Laserkeilauksella rakentamisen suunnittelu ja dokumentointi uudelle tasolle

Rakennussuunnittelu, rakentamisen laadunvalvonta sekä dokumentointi ovat laserkeilauksen avulla siirtyneet täysin uudelle tarkkuustasolle. Eikä se ole enää edes vaikeaa, sillä kehittyneet, tekoälyavusteiset automatisoidut ohjelmistot tekevät suurtenkin datamäärien käsittelystä helppoa niin rakennusliikkeiden suunnittelijoille kuin arkkitehdeille.

Pistepilvi on kolmiulotteinen aineisto kohteesta, joka koostuu miljoonista yksittäisistä pisteistä. Se sisältää kohteen tarkan geometrian, parhaimmillaan millimetreissä. Pisteet voivat sisältää 3D-sijaintinsa lisäksi tiedon kohteen väristä.
Pistepilvi on kolmiulotteinen aineisto kohteesta, joka koostuu miljoonista yksittäisistä pisteistä. Se sisältää kohteen tarkan geometrian, parhaimmillaan millimetreissä. Pisteet voivat sisältää 3D-sijaintinsa lisäksi tiedon kohteen väristä.

Amerikkalaisen Trimblen talonrakentamisen divisioona on kehittänyt pitkäjänteisesti tehokkaita ja helppokäyttöisiä ratkaisuja jopa millimetrin tarkkaan rakennusten mittaamiseen, tiedon keräämiseen sekä käsittelyyn.

– Laserkeilauksen tuottamien pistepilvien sisältämä tietomäärä on valtava ja tämän vuoksi datan muokkaus suunnitteluohjelmistoille sopivaksi on aiemmin usein ulkoistettu työhön erikoistuneisiin konsulttitoimistoihin. Uusien pistepilviä käsittelevien ohjelmien helppokäyttöisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, joten myös suunnittelijat ja arkkitehdit voivat käyttää niitä sujuvasti, kertoo BuildingPoint Finlandin myyntipäällikkö Tuomas Anttila.

Hän korostaa, että kun rakennusliikkeessä on omat, koulutetut henkilöt laserkeilaukseen sekä siitä saatujen tietojen käsittelyyn, saadaan saneerauskohteesta nopeasti ja tehokkaasti jopa millintarkka digitaalinen kuva suunnittelun pohjaksi. Tämän lisäksi jokainen rakennusvaihe voidaan dokumentoida myöhempää todentamista varten.

Buildingpoint Finland on jälleenmyyntikanava Trimblen talonrakennustuotteille ja -ohjelmistoille. 

"Kaikki tiedot kohteesta yhdellä käynnillä" 

Laserkeilausta käytetään eniten korjausrakentamisessa. Erityisen suuri hyöty siitä saadaan silloin, kun kohteen tiedot ovat puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan. Itse keilaus on helppo ja nopea prosessi, jonka pystyy tekemään lyhyellä perehdytyksellä. Kohteesta riippuen yhden rakennuksen keilaukseen aikaa menee tunnista muutamaan päivään. Tämän jälkeen saadut  rakennuksen tarkat tiedot prosessoidaan edullisilla ja helppokäyttöisillä vuosilisenssiohjelmistoilla ja tuloksena on digitaalinen kuva kohteesta suunnittelun pohjaksi. 

BuildingPoint Finlandin laserkeilauksen datan muokkauksessa käytettävät ohjelmistot ovat nykyisin helppokäyttöisiä, sillä niissä hyödynnetään automaatiota ja tekoälyä.

 BuildingPointin ohjelmistot ovat pitkälle automatisoituja ja niissä hyödynnetään tekoälyä, joten tietojen muokkaajan työ on merkittävästi helpottunut aiemmasta.

– Rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa aikaa ja sitä kautta rahaa säästyy, kun kohteessa käydään vain kerran. Keilauksessa saadaan kaikki mittatiedot ja keilauksen yhteydessä aina otettavista tarkoista 360-valokuvista jopa materiaalitietoja, esimerkiksi onko kyseessä puu-, teräs- vai betonirakenne. Koska suunnittelijalla on koko ajan käytössään kohteen tarkat mittatiedot, voidaan virheet korjata jo suunnitteluvaiheessa. Tämä on paljon halvempaa kuin työmaalle asti päätyvien virheiden korjaus, muistuttaa Anttila.  

Koska pistepilvessä on paljon dataa, suunnittelijalle siirretään vain hänen tarvitsemansa osuus kohteesta, ei koko rakennuksen tietoja. 

"Tarkka dokumentointi tuo turvaa rakentajalle"

Anttilan mukaan uudisrakentamisessa laserkeilausta ei vielä ole hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. 

– Tosin joissakin kohteissa rakennuttaja jo edellyttää sen käyttöä ja uskon tämän lisääntyvän tulevaisuudessa.

Laserkeilauksella voidaan dokumentoida tarkasti koko rakennusprojekti vaihe vaiheelta alusta loppuun. Kun keilaus tehdään jokaisen työvaiheen jälkeen, pystytään koska tahansa todentamaan, millaisia rakenteita ja materiaaleja on jäänyt piiloon mihinkin kohtaan rakennusta. Tämä parantaa rakentamisen laatua ja tuo turvaa tekijöille.  

- Mikäli työmaalla on poikettu suunnitelmista, voidaan myös nämä muutokset helposti päivittää suunnitelmiin. Tilaaja saa siten käyttöönsä ajantasaiset tiedot todellisista rakenteista myöhempiä ylläpitovaiheita varten, sanoo Anttila. 

Tukipalvelut nopeasti käytettävissä

BuildingPoint Finland kouluttaa käyttäjät sekä laserkeilaukseen että siitä saadun datan muokkausohjelmistojen käyttöön.  

– Ohjelmistojen käyttökoulutus suunnitellaan asiakkaan osaamisen lähtötason mukaan. Tämän lisäksi asiakkaitamme palvelee vain puhelinsoiton päässä päivystävä tukitiimimme. Kokemuksemme mukaan apua tarvitaan sinne rakennusmonttuun heti eikä sähköpostitse toimiston tietokoneelle kahden päivän kuluttua, toteaa Anttila. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

BuildingPoint Finland

BuildingPoint Finland

BuildingPoint Finland toimii Trimblen rakentamisen tuotteiden valtuutettuna jälleenmyyjänä ja edustajana Suomessa ja tarjoaa Trimblen laite- ja ohjelmistoratkaisuja rakentamisen tiedonkeruuseen ja käsittelyyn. Myyntipalveluiden lisäksi BuildginPoint Finland tarjoaa asiakkaiden tarpeiden mukaan tuki-, koulutus- ja huoltopalvelut.

Artikkelin asiantuntijat

Tuomas Anttila

myyntipäällikkö, BuildingPoint Finland

Yhteystiedot

Perintökuja 6 (Avia Line 2), 01510 Vantaa Puh. 0207 510 608info@buildingpointfinland.fi