Sote-alan tulevaisuuden rakentaja

Uusien hyvinvointialueiden toimintojen tehokkuus on koko yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Una Oy on profiloitunut vaativien sote-alan tietojärjestelmien kehitys- ja asiantuntijayritykseksi.
Una Oy on profiloitunut vaativien sote-alan tietojärjestelmien kehitys- ja asiantuntijayritykseksi.

Asiakaslähtöisesti ja käyttäjäystävällisesti suunnitellut tietojärjestelmät mahdollistavat kitkattoman tietojen integroinnin sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tällöin ammattilaisten työ sujuu vaivattomasti ja kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Hyvinvointialueiden omistaman kehitys- ja asiantuntijayhtiö Una Oy:n perustamisen lähtökohtana oli sosiaali- ja terveydenhuollossa koettu tarve suunnitella ja tehdä yhdessä toimivia ja tuottavuutta parantavia ICT-järjestelmiä. Una onkin ollut vaikuttamassa lähes kaikkien nykyisten hyvinvointialueiden tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen. 

”Yhteiskunta hyötyy, kun sote-palvelut sujuvat."

– Olemme yhteiskunnallinen yritys. Toimintamme lähtökohtana on auttaa asiakkaitamme tekemään tulevaisuudessakin oikeita ja järkeviä valintoja, kun he kehittävät omia, mahdollisimman tuottavia ja vaikuttavia tietojärjestelmäratkaisujaan, selvittää kehitysjohtaja Juha Rannanheimo.

Hän korostaa, että Unan toiminta perustuu vastuullisuuteen, vaikuttavuuteen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen yhteisen hyvän eteen.

Unan kehitys- ja asiantuntijapalvelut perustuvat yhteistyöhön sekä omistajien että kumppaniverkoston kokeneiden ja asiantuntevien ammattilaisten kanssa.

– Tämä kotimainen ekosysteemi turvaa ja kasvattaa osaamista Suomessa ja varmistaa, että tiedonhallintaratkaisujen kehittämisessä toimitaan vastuullisesti kansallisten vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti ja samalla huolehditaan myös kriittisten sote-tietojen tietoturvasta, muistuttaa Rannanheimo. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Una Oy

Una Oy

Una Oy on hyvinvointialueiden omistamana kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehittämisessä. Tavoitteena on parantaa tietojen käsittelyä ja saatavuutta asiakkaan ja potilaan parhaaksi. Una kehittää ja tarjoaa ratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita hyvinvointialueille. Lisäksi tehtävänä on koordinoida alueiden välistä ICT-kehittämisyhteistyötä ja edistää tiedonhallintaa yhdessä viranomaisten kanssa.

Artikkelin asiantuntijat

Juha Rannanheimo

Juha Rannanheimo

kehitysjohtaja, Una Oy

Yhteystiedot

Biokatu 10, 33520 Tampere +358 (0)50 466 3080

Una Oy somessa