Investointi älykkääseen sähkönjakelujärjestelmään alentaa energiakustannuksia ja pienentää käyttökustannuksia

Energiahintojen nousu on näkynyt tai tulee näkymään lähes jokaisen sähkölaskussa. Isojen kiinteistöjen kohdalla puhutaan todella merkittävistä summista. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, miten helposti kuluihin voisi konkreettisesti vaikuttaa, tai mikä merkitys kiinteistöjen sähkönjakelujärjestelmillä on rakennusten energia- ja kustannustehokkuudelle.

"Seurannan avulla voidaan kartoittaa, mihin vuorokauden aikaan sähkönkulutuksessa on piikki ja miten kulutus muutoin jakaantuu vuorokauden aikana", kertoo sähkönjakelu- ja sähköasennuskalusteiden liiketoiminnoista vastaava  Mikko Keto Schneider Electricltä.
"Seurannan avulla voidaan kartoittaa, mihin vuorokauden aikaan sähkönkulutuksessa on piikki ja miten kulutus muutoin jakaantuu vuorokauden aikana", kertoo sähkönjakelu- ja sähköasennuskalusteiden liiketoiminnoista vastaava Mikko Keto Schneider Electricltä.

Yksi tärkeimmistä asioista, jonka avulla rakennukset voivat saavuttaa pienemmät päästöt ja alhaisemmat kustannukset on rakennuksen älykäs sähköistäminen. 

Sähköjärjestelmien osuus uuden rakennushankkeen kokonaisbudjetista on keskimäärin noin 10–15 prosenttia, ja tästä digitalisointi- ja ohjelmistoelementit edustavat vain pientä osaa kokonaiskustannuksista. Tämä kohtuullisen pieni investointi on kuitenkin ratkaisevan tärkeä tavoitellessa alhaisempia käyttökustannuksia ja energiankulutusta.

Kartoittaminen ja jatkuva seuranta mahdollistavat säästöt

Sähkönkäytön hallitseminen alkaa sähkökulutuksen kartoittamisesta. Yksinkertaistaen: jos ei tiedetä mihin sähköä kuluu, ei tiedetä missä voidaan säästää ja milloin kulutuksessa on toimenpiteitä vaativia poikkeamia normaalitilanteeseen nähden. Kartoittamisen perusteella on helpompi tehdä järkeviä ja taloudellisia ratkaisuja.

Kartoittaminen onnistuu parhaiten keräämällä sähkökeskuksesta tietoja mittaroinnin avulla ja kerämällä mittausdata yhteen järjestelmään. Kun dataa on kerätty tarpeeksi, voidaan muodostaa käsitys kulutuksen tilanteesta. 

Seurannan avulla voidaan kartoittaa, mihin vuorokauden aikaan sähkönkulutuksessa on piikki ja miten kulutus muutoin jakaantuu vuorokauden aikana. Päivittäisen kulutuskäyrän tultua tutuksi sähkönkäyttöä on helppo säädellä. Sähkön hinta ei ole vakio, ja kun sähköpiikit on selvitetty, voidaan kulutusta siirtää edullisimmille tunneille.

Älykkäässä sähköjärjestelmässä sähkökeskuksista saatavien mittaustietojen kommunikointi ja datan keruu onnistuu avoimia dataväyliä käyttämällä, mikä tarkoittaa merkittävää säästöä kaapeloinnissa. Jokaista tietoa ei haeta oman ohjauskaapelin
kautta, joten kymmenet ja taas kymmenet kaapelikilometrit muuttuvat tarpeettomiksi. 

Ennakoiminen ja hyvä suunnittelu ehkäisee ongelmia

Älykkään sähkönjakelun avulla voidaan ottaa haltuun kokonaisuus aivan projektin ensimetreistä lähtien. Kaikki tehdään vaivattomasti ja tehokkaasti: suunnittelu, keskusvalmistus, asennus ja lopulta käyttöönotto. Näin saadaan haltuun koko teknologian elinkaari.

Kun kaikki suunnittelusta käyttöönottoon tehdään kerralla oikein ja investoidaan esisuunnitteluun sekä ennakoimiseen, voidaan säästää paljon aikaa, rahaa ja vaivaa. Jos osaoptimointeja on tekemässä useampi taho, lopputuloksena voi olla järjestelmän osaset, jotka eivät keskustele keskenään. Lisäksi kun suunnittelu tehdään kerralla oikein, voidaan samaa mallia hyödyntää jatkossa muissa projekteissa. Aiemmin tehdyn hyödyntäminen ja parantaminen on osa järkevää suunnittelua. 

”Älykkään sähkönjakelun käyttöönotto on myös turvallisuustekijä." 

Esisuunnittelussa on hyvä ottaa huomioon ohjaukset, asentotiedot, mittaukset ja hälytykset Ethernet-väylän kautta. Suunnittelua helpottaa se, että nykyaikaisissa katkaisijoissa on väyläliityntä ja energiamittarointi valmiina. 

