On aika laittaa ilmastovastuuraportointi kuntoon

Ilmastovastuullisuudesta on tulossa markkinoilla pysymisen perusedellytys yrityksille. Yrityksen ja tuotteiden hiilijalanjälki on keskeinen ympäristövastuun mittari, joka vaikuttaa myös rahoituspäätöksiin. Nordic Offset Oy on vuonna 2008 perustettu asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin ja ilmastovastuullisen toiminnan kehittämiseen.

”Kun halutaan saavuttaa organisaatiotason tai tuotetason hiilineutraalius, eivät aina pelkät omat päästövähennystoimenpiteet riitä. Lähes aina tarvitaan lisäksi päästöjen kompensointia eli kumoamista vapaaehtoisen hiilimarkkinan hankkeiden kautta. Päästöjen kumoaminen on ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön tunnustama mekanismi ilmastonmuutoksen hillinnässä”, Nordic Offset Oy:n asiantuntijat Maija Saijonmaa ja Heini Koutonen toteavat.
”Kun halutaan saavuttaa organisaatiotason tai tuotetason hiilineutraalius, eivät aina pelkät omat päästövähennystoimenpiteet riitä. Lähes aina tarvitaan lisäksi päästöjen kompensointia eli kumoamista vapaaehtoisen hiilimarkkinan hankkeiden kautta. Päästöjen kumoaminen on ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön tunnustama mekanismi ilmastonmuutoksen hillinnässä”, Nordic Offset Oy:n asiantuntijat Maija Saijonmaa ja Heini Koutonen toteavat.

Tämän vuoden alussa astui voimaan EU:n kestävyysraportointidirektiivi, joka vaatii yrityksiltä raportointia kaikista ESG:n (ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa) osa-alueista. Ympäristövastuun alla yhtenä tärkeänä osa-alueena on ilmastovastuu.

Oleellisena tukena asiantunteva kumppani

– Direktiivin velvoite koskee vuonna 2024 vain pörssiyhtiöitä, mutta isot yritykset tarvitsevat kuitenkin jo hiilijalanjälkitietoa alihankintaketjujen yrityksiltä niiden kokoluokasta riippumatta. Asiantunteva kumppani on oleellinen tuki tässä työssä, Nordic Offset Oy:n asiantuntija Heini Koutonen toteaa.

Hiilijalanjäljen laskenta on ensimmäinen konkreettinen askel ilmastovastuutyössä. Hiilijalanjälkilaskentaan tulee sisällyttää pakolliset scope 1 ja 2 -päästöt, joita syntyy muun muassa polttoaineen käytöstä ja ostoenergian tuotannosta. Nykyisin suositellaan tarkastelemaan myös epäsuoria scope 3 -päästöjä, jotka voivat kattaa jopa yli 80 prosenttia päästökokonaisuudesta. 

"Nordic Offset toteuttaa koko selvityksen laskennan rajaamisesta tulosten analyysiin ja kehityssuosituksiin."

Perinteisten ESG-elementtien lisäksi kestävyysraportoinnissa tulee huomioida kahdensuuntaiset vaikutukset: sekä yrityksen vaikutukset ympäristöön että ympäristömuutosten vaikutukset itse yritykseen.

Selkeät suuntaviivat Ilmastotyön suunnitteluun

Nordic Offset toteuttaa koko selvityksen laskennan rajaamisesta tulosten analyysiin ja kehityssuosituksiin. Tuloksen selvittyä on olennaista suunnitella ja tehdä päästöjä pienentävät toimenpiteet oikeisiin kohteisiin. 

Nordic Offsetin asiantuntijat ovat suunnitelleet muun muassa digitaalisia ratkaisuja ja kyberturvapalveluja tarjoavalle Cinialle lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet kansainväliseen Science-based targets -aloitteeseen (SBTi) perustuen. 

– Työn avulla Cinia sai selkeät suuntaviivat oman ilmastotyön suunnitteluun sekä konkreettisia esimerkkejä päästövähennystoimenpiteiden optimointiin, Nordic Offset Oy:n ilmastorahoituksen johtava asiantuntija Maija Saijonmaa kertoo.

Nordic Offset Oy:n palvelut:

  • Hiilijalanjäljen laskenta
  • Elinkaariarviointi (LCA) ja ympäristötuoteselosteet (EPD)
  • Päästölaskennan verifiointi
  • Päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden suunnittelu (Science Based Targets  Initiative)
  • Päästöjen kompensoinnit ja hiilinieluprojektit
  • Ilmastovastuullisuuden viestintä
  • Ilmastorahoituksen ESG due diligence
  • Hiilikädenjäljen ja päästövähennyspotentiaalin laskenta 
  • Luontovaikutusten arvioinnit

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Nordic Offset Oy

Nordic Offset Oy

Nordic Offset Oy on vuonna 2008 perustettu ilmastovastuun asiantuntijayritys. Meillä on vahva osaaminen ja näyttö ilmastokonsultoinnista eri toimialoilla ja olemme Suomen johtava hiilijalanjäljen hallinnan asiantuntija. Tarjoamme asiakkaillemme työkaluja ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisessa ja ilmastovastuullisen toiminnan kehittämisessä.

Toimimme asiantuntijakumppanina hiilineutraaliuden, hiilinegatiivisuuden ja nettonollan saavuttamiseen liittyvissä projekteissa. Konsultointipalvelumme avulla yritykset ja yhteisöt voivat kehittää ilmastovastuutaan uudelle tasolle. Autamme selvittämään hiilijalanjäljen ja tarvittavat päästövähennystoimenpiteet, asettamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet sekä kumoamaan jäljelle jäävät päästöt luotettavasti. Lisäksi tuemme asiakkaitamme ilmastovastuun viestimisessä ja raportoinnissa.

Artikkelin asiantuntijat

Heini Koutonen

asiantuntija, vanhempi konsultti, Nordic Offset Oy

Maija Saijonmaa

Maija Saijonmaa

johtava asiantuntija, Nordic Offset Oy

Yhteystiedot

Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finland p. +358 10 340 0080info@nordicoffset.com

Nordic Offset Oy somessa

Organisaation artikkelit