Rakentavasti kohti hiilineutraaliutta

Suomen pyrkiessä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä katseet kääntyvät kohti niitä teollisuudenaloja, joilla nähdään olevan omalta osaltaan parannettavaa. Rakennusteollisuus on yksi esimerkki toimialoista, joilla materiaaleihin sitoutuneen hiilen määrää on onnistuttu huomattavasti pienentämään.

Rakentavasti kohti hiilineutraaliutta

Työ jatkuu; Saint-Gobain Finland Oy on yksi niistä rakennusalan yrityksistä, jotka ovat päättäneet pysyä valtion asettamassa aikataulussa hiilineutraaliuden suhteen. Vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser korostaa, että hiilijalanjäljen pienentämisessä kyse on ennen kaikkea asioiden yhteensovittamisesta.

– Nykyinen lainsäädäntö määrittää rakentamisen tekniset yksityiskohdat. Hiilijalanjälki tulee kuvaan uutena mittarina terveellisyyttä, toiminnallisuutta ja taloudellisuutta unohtamatta. Kyse ei ole kompromissien teosta vaan siitä, että nämä asiat saadaan sovitettua yhteen ja jopa täydentämään toisiaan.

Rakennusmateriaalien valmistajien merkittävä rooli

Yksi hiilineutraaliuden lähtökohta liittyy rakennusmateriaaleihin ja rakentamisen kehittämiseen toimialana. Toinen on organisaation oma toiminta. Saint-Gobain satsaa voimakkaasti esimerkiksi energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Tämä heijastuu voimakkaasti myös yhtiön tuotteisiin ja ratkaisuihin. 

Ympäristövaikutuksia on voitava myös mitata. Markkinointijohtaja Viktor Lax kertoo, että rakenne- ja rakennustason elinkaarivaikutusten arvioinnit ovat hyviä esimerkkejä työkaluista, joiden avulla Saint-Gobainin kaltaiset rakennusmateriaalien valmistajat voivat kehittää yhä vähemmän hiiltä sitovia ratkaisuja.

“Hiilijalanjäljen pienentämisessä kyse on ennen kaikkea asioiden yhteensovittamisesta.”

– Tutkimusten mukaan useissa Saint-Gobainin rakennetyypeissä on markkinoiden pienin hiilijalanjälki. Vuosien saatossa tekemämme valinnat uusiutuvan energian, raaka-aineiden ja muiden vastaavien asioiden suhteen ovat osoittautuneet oikeiksi.

Läpinäkyvyys ja yhteistyö ratkaisevat onnistumisen

Hiilineutraaliudesta on tullut yleisessä keskustelussa eräänlainen muotisana muiden ympäristövastuuta peräänkuuluttavien lupausten joukkoon. Anne Kaiser painottaakin, että lupausten lunastamisen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta keskusteluissa olisi tuotava selkeästi esiin, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

– Faktapohjaisuus ja läpinäkyvyys ovat ensisijaisen tärkeitä, ja osaoptimointia on vältettävä kaikin tavoin. Perspektiivi on avattava rakennetun ympäristön kehittämiseen kokonaisuutena.

Viktor Lax lisää, että hiilineutraaliutta pitäisi tavoitella ennen kaikkea jakamalla tietoa ja kehittämällä asioita yhdessä. 

– Kukaan ei selviä tästä haasteesta yksin, vaan asioiden viemiseksi eteenpäin tarvitaan yhteistyötä. Verkottuminen on mahdollisuus, johon meidän kaikkien olisi syytä tarttua. Nöyrä ja optimistinen, sopivasti haastava suhtautuminen auttaa saavuttamaan tämänkin tavoitteen.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Saint-Gobain

Saint-Gobain

Saint-Gobain auttaa rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja parantamaan ihmisten elämänlaatua. Yhdistämme mukavuuden ja vastuullisuuden parantaaksemme ihmisten hyvinvointia tänään ja tulevaisuudessa.