Tehokkuutta lisää keskusvalmistuksen hyödyntäminen. Valmistusta nopeutetaan ja optimoidaan käyttämällä hyväksi valmiita ratkaisuja, joissa väylätekniikka on huomioita alusta alkaen. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi Smart Panel -keskuskonsepti. Mahdollisimman valmiiksi tehty toteutus keskusvalmistuksessa säästää aikaa ja rahaa. Työmaalla vastaava työ on 1,7 kertaa hitaampaa ja kalliimpaa kuin tehtaan hyvissä olosuhteissa tehty työ. Keskukset voidaan esivalmistaa, koestaa toiminnallisuuksien osalta ja asetella katkaisijoiden suojausarvot valmiiksi jo keskusvalmistajan tuotannossa. 

Käyttöönoton prosessia voidaan tehdä helpommaksi ja nopeammaksi ohjelmistoilla, joilla asettelu, testaus ja dokumentointi voidaan suorittaa. Keskuskohtaiset toiminnalliset testaukset voidaan tehdä jo ennen kuin yhteistoimintaa kokeillaan. 

Älykkään sähkönjakelun käyttöönotto on myös turvallisuustekijä. Prosesseja, kuten esimerkiksi datakeskuksia voidaan ajaa jatkuvasti täydellä kuormalla, kun olosuhteet voidaan varmistaa jatkuvalla lämpötilan valvonnalla. Ympärivuorokautinen valvonta kertoo lämpötilan kehityksen. Näin mahdollisiin häiriöihin voidaan puuttua jo ennen kuin laitteisto lämpenee liikaa ja vaurioita syntyy. Tähän ei perinteisellä kausittaisella lämpökuvauksella pystytä.

Muutosvalmiudet helpottuvat älykkään sähkönjakelun avulla

Älykkään sähkönjakelun työkalut ovat erinomaisia dokumentoinnin ja tulevaisuudessa tapahtuvien mahdollisten muutosten kannalta. Käyttöönottotyökalut tuottavat automaattisesti lopputuloksena dokumentin, joka toimii huoltokirjana. Huoltokirja jää digitaalisessa muodossa talteen ja dokumentaatiota on helppo päivittää, kun esimerkiksi huoltoyhtiöt vaihtuvat tai asettelut muuttuvat. 

Kiinteistön toiminnallisuuden muutoksissa ja muissa muutostarpeissa dokumentointi, älykäs sähkönjakelu ja mittarointi ovat tärkeässä asemassa. Kun tilan käyttötarkoitus muuttuu, pitää tiloja pystyä ohjaamaan, valvomaan ja mittaroimaan erikseen. Esimerkiksi kauppakeskuksissa tilojen käyttötarkoitus ja energiankulutus tilassa voi muuttua radikaalisti. Mittaroinnilla muutokset voidaan osoittaa esimerkiksi laskutusta varten. Älykkään järjestelmän avulla tiedot voidaan siirtää helposti energiatiedot keräävään järjestelmään. 

Teollisuuslaitoksissa uudet laitteet ja koneet voidaan joustavasti liittää yhteen järjestelmään, jossa näkyy sähkönjakelu, valvonta, ohjaus ja mittarointi. Mittaroinnin ja älykkään sähkönjakelun avulla myös vianmääritys helpottuu, kun vikoja voidaan ennakoida eikä pitkiä katkoksia pääse syntymään.

Hankkeiden suunnitteluvaiheessa kannattaa aina käyttää testattuja ja validoituja mallisuunnitelmia sekä ammattilaisten, kuten Schneider Electricin tai kumppaniverkostomme apua. Tekninen määrittelytiimi tukee sähköalan ammattilaisia suunnitteluvaiheessa ja auttaa ottamaan huomioon kaikki tulevaisuuden tarpeet. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Schneider Electric

Schneider Electric

Vuonna 1836 perustetusta Schneider Electricistä on kehittynyt kansainvälinen energian hallinnan spesialisti. Alun perin rauta- ja terästeollisuudessa toiminut ja raskaita koneita ja laivoja valmistanut yritys on sittemmin kasvanut sähkö- ja automaatioalan erikoisosaajaksi. Tänä päivänä Schneider Electric on yritys, joka auttaa saamaan kaiken irti energiasta.

Me Schneider Electricillä uskomme, että energian saatavuus ja digitalisaation edut kuuluvat ihmisen perusoikeuksiin. Meidän tahtotilamme on että jokainen saa vähemmällä aikaan enemmän, ja että "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.
Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Haluamme vapauttaa avoimen, globaalin ja innovatiivisen yhteiskunnan loputtomat mahdollisuudet, jotka vastaavat arvojamme: merkityksellisyyttä, monimuotoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamista.

Artikkelin asiantuntijat

Mikko Keto

Mikko Keto

Vice President Home & Distribution and Power Products, Schneider Electric

Yhteystiedot

Yritysasiakkaat, vaihde: 010 446 610asiakaspalvelu.fi@se.com

Schneider Electric somessa