Hankinnan ulkoistamisella lisää kilpailuetua

Hankinnan ulkoistuspalvelu on uusi ja tehokas tapa hoitaa yrityksen hankinnat ammattilaisten toteuttamana palveluna. ValueSource Partners Oy:n hankinnan ulkoistuspalvelu sisältää hankintaprosessin kokonaisuudessaan - ammattilaiset ja työkalut kilpailutuksista ostotilausten toteutukseen.

"Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään ja samalla tarjota asiantuntijoillemme alamme mielenkiintoisimmat tehtävät sekä huippuosaajien yhteisön, jossa on tilaa kasvaa ja kehittyä", ValueSourcen Juha-Matti Alve (vas.) sanoo.
"Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään ja samalla tarjota asiantuntijoillemme alamme mielenkiintoisimmat tehtävät sekä huippuosaajien yhteisön, jossa on tilaa kasvaa ja kehittyä", ValueSourcen Juha-Matti Alve (vas.) sanoo.

Hankintojen osuus liikevaihdosta on merkittävä, jopa kaksi kolmasosaa, joten hankintoihin kannattaa panostaa – rakentaa hankinnoista kilpailuetu, eikä jättää hankintojen potentiaalia hyödyntämättä. Hankinnan ulkoistaminen onkin kasvava liiketoiminnan palvelualue kansainvälisesti – nyt myös Suomessa.

– ValueSource auttaa yrityksiä menestymään tarjoamalla kilpailuetua lisääviä asiantuntijapalveluita hankinnan kaikilla osa-alueilla. Hankinnat voidaan ulkoistaa meille kokonaisuudessaan, mutta yritykset voivat ulkoistaa myös jonkin yksittäisen osa-alueen, kuten ICT-hankintoja, tuotannollisia hankintoja tai epäsuoria hankintoja, ValueSource Partners Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Alve toteaa.

ValueSource Partners Oy on vuonna 2009 perustettu hankinnan kumppani, jossa työskentelee yli 50 hankinnan asiantuntijaa. ValueSource tekee hankinnoista asiakkaalleen kilpailuedun – yhdessä asiakkaan kanssa.

Hankinnat kokonaispalveluna – liiketoiminnan ytimessä

– Ensimmäisenä yrityksenä Suomessa tarjoamme hankinnat kokonaispalveluna (Procurement as a Service). Hankinnan ammattilaisemme nostavat yrityksen hankintojen suorituskyvyn reagoivasta tulipalojen sammuttamisesta ennakoivaksi ja strategiseksi osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta. Ostaminen on oikea-aikaista ja materiaalien sekä palvelujen saatavuus paranee. Asiakasyritys voi keskittyä täysillä ydinliiketoimintaansa, tehostaa ajankäyttöään ja pitää omat asiakaslupauksensa entistäkin paremmin. Käytännössä tämä tarkoittaa parempaa kannattavuutta – euroja ja aikasäästöjä, Alve toteaa. 

”ValueSource ratkaisee hankinnan haasteet Suomen suurimman yli 50 asiantuntijan ja kattavan toimittajaverkostonsa voimalla." 

ValueSource kohdentaa hankinnan ulkoistuspalvelunsa pk-sektorille. ValueSourcen ulkoistuspalvelua on toki hyödynnetty menestyksekkäästi myös suuryrityksissä - erityisesti investointiprojekteissa. 

– Iso investointihanke saattaa kestää useamman vuoden, jonka aikana rakentuu esimerkiksi kokonainen tehdas sisältäen kokonaisuuden maanrakentamisesta aina tehdasautomaatioon. Hankintatarve voi olla myös yksittäinen kone tai laitekokonaisuus. Meillä on parhaillaan kymmenen investointihanketta, joiden hankintamenot lasketaan jo sadoissa miljoonissa euroissa, Alve kertoo.

Myös yksittäisten ostotoimintojen ulkoistukset yleistyvät

ValueSource tarjoaa myös uutta näkemystä, sparrausta ja konkreettista apua hankintojen tehostamiseen. ValueSource ottaa hoitaakseen asiakkaan kilpailutukset ja toimittajahaut ja tarjoaa asiakkaan hankintoihin asiakkaan omiin tiimeihin integroituvat asiantuntijat operatiivisesta ostajasta aina hankintajohtajaan. 

