Kuntoutuksen ohjaajat tukevat ja neuvovat elämäntilanteen muuttuessa

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta työskentelemään, opiskelemaan tai pärjäämään omassa kodissaan mahdollisimman hyvin. Tähän tarvitaan kokonaisvaltaista arviointia asiakkaan toimintakyvystä sekä selvitystä kuntoutuksen ja palvelujen tarpeesta. Tätä monipuolista, lakisääteistä ja asiakkaalle maksutonta työtä tekevät kuntoutuksen ohjaajat.

Kuntoutuksen ohjaajat tukevat ja neuvovat asiakasta ja hänen lähipiiriään. He jalkautuvat asiakkaan kotiin, työ- tai opiskelupaikalle arvioimaan kuntoutujan toimintakykyä. He myös kartoittavat kuntoutuksen ja palvelujen tarvetta, selvittää Jaana Ylitalo.  Kuva: Jarno Niemi
Kuntoutuksen ohjaajat tukevat ja neuvovat asiakasta ja hänen lähipiiriään. He jalkautuvat asiakkaan kotiin, työ- tai opiskelupaikalle arvioimaan kuntoutujan toimintakykyä. He myös kartoittavat kuntoutuksen ja palvelujen tarvetta, selvittää Jaana Ylitalo. Kuva: Jarno Niemi

Kuntoutuksen ohjaaja on laillistettu sosiaalihuollon ammattinimike ja alalle voi opiskella Jyväskylän sekä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Koulutukseen kuuluu monipuolisia opintoja sekä sosiaali- että terveydenhuollosta. 

– Valmistuneita on Suomessa nyt noin tuhat. Tuemme, neuvomme ja ohjaamme asiakasta sekä hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Erityisosaamistamme on terveyden- ja sosiaalihuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän, alan lainsäädännön sekä asiakasryhmämme erityispiirteiden tuntemus. Emme pelkästään ohjaa palveluihin vaan työssämme on kokonaisvaltainen kuntoutukseen tähtäävä ote, kertoo Lapin sairaanhoitopiirissä työskentelevä Kuntoutusohjaajat ry:n puheenjohtaja Jaana Ylitalo

Kuntoutuksen ohjaaja tekee monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa asiakkaan palvelutarpeiden mukaan aina kodin esteettömyyden suunnittelusta apuvälinetarpeiden ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseen. He toimivat monilla eri nimikkeillä, esimerkiksi kuntoutus-, sosiaali- ja palveluohjaajana tai työkykykoordinaattorina sairaanhoidossa, vammais-, mielenterveys-, päihde- ja kolmannen sektorin palveluissa, vakuutusyhtiöissä, Kelassa jne.

"Kaikki eivät vielä tunne osaamisalueitamme".

– Keskeistä työssämme on rajapinnoilla toimiminen.  Autamme etuuksien ja palvelujen saamisessa ja toimimme yhdyshenkilönä eri palvelujen tuottajiin. Ydinosaamistamme on kokonaisuuksien yhteensovittaminen, jotta asiakkaamme selviää arjessaan oli se sitten paluu työelämään onnettomuuden tai sairauden jälkeen, opiskelua tai elämää kotona, päiväkodissa tai hoivayksikössä, selvittää Saija Manninen. Hän työskentelee Nuorten Ystävät ry:n kehityshankkeessa ja on Kuntoutusohjaajat ry:n hallituksen jäsen. 

Ylitalo arvioi, että kuntoutuksen ohjaajia ja heidän ammattitaitoaan ei vielä tunneta riittävästi kaikilla tahoilla.

– Toivommekin, että kuntoutuksen ohjaaja AMK -tutkinnon suorittaneet huomioitaisiin hakuperusteissa, kun rekrytoidaan työntekijöitä ohjaamaan kuntoutusta. Myös työterveyshuollossa osaamistamme voitaisiin mielestäni hyödyntää nykyistä enemmän. 

Kuntoutusohjaajat ry on itsenäinen 30-vuotias yhdistys, jonka tavoitteena on olla jäsentensä äänenkannattaja ja tehdä kuntoutuksen ohjausta näkyvämmäksi. Yhdistys on TEHY:n ammatillinen jaosto ja tekee yhteistyötä kuntoutusalan verkoston kanssa.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Kuntoutusohjaajat ry

Kuntoutusohjaajat ry

Kuntoutusohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Työssä tarvitaan yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä, joustavuutta ja vuorovaikutustaitoja. Hänen on kyettävä itsenäiseen toimintaan ja kokonaisvaltaiseen näkemykseen. Hän tuntee terveydenhuollon, sosiaalityön- ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän, lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä asiakasryhmänsä erityispiirteet.

Artikkelin asiantuntijat

Jaana Ylitalo

puheenjohtaja, Kuntoutusohjaajat ry

Yhteystiedot

Sihteeri Päivi Lehtinen 09 3105 0971 Yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo 040 6756626jaana.ylitalo@lshp.fi

Kuntoutusohjaajat ry somessa