23.10.2021

Päihteistä irti kodinomaisessa ilmapiirissä kognitiivisellä työotteella

Huumaavista aineista eroon pääsemiseksi tarvitaan varsinaisen päihdekuntoutuksen lisäksi vahvaa sosiaalista kuntoutusta ja tukea arjen hallintaan. Tähän kaikkeen on erikoistuttu jo yli 20 vuoden ajan Kostamokodissa. Se tarjoaa päihteiden käyttäjille moniammatillista yksilö-, pariskunta- sekä perhekuntoutusta Pohjois-Karjalan upeissa maisemissa.

Päihteistä irti kodinomaisessa ilmapiirissä kognitiivisellä työotteella

Liperissä, lähellä Joensuuta sijaitsevassa Kostamokodissa on yksilökuntoutujille 13 ja perhekuntoutujille viisi paikkaa kodinomaisissa tiloissa, kauniin lammen rannalla. Kostamokoti on voittoa tavoittelemattoman Honkalampi-säätiön tytäryhtö.

Miten Kostamokotiin pääsee?

Kun itse tai läheinen kokee, että päihdekuntoutukselle on tarvetta, kannattaa olla yhteydessä oman kunnan päihdepalvelu- tai terveyskeskukseen, josta asiaa hoidetaan eteenpäin. 

Kostamokodilla on sopimukset useiden sairaanhoitopiirien sekä kuntien kanssa. Nyt myös lyhytaikaisvangit voivat olla Kostamokodin päihdekuntoutuksessa sekä samalla suorittaa  vankeusrangaistustaan.

– Joskus asiakkaan kannalta voi olla helpointa olla suoraan yhteydessä meihin, sillä me tunnemme lähettävät tahot ja osaamme kertoa, miten tulisi toimia hoitoon pääsemiseksi. Me autamme tässä mielellämme, ja toki myös itse maksavana voi meille tulla, kertoo sosionomi Raija Kantola

Liiketoimintajohtaja Juha Kröger kertoo haasteena päihdekuntoutuksen palvelujen tuottamisessa olevan kuntien erilaiset kriteerit palvelun tuottamiseksi.

Asiakkaiden toiveiden perusteella Kostamokotiin hankittiin palju, mikä sanomisen ja lämpimän suihkujen ohella on oiva tapa hoitaa huonoa oloa.


Monialaista hoitoa

Kostamokodissa  toimitaan kognitiivisella työotteella. Siinä asiakas oppii havainnoimaan omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan sekä niihin liittyviä vääristymiä sekä huomaamaan niiden vaikutuksen hyvinvointiinsa. Tällöin hän oppii sekä uusia tapoja ajatella, että hyväksymään omia kielteisiä tunteitaan.

Päihdehuoltoon erikoistuneen moniammatillisen henkilökunnan työtä tukee psykiatrian erikoislääkärin viikoittaiset käynnit. 

Kostamokodissa annetaan sekä lääkkeetöntä että lääkkeellistä kuntoutusta, jossa käytetään tarvittavia mieliala-, psyyke- ja korvaushoitolääkkeitä.  

Lääkkeettömät hoidot vahvana tukena

Kostamokodissa käytetään runsaasti myös lääkkeettömiä hoitoja, esimerkiksi hierontaa ja vyöhyketerapiaa vähentämään vieroitusoireita, ahdistusta, stressiä tai univaikeuksia. Matalataajuusvärähtelytuoli Neurosonic laskee lisäksi verenpainetta vieroitusoireissa. Kostamokodin kuntoutukseen ja hoitoihin kuuluvat myös keho- ja korva-akupunktio.

Kostamokodilla on suunitteilla hanke, jossa virtuaalitodellisuutta on tarkoitus käyttää apuna  vähentämään paniikkioireita ja sosiaalisten tilanteiden pelkoja sekä toisaalta auttaa rentoutumaan.

”Kostamokodissa  toimitaan kognitiivisella työotteella".

– Tarkoitus on luoda virtuaalimaailmoja, jossa rentoutuharjoitukset ovat tehokkaampia tai jossa asiakkaamme voi olla erilaisissa ympäristöissä ja harjoitella erilaisia sosiaalisia tilanteita, esimerkiksi kauppa- tai virastoasiointia. Maailmalla tästä on saatu jo hyvä kokemuksia, selvittää Kröger.

Hyvää palautetta paljon

Kostamokoti on saanut paljon hyvää palautetta sekä asiakkailta että lähettäviltä tahoilta. 

– Meillä asiakkaat pystyvät vaikuttamaan arkeensa ja tämä koetaan tärkeäksi. Asiakkailla on mahdollisuus ottaa asioita esille aamu- ja iltaryhmissä sekä yhteisökokouksissa, joissa olemmekin yhdessä asiakkaiden kanssa päättäneet monesta kokeilusta yhdessä ja ne yleensä jääneetkin osaksi Kostamokodin toimintaa. Lisäksi esim. uusien työntekijöiden haastatteluissa on aina yksi asiakasedustaja mukana päättämässä valinnasta, kertoo sairaanhoitaja Janita Varis.  

Kostamokodissa erilaisiin kiputiloihin  saa myös keho- ja korva-akupunktiohoitoa, johon koko hoitohenkilöstö on saanut koulutuksen.

Asiakkaiden hyvinvointia lisää myös yhdessä ostettu ja tehty ruoka. 

– Jos päivittäiset lämpimät ateriat eivät ole olleet osa arkea, on säännöllisellä aterioinnilla iso merkitys. Ruokaa ja välipalaa on tietysti tarjolla tarvittaessa myös ruokailuaikojen välissä,  muistuttaa lähihoitaja Tanja Räsänen.

Apua arjessa suoriutumiseen

Kostamokoti on saanut runsaasti positiivista palautetta myös siitä, että asiakkaita avustetaan  hoitamaan arjen asioita.

– Panostamme tähän paljon, sillä päihdekuntoutus on myös sosiaalista kuntoutusta ja arjen hallinta on iso osa sitä.  Autamme asiakkaitamme saamaan asiansa järjestykseen sekä neuvomme heitä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, kertoo Kantola. 

Kostamokoti on osa Honkalampi-konsernia, jossa työskentelee noin 600 henkilöä yli 20 paikkakunnalla. Konserni tarjoaa laaja-alaisia palveluja mm. työllistymiseen, asumiseen, HR-toimintaan, terapiaan ja erilaiseen kuntoutukseen.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Kostamokoti

Kostamokoti

Tarjoamme Kostamokodissa psykososiaalista päihdekuntoutusta kognitiivisella työotteella. Yhteisömme mahdollistaa myös korvaushoidon osana psykososiaalista kuntoutusta.
Päihdekuntoutuspalvelumme on suunnattu täysi-ikäisille huume-, alkoholi- ja sekakäyttäjille, niin miehille, naisille kuin pariskunnillekin. Päihdekuntoutuskotimme sijaitsee Käsämässä, noin 27 kilometrin päässä Joensuun keskustasta.
Palveluumme kuuluu myös vauva-/lapsiperheille suunnattu päihdekuntoutus, jonka perustana ovat lapsen tarpeet, etu ja terve kehitys.

Artikkelin asiantuntijat

Raija Kantola

sosionomi

Janita Varis

sairaanhoitaja, Kostamokoti

Tanja Räsänen

lähihoitaja, Kostamokoti

Juha Kröger

liiketoimintajohtaja, Kostamokoti

Yhteystiedot

Pitkälammentie 12, 83430 Käsämä 013 312 790 info@kostamokoti.fi