02.05.2020

Korona näkyy päihteiden käyttäjien hoitoonohjauksessa

Koronaepidemian vuoksi moni kunta on vähentänyt päihteiden käyttäjien avohoitopalveluja ja myös hoitoonohjauksen kynnys on noussut. Tämä lisää suuresti riskiä, että päihteiden käyttäjät eivät saa tarpeellista hoitoa, mikä lisää heidän inhimillisiä kärsimyksiään sekä myös yhteiskunnan kustannuksia.

Koronan aiheuttamat vaikutukset herättävät huolta myös Kostamokodissa, aikuisten huume-, alkoholi- ja sekakäyttäjien päihdekuntoutukseen erikoistuneessa hoitolaitoksessa. 

– Kokemuksemme ja saamiemme viestien perusteella erityisesti yksilö- ja parikuntoutukseen pääseminen tuntuu nyt olevan aiempaa hankalampaa. Sen sijaan perhekuntoutuksen kysyntä on lisääntynyt. Syynä on käsitykseni mukaan se, että kun päihdeyksiköt eivät ole samalla tavoin auki kuin aiemmin, päihteiden käyttäjät eivät saa niihin aikoja. Perhekuntoutukseen sen sijaan tullaan aina lastensuojelun kautta ja koronan vaikutukset näkyvät monissa perheissä, arvioi liiketoimintajohtaja Juha Kröger.

Koronan vaikutukset päihdekuntoutujien elämään huolettavat myös sosionomi Raija Kantolaa:

– Asiakkaillemme on äärimmäisen tärkeää, että avohuoltopalvelut olisivat kuntoutuksen päättyessä riittävät, jotta pudotuksesta ei tule liian iso. Nyt palvelut sosiaalialalla ovat hidastuneet tai palveluja ei välttämättä ole tarjolla lainkaan. Lisäksi Kelan ruuhkaisuus hankaloittaa asiakkaan jo ennestään haastavaa arkea. 

Kodinomaista kuntoutusta

Kostamokodin tilat ovat kodinomaiset ja siellä on autettu ihmisiä päihteettömään elämään jo yli 20 vuoden ajan. Yritys tarjoaa asiakaslähtöistä, yksilöllisyyden huomioivaa psykososiaalista kuntoutusta niin yksittäisille asiakkaille, pariskunnille kuin vauva- ja lapsiperheillekin. Yksilökuntoutuksessa paikkoja on 13, perhekuntoutuksessa kerralla voi olla kolme perhettä. 

Päihderiippuvuus on neurobiologinen tila, joka vaikuttaa tunne-elämään ja motivaatiojärjestelmään aiheuttaen psyykkisiä ja neurologisia vaikeuksia. 

Kostamokodissa päihdekuntoutuksessa käytössä on kognitiivinen menetelmä, jossa asiakkaan kanssa yhdessä tutkitaan yhteyksiä hänen ajattelutapansa, tunteidensa ja käyttäytymisensä välillä. Tavoitteena on kehittää kykyä havainnoida omia ajatuksia, uskomuksia ja tulkintoja sekä niihin liittyviä vääristymiä. Kuntoutuksen aikana asiakas oppii huomaamaan näiden vaikutuksen hyvinvointiinsa sekä oppii uusia tapoja ajatella ja hyväksyä omia kielteisiä tunteitaan ja reaktioitaan. 

Kuntoutuksen tukena käytetään mieliala- ja psyykenlääkkeitä sekä myös korvaushoitolääkkeitä. Korvaushoito toteutetaan STM:n asetusten mukaan.  

Hyviä tuloksia

– Teemme kaikille hoitojakson päättäneille kuntoutujille arviointikyselyn ja olemme saaneet heiltä paljon positiivista palautetta mm. asiakkaan kohtaamisesta, asiakkaiden asioiden hoidosta ja kodinomaisuudesta. Myös kunnat ovat kiittäneet tapaamme kohdata ja hoitaa päihdekuntoutujia. Mittaamme myös hoidon vaikuttavuutta asiakkaan kotiuduttua. Viime vuonna perhekuntoutuksessa olleista 80 prosenttia on edelleen päihteettömiä, iloitsee perhekuntoutuksen vastaava ohjaaja Reija Solonen

Kostamokodissa päihdekuntoutuksen tukena on 13 ammattitaitoista moniosaajaa terveyden- ja sosiaalihuollon sekä perhe- ja neuvolatoiminnan alalta. Psykiatrian erikoislääkäri käy Kostamokodilla joka viikko. 

Kostamokoti on osa Honkalampi-konsernia, jossa työskentelee yhteensä 500 ammattilaista 22 paikkakunnalla. Konserni tarjoaa laaja-alaisia palveluja mm. työllistymiseen, asumiseen,  HR-toimintaan, terapiaan ja erilaiseen kuntoutukseen.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Kostamokoti

Tarjoamme Kostamokodissa psykososiaalista päihdekuntoutusta kognitiivisella työotteella. Yhteisömme mahdollistaa myös korvaushoidon osana psykososiaalista kuntoutusta.
Päihdekuntoutuspalvelumme on suunnattu täysi-ikäisille huume-, alkoholi- ja sekakäyttäjille, niin miehille, naisille kuin pariskunnillekin. Päihdekuntoutuskotimme sijaitsee Käsämässä, noin 27 kilometrin päässä Joensuun keskustasta.
Palveluumme kuuluu myös vauva-/lapsiperheille suunnattu päihdekuntoutus, jonka perustana ovat lapsen tarpeet, etu ja terve kehitys.

Yhteystiedot

Pitkälammentie 12, 83430 Käsämä 013 312 790 info@kostamokoti.fi