Hevtec Oy:n avulla työkoneiden sähköistykseen saadaan nopeutta

Kotimainen Hevtec Oy perustettiin 2017 tilanteeseen, jossa sähköistämiseen vaadittavia komponentteja oli saatavilla, mutta laitteita yhdistävälle toimijalle oli selvä tarve. Tällä hetkellä Hevtec auttaa asiakkaitaan nopeuttamaan sähköistämisprosessia konsultoivalla otteella.

Hevtecin perustajat Ville Eskelinen ja Heikki Hakala.
Hevtecin perustajat Ville Eskelinen ja Heikki Hakala.

Hevtecin perustajat Ville Eskelinen ja Heikki Hakala starttasivat yrityksen saadakseen oman pitkän kokemuksensa sähköistyksestä parhaaseen hyötykäyttöön. Yritys pohjaa syvälliseen ymmärrykseen sähköisistä ja hybridivoimalinjoista kokonaisuutena ja siitä, miten niitä kannattaa ohjata mahdollisimman tehokkaasti. Hevtec auttaa työkonevalmistajia ja työkoneiden maahantuojia sähköistämään työkoneitaan sekä muita sidosryhmiä sähköistämiseen liittyvissä kysymyksissä. 

- Meillä keskiössä on jatkuvan lisäarvon tuottaminen asiakkaille. Olemme ainutlaatuisessa asemassa, jossa etsimme parhaita yhdistelmiä asiakkaan sähköistämistarpeeseen. Tämän mahdollistaa se, että tunnemme kentän ja komponenttivalmistajat hyvin, Eskelinen kuvailee.  

"Tunnemme kentän ja komponenttivalmistajat hyvin".

Hevtecin palvelumalli mukautuu asiakkaan toiveiden mukaan. Osalle asiakkaista Hevtec toimii tiiviisti integroituneena osana sisäistä tiimiä, osalle toimitetaan valmiimpia ratkaisuja. Tärkeä osa Hevtecin tarjoomaa on sen oma ohjausjärjestelmä, jota on kehitetty yrityksen perustamisesta lähtien. Ohjausjärjestelmällä on kriittinen rooli siinä, että sähköistämisessä voidaan edetä nopeasti. 

- Ohjausjärjestelmää voidaan käyttää jo nyt useissa eri sovelluksissa ja sen jatkokehittäminen tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia uusille sovelluksille sekä luo kilpailuetua Hevtecin asiakkaille omalla markkinalla, Hakala mainitsee.

Edellytys työmaiden kehitykselle

Hyvänä esimerkkinä Hevtecin asiakkaille tuomasta lisäarvosta on Junttanin paalutuskoneeseen suunniteltu sähköinen voimalinja.  Hevtec simuloi koneen toimintaa lähtötietojen ja annettujen raja-arvojen pohjalta, jonka perusteella määriteltiin voimalinja, valittiin komponentit sekä akuston latausratkaisu.

- Päädyimme asiakkaan kanssa vaihdettavaan akustoon, jotta koneella voidaan työskennellä tehokkaasti pitkiä työpäiviä. Lisäksi pystyimme simulointidatan perusteella määrittelemään odotettavissa olevan elinkaaren akustolle, Eskelinen kertoo. 

Komponenttivalintojen jälkeen Hevtec toimi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan suunnittelutiimin kanssa. Sähköisen voimalinjan komponentteja ohjaa Hevtecin älykäs ohjausjärjestelmä. Projekti eteni vauhdikkaasti ja työkone oli testauksessa kahdeksan ja toimitettuna asiakkaalle kymmenen kuukautta projektin aloituksesta. Sillä on nyt tehty töitä ongelmitta jo yli vuoden ajan.

Eskelinen ja Hakala näkevät, että Suomessa sähköistäminen etenee hieman kiivaimpia markkinoita hitaammin. Jatkossa kuitenkin erityisesti kaupunkialueilla sähköisten työmaiden osuus tulee väistämättä kasvamaan. 

Hevtec on tässä markkinassa erityisessä asemassa, koska yrityksen osaaminen kattaa raon, joka jää eri komponenttivalmistajien osaamisen väliin. Yrittäjien mukaan tätä hyödyntämällä asiakkaat voivat helposti nopeuttaa omaa sähköistämisprosessiaan merkittävästi. 

 - Asiakkailla on usein omaa näkemystä haluamistaan ratkaisusta. Me pystymme kuitenkin tuomaan lisäymmärrystä siihen mitkä ovat parhaiten mitoitettuja, taloudellisesti ja kaupallisesti mielekkäitä ratkaisuja, Hakala kiteyttää. 

 

 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Hevtec Oy

Hevtec Oy

Hevtec is an engineering design company specialized in electric and hybrid system integration. We thrive on creating clean solutions that meet the high standards of tomorrow. We believe that any machine can be enhanced to stand out in terms of performance as well as energy-efficiency.

As a company, we combine extensive expertise in electric and hybrid integration with a fresh eye for system design. We have a hunger for creating disruptive solutions that upgrade mobile electric machinery and vehicles to the fore of competition.

Artikkelin asiantuntijat

Ville Eskelinen

perustaja, Hevtec Oy

Heikki Hakala

perustaja, Hevtec Oy

Yhteystiedot

+358 40 548 5341info@hevtec.fi