Yhteiset arvot ohjaavat Hoivatien toimintaa – Ketterästi uusiin haasteisiin

Ajan haasteisiin vastaaminen vaatii yhteiskunnalliselta yritykseltä jatkuvaa valppautta. Parhaimmat kehitysideat löytyvät kuuntelemalla omia työntekijöitä ja asiakkaita.

”Haluamme kaikissa
palveluissamme vahvistaa asiakkaittamme toimijuutta omassa elämässä ja yhteiskunnassa”, Anu Vanhatupa (vas.), Tiina Haanpää, ja Maria Joona toteavat. Kuva: Harri Tarvainen
”Haluamme kaikissa palveluissamme vahvistaa asiakkaittamme toimijuutta omassa elämässä ja yhteiskunnassa”, Anu Vanhatupa (vas.), Tiina Haanpää, ja Maria Joona toteavat. Kuva: Harri Tarvainen

Sosiaali- ja työelämäpalveluita tarjoavan Hoivatie Oy:n työntekijät näkevät työssään päivittäin, miten elämässään tukea tarvitsevien tarpeet muuttuvat.

– Esimerkiksi lastensuojelun asiakkaina olevien nuorten ongelmat saattoivat 50 vuotta sitten ilmetä autovarkauksina, nyt takana on usein päihde- ja mielenterveys-
ongelmia. Osaamisemme on vastattava kulloisiakin haasteita, Hoivatien toimitusjohtaja Tiina Haanpää avaa. 

Suomalaisen Työn Liitto myönsi lokakuussa Hoivatie Oy:lle Yhteiskunnallinen 
Yritys -merkin käyttöoikeuden osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

– Hoivatie on sitä varten, että tulevillakin sukupolvilla olisi hyvä Suomi elää. Perustehtävämme on hyvän elämän mahdollistaminen asiakkaillemme. Teemme paljon työtä erityisryhmien kanssa, ja tuemme ja autamme ihmistä arjessa.

Osallistavaa johtamista

Hoivatien Työelämäpalveluiden palvelupäällikkö Maria Joona ja palveluesimies Anu Vanhatupa toteavat, että sote-alan palvelutuottajana Hoivatie on muiden alan toimijoiden kanssa samassa veneessä.

– Podemme henkilökuntapulaa kuten kaikki alan toimijat. Vastuu siitä, että alalla on tulevaisuudessakin sitoutuneita ammattilaisia, on siirtynyt työnantajille. Veto- ja pitovoiman, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen on oltava kunnossa, Joona pohtii.

”Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen vaatii yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa."

Hoivatie vastaa yhteiseen haasteeseen syyskuussa käynnistyneellä Hoivatie Akatemialla, joka on Suomen Diakoniaopiston kanssa toteutettu esihenkilökoulutus. 

 Akatemiassa vahvistetaan organisaation johtamiskäytäntöjä ja kykyä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.  Hoivatien toimintaa ohjaavina menetelminä ovat dialoginen ohjaus ja positiivinen johtaminen.

– Positiivinen johtaminen perustuu humanistiseen ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan. Sen keskeinen osa on vuorovaikutus ja työntekijän vahvuuksien hyödyntäminen, Haanpää kertoo.

Dialogisen ohjauksen tärkein tehtävä on lisätä yhteistä ymmärrystä. Oleellista on rakentaa yhteys niin työntekijän ja esihenkilön kuin asiakkaan ja työntekijän välillä. 

– Toiminnan kehittäminen on kaksisuuntainen hissi. Tiedon on kuljettava organisaatiossa molempiin suuntiin, niin alhaalta ylös kuin ylhäältä alas. Ei voi toimia niin, että suunnitellaan jotain viisi vuotta ja sitten jalkauttamisvaiheessa todetaan, että juna meni jo, Joona pohtii.

Kaista työelämään

Hoivatie tarjoaa työhönvalmennusta, ammatillista kuntoutusta ja uraohjausta työikäisille, jotka tarvitsevat tukea ja valmennusta opiskelu- tai työpaikan löytämisessä. Työelämäpalveluiden uusin vastuullisen työllistämisen rekrytointipalvelu, Yrityskaista, on esimerkki innovatiivisesta kehittämisestä. 

Yrityskaistan kohderyhminä ovat työntekijöitä tarvitsevat työnantajat, joilla on halua sosiaalisesti vastuulliseen ja kestävään työllistämiseen sekä työnhakijat, jotka hyötyvät yksilöllisesti räätälöidystä tuesta. Työskentelyn keskiössä on työnantajille ja työnhakijoille työllistymisen eri vaiheisiin tarjottava tuki, joka jalkautuu tarvittaessa varsinaiselle työpaikalle. 

– Yrityskaistassa tuemme työnantajia rakentamaan kestäviä työsuhteita ja tekemään rekrytoinnista sosiaalisesti vastuullisempaa. Tehtävämme on kuunnella työnantajien tarpeita ja vahvistaa valmennuksen avulla työnhakijan yksilöllisiä työelämävalmiuksia, jotta oikea työpaikka ja oikea työntekijä kohtaavat, Vanhatupa sanoo.

Alanvaihtajat, haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat ja nuoret, kokemattomammat työntekijät jäävät usein taka-alalle yritysten palkatessa työntekijöitä. Sosiaalisesti vastuulliseen työllistämiseen pyrkivän yrityksen kannattaa ottaa huomioon työtä hakevan sisäinen motivaatio ja vastata osaltaan osaamisen kehittämisestä.

– Haluamme kaikissa palveluissamme vahvistaa asiakkaittemme toimijuutta omassa elämässä ja yhteiskunnassa, Haanpää tiivistää.

Yhdessä hyvä tulee

Hoivatien juuret ovat syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnallista hyvää tuottamaan perustettu yhtiö syntyi vuoden 2022 alussa, kun Nuorten Ystävät ja Oulun Diakonissalaitos yhdistivät palveluliiketoimintansa. Yrityksellä on taustallaan yli satavuotinen historia, arvopohja ja kokemus. Hoivatien palveluksessa on lähes tuhat alan ammattilaista. 

Vahva arvopohja näkyy vuoden vaihteessa startanneen Hoivatien toiminnassa. Asiakastyö perustuu luottamuksellisen suhteen luomiseen. Luottamus syntyy toimimalla asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Yhteisestä ymmärryksestä syntyy merkityksellinen suunta, joka toteutuu vastuun ottona huomisesta.

Teksti: Maarit Seeling

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Hoivatie

Hoivatie

• Yrityksen nimi: Hoivatie Oy
• Liikevaihto: 56,3 milj
• Työntekijämäärä: noin 1000
• Liiketoiminta-alueet :Lasten ja perheiden palvelut, Aikuisten avopalvelut, Työelämäpalvelut, Vammaispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut
• Päämarkkina-alueet: Valtakunnallinen, päätoimipiste Oulussa

Artikkelin asiantuntijat

Tiina Haanpää

toimitusjohtaja, Hoivatie

Maria Joona

palvelupäällikkö, Hoivatie Työelämäpalvelut

Anu Vanhatupa

palveluesimies, Työelämäpalvelut Hoivatie

Yhteystiedot

Kauppurienkatu 8 A, 4. krs, 90100 Oulu

Hoivatie somessa