoinnin sijaan osa riskienhallintaa 

Schneider Electricin ratkaisumyyntipäällikkö Petri Rantasen mielestä Nanoformin investointipäätöksessä tiivistyvät avoimen teollisuusautomaation keskeiset hyödyt.

– Kyse on pelkän komponentti- tai laiteinvestoinnin sijaan yrityksen strategisesta valinnasta ja riskienhallinnasta. Perinteisessä mallissa sitoudutaan usein yhteen teknologiatoimittajaan. Avoimessa automaatiossa panostetaan tulevaisuudenkestävään ratkaisuun ja avoimen, yhteensopivan ja siirrettävän automaatiosovelluksen kehitystyöhön, Rantanen toteaa.

Myös Schneider Electricin tuotepäällikkö Marko Latvasalon mukaan suosion kasvulle on selkeät perusteet. Avoimien automaatiojärjestelmien avulla tuotantoa voidaan muokata kulloisenkin tarpeen mukaan. Kun eri toimittajien teknologioita saadaan sovitetuksi entistä paremmin yhteen, myös niiden elinkaari pitenee.

– Laitteiden sijaan kehitystyössä keskitytään enemmän ohjelmistoihin ja it-maailmaan. Niinpä alan osaajia on paremmin tarjolla kuin perinteisissä logiikkapohjaisissa järjestelmissä, Latvasalo huomauttaa.

Teksti: Timo Sormunen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Schneider Electric

Schneider Electric

Vuonna 1836 perustetusta Schneider Electricistä on kehittynyt kansainvälinen energian hallinnan spesialisti. Alun perin rauta- ja terästeollisuudessa toiminut ja raskaita koneita ja laivoja valmistanut yritys on sittemmin kasvanut sähkö- ja automaatioalan erikoisosaajaksi. Tänä päivänä Schneider Electric on yritys, joka auttaa saamaan kaiken irti energiasta.

Me Schneider Electricillä uskomme, että energian saatavuus ja digitalisaation edut kuuluvat ihmisen perusoikeuksiin. Meidän tahtotilamme on että jokainen saa vähemmällä aikaan enemmän, ja että "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.
Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Haluamme vapauttaa avoimen, globaalin ja innovatiivisen yhteiskunnan loputtomat mahdollisuudet, jotka vastaavat arvojamme: merkityksellisyyttä, monimuotoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamista.

Artikkelin asiantuntijat

Tuomas Malve

johtava automaatioinsinööri, Nanoform

Petri Rantanen

ratkaisumyyntipäällikkö, Schneider Electric

Yhteystiedot

Yritysasiakkaat, vaihde: 010 446 610asiakaspalvelu.fi@se.com

Schneider Electric somessa