Uusiutuvien energialähteiden laatuvaihtelut lisäävät prosessiteollisuuden kiinnostusta vetyyn

Energiamurros on tuonut meidät kaikki sähkön uuteen maailmaan, jossa energiantuotannossa painottuu uusiutuva energia ja omavaraisuus sekä energian kulutuspuolella kustannustehokas käyttö.

Uusiutuvien energialähteiden laatuvaihtelut lisäävät prosessiteollisuuden kiinnostusta vetyyn

Sähköistämisen avulla voidaan lyhyellä aikavälillä ratkaista energiakriisi ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti ilmastokriisiin ratkaisuun. Muutos perinteisistä energialähteistä uusiutuviin tarvitsee kuitenkin dataa, automaatiota ja uutta teknologiaa.

Digitalisaation edelläkävijänä energiantuotanto- ja automaatioratkaisuissa tunnettu Schneider Electric auttaa kumppaneidensa kanssa toimialoja kulkemaan kohti resurssiviisasta energiankululutusta.

Käyttöön koko automaatioratkaisujen potentiaali

Nykyisessä markkinatilanteessa vihreä siirtymä on väistämätön, mutta ajalliset haasteet ja resurssipula jarruttavat muutosta etenkin teollisuuden alan yrityksissä. Kokenut kumppani on apuna liiketoiminnan läpäisevän kokonaiskuvan luomisessa ja prosessien kehittämisessä niin, että teknologian ja automaatioratkaisujen potentiaali saadaan täysipainoisesti hyödynnettyä.

”Toimintojen onnistunut digitalisoiminen syntyy yhteistyössä".

–  Toimintojen onnistunut digitalisoiminen syntyy yhteistyössä, jossa ymmärryksemme digitaalisista ratkaisuista ja laitteista yhdistyy asiakkaidemme prosessiosaamiseen. Laajat verkostomme ja yhteistyö eri laitevalmistajien kanssa mahdollistavat kokonaisuutta palvelevien ratkaisuiden kehittämiseen, Schneider Electricin teollisuusyksikön liiketoimintajohtaja Harri Rajaniemi sanoo.

Schneider Electric on tehnyt pitkäjänteistä työtä tulevaisuuden nollahiilitalouden edistämiseksi, jotta uuden teknologian mahdollisuudet saataisiin valjastettua energiakriisin ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen liiketoiminnan kannalta kestävin menetelmin. Onnistuneet projektit ja jatkuva tuotekehitys ovatkin tuottaneet tulosta, sillä Schneider Electricin lisäksi maailman vastuullisimpien yritysten listalla komeilevat myös yhtiön asiakkaat.

–  Teollisuus digitalisoituu ja sähköistyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. On kuitenkin prosesseja ja segmenttejä, joille sähkö ei ole vaihtoehto. Näillä osa-alueilla vihreästä vedystä tulee välttämätön, koska se voi korvata maakaasun ja tuottaa valtavia säästöjä päästöissä, sanoo Harri Rajaniemi.

”Sähköistämisen avulla saadaan ratkaistua energiakriisin aiheuttamat liiketoimintariskit lyhyellä aikavälillä ja ilmastokriisi pidemmällä tähtäimellä".

–  Teemme aktiivisesti verkostomme kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta saamme toimijoille suurempitehoisia skaalautuvia elektrolyysilaitteistoja, Rajaniemi jatkaa.

Resurssiviisasta energiankulutusta

Tiivis asiakasyhteistyö näkyy innovatiivisina ratkaisuina, joiden avulla on onnistuttu vastaamaan energiamurroksen asettamiin vaatimuksiin.

–  Uusiutuvan energian lisääntyvä käyttö aiheuttaa laatuvaihteluita sähköverkkoon, jonka vuoksi on kehitettävä menetelmiä sähkön varastointiin ja energian kustannustehokkaaseen käyttöön. Sähköistämisen avulla saadaan ratkaistua energiakriisin aiheuttamat liiketoimintariskit lyhyellä aikavälillä ja ilmastokriisi pidemmällä tähtäimellä, Schneider Electricin uusiutuvan energian asiantuntija Juha Ruti toteaa.