”ValueSource on organisaationa hyvin skaalautuva ja kykenee yhteistyöhön erikokoisten asiakasyritysten kanssa. Heillä on hankintaan laaja osaaminen, jota he pystyvät sovittamaan monen yrityksen tarpeisiin."
Hannu Lehtisalo, Tuotantojohtaja, QuietOn

ValueSource hoitaa myös epäsuorat hankinnat, eli liiketoiminnan muut hankintatarpeet ulkoistettuna yhden luukun palveluna. Epäsuorat hankinnat voivat olla esimerkiksi vuokratyövoimaa, työkaluja, tarvikkeita, toimitiloja ja vastaavia. 

– Tarjoamme myös ostotilauskäsittelyn ulkoistamista, jossa teemme tuotannon tarvesuunnittelun ja neuvottelemme kaikki tarvittavat sopimukset asiakkaalle. Hoidamme myös ostotilausten päivittäisen käsittelyn. Asiakas saa meiltä työntekijän mukana tietojärjestelmän sekä koko tiimin hankintaosaamisen käyttöönsä. Malli sopii pienemmille organisaatioille, joilla ei ole vielä kehittynyt omaa hankinnan osaamista eikä hankintaan soveltuvia tietojärjestelmiä, Alve sanoo

Toimintavarmuutta kasvuasiakkaan tuotantoon 

QuietOn on teknologia-alan yritys, joka valmistaa nukkumiseen suunniteltuja vastamelukorvatulppia. Yritys on kasvanut vuosien aikana kovaa vauhtia, ja tuotteen edellyttämien komponenttien hankinnat ovat tuotannon laadun ja jatkuvuuden kannalta keskeisessä roolissa.

Koronapandemian aikana yrityksen komponenttien toimitusajat venyivät pahimmillaan jopa yli vuoden mittaisiksi. Tämän vuoksi QuietOn ryhtyi vuoden 2021 loppupuolelta lähtien kehittämään komponenttihankintaansa yhdessä ValueSourcen kanssa. 

– ValueSource on ottanut yhteistyössä hoitaakseen komponenttihankintojen ostot sekä tilausten aikataulut ja toimitukset. Meille ei ole tullut yhtään tuotantokatkosta materiaalien takia siitä lähtien, kun aloitimme kumppanuuden ValueSourcen kanssa. Tuotannon toimintavarmuus on aivan eri tasolla kuin ennen yhteistyötä, QuietOnin talousjohtaja Tuomas Ahtimaa toteaa. 

Kustannustehokkuuden ja toimintavarmuuden lisäksi myös prosessien ennustettavuus on kohentunut. 

– Tällä hetkellä pystymme näkemään, missä kohtaa eteen saattaa tulla haasteita. Näin toimintamme ei ole jatkuvasti reaktiivista eli pari askelta myöhässä, vaan voimme tehdä hyvissä ajoin toimenpiteitä mahdollisten ongelmien välttämiseksi, Ahtimaa sanoo.

Teksti: Jari Peltoranta

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

ValueSource Partners Oy

ValueSource Partners Oy

ValueSource – hankintakumppani

Vuonna 2009 perustettu ValueSource Partners on Turusta ja Tallinnasta operoiva yli 50 hankinta-alan asiantuntijan hankintakumppani, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään ja parantamaan kilpailuetua hankinnan kaikkia osa-alueita tukevilla asiantuntijapalveluilla. ValueSource tarjoaa asiakkailleen ensimmäisenä Suomessa hankinnat kokonaispalveluna, joka sisältää kaiken hankinnan ammattilaisista prosesseihin sekä digitaalisiin työkaluihin. Rakennetaan yhdessä hankinnoista kilpailuetu!

Artikkelin asiantuntijat

Juha-Matti Alve

toimitusjohtaja, ValueSource Partners Oy

Tuomas Ahtimaa

talousjohtaja, QuietOn

Hannu Lehtisalo

tuotantojohtaja, QuietOn

Yhteystiedot

Linnankatu 3B, 20100 Turku p: +358 (0)10 420 1110info@www.values.fi

ValueSource Partners Oy somessa