19.12.2020

Ammattitaitoista päihdehuoltoa keskellä luontoa

Kostamokodissa on jo yli 20 vuoden ajan autettu ihmisiä päihteettömään elämään. Moniammatillisen, päihdehuoltoon erikoistuneen henkilökunnan kaiken toiminnan keskiössä on päihteiden käyttäjä ja tavoite saada hänet irti huumaavista aineista sekä palaamaan elämän arkeen siivet aiempaa vahvempina

Ammattitaitoista päihdehuoltoa keskellä luontoa

Kostamokoti sijaitsee Liperin Käsämässä, lähellä Joensuuta Pohjois-Karjalan upeissa maalaismaisemissa. Kodinomaiset tilat, lähes päivittäin lämpiävä rantasauna ja lähiluonto tukevat tervehtymistä ja luovat loistavat puitteet hoitojaksoille irrottaen asiakkaat aiemmasta päihdeympäristöstä.

Yksilökuntoutujille Kostamokodissa on 13 paikkaa ja perhekuntoutujille viisi. 

– Työskentelemme kognitiivisella työotteella. Siinä asiakkaan kanssa yhdessä tutkimme hänen ajattelutapansa, tunteittensa ja käyttäytymisensä välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on, että asiakas oppii havainnoimaan omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan sekä niihin liittyviä vääristymiä. Kun asiakas kuntoutuksen aikana oppii huomaamaan näiden vaikutuksen hyvinvointiinsa, oppii hän myös uusia tapoja ajatella sekä hyväksymään omia kielteisiä tunteitaan ja reaktioitaan, kertoo liiketoimintapäällikkö Juha Kröger.

 Päihdehuoltoon erikoistuneen moniammatillisen henkilökunnan työtä tukee psykiatrian erikoislääkärin viikoittaiset käynnit. 

Käytössä on sekä lääkkeetön että lääkkeellinen kuntoutus, jossa tukena käytetään tarvittavia mieliala-, psyyke- ja korvaushoitolääkkeitä. Korvaushoito toteutetaan STM:n ohjeiden mukaisesti. Kostamokodissa on myös mahdollista vaihtaa Metadon korvaushoido Buvidal-injektiohoitoon. 

Hyviä tuloksia

Kröger kertoo, että Kostamokodin saama palaute sekä asiakkailta että lähettäviltä tahoilta on ollut todella hyvää. Ammattiosaamisen lisäksi tähän on hänen mukaansa varmasti vaikuttanut mm. henkilökunnan asiakaslähtöisyys, hoitopaikan kodinomaisuus, tiivis yhteistyö lähettävän tahon kanssa ja sijainti lammen rannalla keskellä luontoa.

– Kokemuksemme mukaan hoitojakson pituus vaikuttaa siihen, miten päihteetön elämä onnistuu kuntoutuksen jälkeen. Osa kunnista on onneksi valmiita panostamaan riittävän pitkiin hoitojaksoihin, jotta päästään hyviin tuloksiin.  Erityisesti perhepäihdekuntoutuksessa on onnistuttu hyvin, siellä hoitojaksot ovatkin selkeästi yksilökuntoutusta pidempiä. Päihdekuntoutujan sitoutuminen hoitoon on ensiarvoisen tärkeää. Jokainen perhekuntoutuksessa onnistuminen merkitsee lasten huostaanoton välttämistä, muistuttaa Kröger.

Arjen taidot kehittyvät

Omaohjaajan kanssa käytävissä keskusteluissa käydään läpi kuntoutujan tilannetta ja omaohjaaja myös auttaa käytännön arjen ohjauksessa. 

– Teemme yhdessä perusasioita eli laitamme ruokaa, siivoamme ym. Autamme myös mm. rikos-, velka- ja toimeentuloasioiden selvittelyssä ja lisäksi näin korona-aikana moni asiakkaamme tarvitsee tukeamme myös etäyhteyksien käyttöön, selvittää sosionomi Raija Kantola.

Perhekuntoutuksessa tuetaan vanhemmuutta, parisuhdetta ja käytännön arjesta selviytymistä sekä keskustellen että yhdessä kodin askareita tehden. 

– Käytämme Bentovim-Millerin perhearviointimenetelmää, joka on kehitetty perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointiin. Erityisesti panostamme vahvuuksien löytämiseen ja voimistamiseen. Päivittäin myös kokoonnumme yhteisiin ryhmiin, esimerkiksi päihde-, AA/NA- ja vanhemmuusryhmiin keskustelemaan, kertoo perhekuntoutuksesta vastaava, sairaanhoitaja, psykoterapeutti Merja Ahonen

Lähihoitaja, SUHA-ohjaaja Päivi Kölhi kertoo, että kuntoutujat voivat Kostamokodissa kokeilla hyvinvointinsa tueksi myös lääkkeettömiä hoitomuotoja kuten akupunktiota, vyöhyketerapiaa tai Neurosonic matalataajuus värähtelytuolia. 

Hoitojakson jälkeen tarvitaan tukea

Hoitojakson jälkeinen yksinäisyys omassa kodissa voi olla musertavaa. Retkahtamisen riskien vähentämiseksi kuntoutujan pitäisikin saada riittävästi nykyistä monipuolisempaa tukea avohoidon aikana. Kostamokodissa nähdäänkin, että avohoidossa kuntoutujille pitäisi pystyä tarjoamaan nykyistä huomattavasti enemmän tukea ja tekemistä esimerkiksi työkokeilujen avulla.

Hoitojakson ja kotiin siirtymisen välisen muutoksen jyrkkyyttä pyritään Kostamokodissa loiventamaan mm. kotiharjoittelulla ja intervalleilla.

Kostamokoti on osa Honkalampi-konsernia, jossa työskentelee yhteensä 500 ammattilaista 22 paikkakunnalla. Konserni tarjoaa laaja-alaisia palveluja mm. työllistymiseen, asumiseen,  HR-toimintaan, terapiaan ja erilaiseen kuntoutukseen.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Kostamokoti

Kostamokoti

Tarjoamme Kostamokodissa psykososiaalista päihdekuntoutusta kognitiivisella työotteella. Yhteisömme mahdollistaa myös korvaushoidon osana psykososiaalista kuntoutusta.
Päihdekuntoutuspalvelumme on suunnattu täysi-ikäisille huume-, alkoholi- ja sekakäyttäjille, niin miehille, naisille kuin pariskunnillekin. Päihdekuntoutuskotimme sijaitsee Käsämässä, noin 27 kilometrin päässä Joensuun keskustasta.
Palveluumme kuuluu myös vauva-/lapsiperheille suunnattu päihdekuntoutus, jonka perustana ovat lapsen tarpeet, etu ja terve kehitys.

Yhteystiedot

Pitkälammentie 12, 83430 Käsämä 013 312 790 info@kostamokoti.fi