– Esimerkiksi maailman johtavana pumppuasemien valmistajana tunnettu asiakasyrityksemme Wilo onnistui vähentämään virtuaalivoimaloiden avulla energiankulutusta 20 prosenttia ja käyttökatkoja 25 prosenttia. Energia- ja ylläpitokulut syövät perinteisessä muodossaan jopa 75 prosenttia pumppuasemien budjetista, joten säästöt ovat mittavat, Rajaniemi avaa automaatioratkaisujen merkitystä konkreettisen esimerkin avulla. 

”Virtuaalivoimalaratkaisun avulla voidaan maksimoida oman energiantuotannon hyödyntäminen ja ohjata varastoinnin avulla milloin kulutetaan, joustetaan, ja varastoidaan energiaa".

Euroopan ympäristövastuullisimmaksi kaupunkikeskukseksi tunnustettu Lippulaiva Espoossa on sekin rakentunut yhteistyössä Schneider Electricin kanssa. 

– Rakennuksen virtuaalivoimalaratkaisu mahdollistaa aurinkoenergian hyödyntämisen, varastoinnin ja kiinteistön toimimisen osana dynaamista energianhallintaa. Kiinteistössä sijaitsevalla sähköenergiavarastolla osallistutaan valtakunnan sähköverkon tasapainottamiseen taajuusmarkkinassa. Virtuaalivoimalaratkaisun avulla voidaan maksimoida oman energiantuotannon hyödyntäminen ja ohjata varastoinnin avulla milloin kulutetaan, joustetaan, ja varastoidaan energiaa, yhtiön mikroverkkoasiantuntija Sanna Yli-Kojola kuvailee.

Vihreästä vedystä vientivaltti

Siinä missä energiamurros haastaa teollisen tuotannon prosessit, se myös avaa suomalaiselle osaamiselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

–  Meillä on poikkeuksellinen kapasiteetti uusiutuvan energian hyödyntämiseen, ja investoinnit uusiin tuulivoimaloihin edistävät omavaraisuutta edelleen. Kun pystymme tuottamaan energiaa yli tarpeemme ja varastoimaan ylijäämään, vetytaloudesta voi muodostua Suomelle mittava vientivaltti, Rajaniemi, Ruti ja Yli-Kojola iloitsevat.

”Meillä on poikkeuksellinen kapasiteetti uusiutuvan energian hyödyntämiseen".

Tulevaisuuden nollahiilitaloudessa hallitseva energiamuoto on sähkö noin 70 prosentin osuudella kokonaisenergiatuotannosta. Uusiutuvasta energiasta tuotetusta sähköstä puolestaan jalostetaan vihreää vetyä ja siitä johdettuja polttoaineita liikenteen ja teollisuuden päästöjen vähentämiseen.

–  EU:n tavoite on kattaa viidennes jäsenmaiden energiantuotannosta vihreällä vedyllä vuoteen 2050 mennessä, ja Suomi on näillä markkinoilla vahvoilla, Schneiderin asiantuntijat päättävät. 

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Schneider Electric

Schneider Electric

Vuonna 1836 perustetusta Schneider Electricistä on kehittynyt kansainvälinen energian hallinnan spesialisti. Alun perin rauta- ja terästeollisuudessa toiminut ja raskaita koneita ja laivoja valmistanut yritys on sittemmin kasvanut sähkö- ja automaatioalan erikoisosaajaksi. Tänä päivänä Schneider Electric on yritys, joka auttaa saamaan kaiken irti energiasta.

Me Schneider Electricillä uskomme, että energian saatavuus ja digitalisaation edut kuuluvat ihmisen perusoikeuksiin. Meidän tahtotilamme on että jokainen saa vähemmällä aikaan enemmän, ja että "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.
Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Haluamme vapauttaa avoimen, globaalin ja innovatiivisen yhteiskunnan loputtomat mahdollisuudet, jotka vastaavat arvojamme: merkityksellisyyttä, monimuotoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamista.

Artikkelin asiantuntijat

Harri Rajaniemi

Harri Rajaniemi

liiketoimintajohtaja, Schneider Electric Suomi

Sanna Yli-Kojola

Sanna Yli-Kojola

mikroverkkoasiantuntija, Schneider Electric Suomi

Juha Ruti

Juha Ruti

uusiutuvan energian asiantuntija, Schneider Electric Suomi

Yhteystiedot

Yritysasiakkaat, vaihde: 010 446 610asiakaspalvelu.fi@se.com

Schneider Electric somessa