30.03.2020

Jaettu johtajuus lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta

Nopeasti muuttuva ja monimutkaistunut työelämä vaatii johtajilta vastuun jakamista, tunneälyä, valmentavaa työotetta ja johtajuus palveluna -asennetta. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n palvelujohtaja Maria Teikari puhuu myös kollektiivisen älyn hyödyntämisestä.

Se tarkoittaa sitä, että asiantuntijoilla pitää olla riittävästi päätösvaltaa työssään. Johtajan tehtävänä on tukea asiantuntijoiden työtä ja varmistaa, että toiminta on organisaation tavoitteiden mukaista.  

 Teikarin mielestä tunnejohtaminen, oman osaamisen sanoittaminen, kyky tunnistaa itselle merkitykselliset asiat ja niiden priorisointi ovat johtajalle tärkeitä taitoja. Jokaisen johtajan ja johtajaksi aikovan tulisi myös osata reflektoida omaa toimintaansa. 

– Kun johtaja osaa rehellisesti tarkastella itseään, hän ymmärtää paremmin työyhteisön tarpeita, hän huomauttaa. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA)

Järjestö toimii yhteiskunnallisella alalla työskentelevien, korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai sitä opiskelevien ammatillisena etujärjestönä.