20.11.2022

Viiden vuoden etumatkalla kohti hyvinvointialuetta

Keski-Pohjanmaalla on jo kokemusta siitä, miten hyvinvointialueen luomisessa onnistutaan. Avaintekijöitä ovat yhteistyö, erilaisuuden arvostaminen ja ihmisläheinen ajattelu.

Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västion panostanut avoimen keskustelukulttuurin luomiseen, jossa eri ammattiryhmät kohtaavat toiseensa luontevasti.
Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västion panostanut avoimen keskustelukulttuurin luomiseen, jossa eri ammattiryhmät kohtaavat toiseensa luontevasti.

Suomessa ollaan historiallisen murroksen äärellä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien harteilta hyvinvointialueille vuoden alusta. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on muutoksessa valtakunnallisesti askeleen edellä, sillä Keski-Pohjanmaalla on rakennettu toiminnallisesti hyvinvointialueen mukaista sote-maailmaa jo vuodesta 2017. Suurin turbulenssi on nyt jo ohi ja kulttuurinen integraatio alkaa olla totta. Se on edellyttänyt erilaisuuden arvostamista, ihmisen näköistä kehittämistä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken yli ammatillisten rajojen. Hyvinvointialueeseen astutaan Keski-Pohjanmaalla kokemuksen tuomalla varmuudella, ihmisläheisellä keveydellä ja pienen maantieteellisen alueen mahdollistamalla ketteryydellä. 

“Tunnemme ympäristömme ihmiset ja ihmiset tuntevat meidät. "

– Siinä missä toisaalla hyvinvointialuetta rakennetaan leveämpien harteiden ylle, meidän maantieteellinen alueemme pienenee merkittävästi, kun Kruunupyy siirtyy osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta. 

Pitkien perinteiden päättyminen kyseisen kunnan kanssa haastaa meidät, mutta samalla kompakti kokomme on voimavaramme. Tunnemme ympäristömme ihmiset ja ihmiset tuntevat meidät. Se edesauttaa palvelujen kehittämistä ihminen keskiössä, toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi sanoo ja vilkuttaa välillä lasin läpi ohikulkevalle henkilökunnalle. Lämmin tunnelma välittyy.

Yhdessä vahvoiksi

Johtajana Korkiakoski-Västi on panostanut avoimen keskustelukulttuurin luomiseen, jossa eri ammattiryhmät kohtaavat toiseensa luontevasti ja joukkuekokemuksesta tulee moniammatillinen.

– Tämä on edellyttänyt keskustelua riittävän pienissä alueellisissa ryhmissä, jotta henkilöstö on kokenut olevansa osa joukkuetta ja oma pelipaikka on löytynyt. Tarvitaan erilaisia keskustelufoorumeita ja tilaa epämuodollisille kohtaamisille, jotta eri ammattiryhmät lähihoitajista ylilääkäreihin löytävät yhteisen kahvipannun luo ja oppivat ymmärtämään ja arvostamaan toisiaan. 

“Tarvitaan erilaisia keskustelufoorumeita ja tilaa epämuodollisille kohtaamisille, jotta eri ammattiryhmät lähihoitajista ylilääkäreihin löytävät yhteisen kahvipannun luo."

Keski-Pohjanmaa on jo entuudestaan tunnettu asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä aktiivisesti osallistavasta kulttuuristaan. Tulevaisuudessa hyväksi havaittuja käytäntöjä aiotaan vahvistaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken laajentaa entisestään. Lisäksi Korkiakoski-Västi peräänkuuluttaa yhteistyön merkitystä kuntien ja palvelualueiden kesken.

– Kunnat ja hyvinvointialueet ovat yhteisellä asialla, joten on kriittisen tärkeää, ettei yhteys esimerkiksi kouluihin ja päivähoitoon katkea. Yhteistyön vahvistava voima on merkittävä, Korkiakoski-Västi päättää ja kokemus puhuu.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Soite

Soite

Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä Keski-Pohjanmaalla.

Artikkelin asiantuntijat

Minna Korkiakoski-Västi

toimitusjohtaja, Soite

Yhteystiedot

Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola Vaihde: 06 826 4111kirjaamo@soite.fi

Soite somessa