Työelämä

04.08.2023

”Luomme kulttuuria, jossa jokainen saa loistaa”

Meknia uudistaa vakuutusmeklarialaa positiivisella ja energisellä otteella. Yhtiö toimii asiantuntija-alalla, jossa käytännöt ovat jo pitkään toimineet perinteisellä tavalla. Meknian henkilömäärä on kasvanut kahdessa vuodessa viidestä työntekijästä neljäänkymmeneen, ja yhtiö rekrytoi edelleen aktiivisesti.

Meknia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hannuksela ja HR-asioista vastaava Eveliina Saxman.
Meknia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hannuksela ja HR-asioista vastaava Eveliina Saxman.

Yhtiö houkuttelee uusia osaajia erinomaisella työskentelyilmapiirillä ja välittävällä toimintakulttuurilla. Työntekijöiden viihtyminen on Meknian strategian kulmakivi. Vapaus tuo vastuun Meknialla jokaiselle työntekijälle pyritään löytämään omaa vahvuusaluetta tukeva tehtävä. Organisaatiota myös kehitetään yksilöiden vahvuuksien kautta. Tämä asettaa positiivisen haasteen sekä rekrytointiin että koulutukseen. 

– Työilmapiiri ja tehokkuus kasvavat, kun tehtävänkuvat määritellään selkeästi ja ihmiset uskaltavat tehdä päätöksiä omalla osaalueellaan, sanoo Meknia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hannuksela. Meknian kulttuuriin kuuluu vahvasti avoimuus ja osallisuus. Asioista keskustellaan mieluummin liikaa kuin liian vähän.

"Tietoon ja vapauteen kuuluu kuitenkin vastuu". 

– Jos joissakin yhtiöissä tiettyjä asioita puidaan vain johtoryhmätasolla, niin meillä liiketoimintapäätöksistä voidaan keskustella kahvipöydässä avoimesti. Ihmiset uskaltavat sanoa myös eriävän mielipiteensä.

Tietoon ja vapauteen kuuluu kuitenkin vastuu, Hannuksela kertoo.

– Kannustamme itsenäisyyteen ja omiin päätöksiin, mutta vaadimme, että ihmiset osaavat vaalia yrityksen luottamuksellista tietoa ja kantaa vastuuta päätöksistään.

Arvot ohjaavat toimintaa Strategian pohjana on toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat aito välittäminen, luottamus, rohkeus ja vastuu.

– Liiketoimintapäätöksissä tukeudumme arvoihin ja pohdimme, tukeeko päätös yhtiön arvojen mukaista toimintaa. On ollut ilahduttavaa nähdä työntekijöiden sitoutuneen yhdessä määriteltyihin arvioihin, Hannuksela päättää.

Teksti: Pia Iisaho

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Meknia

Meknia

Meknia on voimakkaassa kasvussa oleva vakuutusmeklariyhtiö, jonka palveluita ovat yritysten vakuutuskilpailutukset ja vakuutusten hoitopalvelu. Kuluvan tilikauden liikevaihtoennuste on noin 3,3 miljoonaa euroa.

Artikkelin asiantuntijat

Mikko Hannuksela

toimitusjohtaja, Meknia Oy

Yhteystiedot

p. 050 415 0440asiakaspalvelu@meknia.fi

Meknia somessa