"Sydämeni sykkii innovatiivisille lääkkeille"

Lääketeollisuuden merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille valkeni Nina Ekholm-Wenbergille Thaimaassa, kun hän oli suorittamassa harjoittelua tavoitteenaan tulla suurlähettilääksi. Pääsy projektiin, jossa innovatiivisia lääkkeitä tuotiin potilaiden saataville, muutti nuoren ekonomin tulevaisuuden suunnitelmat, ja nyt hän työskentelee Janssen Finlandin maajohtajana.

Nina Ekholm-Wenberg korostaa yritysjohdon monimuotoisuuden merkitystä. "Jotta tähän päästään, pitää rekrytoinneissa tehdä tietoisia valintoja". Kuva: Sami Perttilä
Nina Ekholm-Wenberg korostaa yritysjohdon monimuotoisuuden merkitystä. "Jotta tähän päästään, pitää rekrytoinneissa tehdä tietoisia valintoja". Kuva: Sami Perttilä

Lääketeollisuuden merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille valkeni Nina Ekholm-Wenbergille Thaimaassa, kun hän oli suorittamassa harjoittelua tavoitteenaan tulla suurlähettilääksi. Pääsy projektiin, jossa innovatiivisia lääkkeitä tuotiin potilaiden saataville, muutti nuoren ekonomin tulevaisuuden suunnitelmat. 

– En tiennyt tuolloin juuri mitään lääketeollisuudesta, mutta koin alan heti omakseni. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että potilaat Suomessa saavat mahdollisimman nopeasti käyttöönsä käänteentekeviä, elämän laatua parantavia lääkkeitä. Vaikka työssäni päivät ovat välillä pitkiä, koen työni merkityselliseksi ja arvojeni mukaiseksi, kertoo Nina. Hän aloitti viime vuonna Janssen Finlandin maajohtajana. Yritys on osa maailman suurinta terveysalan yritystä Johnson & Johnsonia.

Ennen Jansseniin tuloaan Nina oli AstraZeneca Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus lääketeollisuuden erilaisista johtotehtävistä eri puolilla maailmaa. Ulkomailla vierähti yhteensä kahdeksan vuotta.

– Suomi tuntuu nyt todella hyvältä paikalta asua, sanoo Nina. 

"Minulle ihminen on keskiössä".

Lääketeollisuudessa kehitetään jatkuvasti lääkkeitä sairauksiin, joihin ei vielä ole hoitoja tai riittävän hyviä hoitoja. 

– Erityisesti minua kiinnostavat uudet syöpä- ja masennuslääkkeet. Yksilölliset, omiin soluihin perustuvat, potilaiden elinaikaa pidentävät syöpälääkkeet ovat kiehtovia. Myös masennukseen on kehitetty uusia tehokkaita lääkkeitä. Tämä on yksilön kannalta merkityksellistä, mutta myös yhteiskunnallisesti tärkeää, sillä Suomi on Euroopan kärkimaita mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydessä. Tämä on inhimillisesti kat-
sottuna iso ongelma ja maksaa Suomelle OECD:n tilastojen mukaan vuositasolla peräti 11 miljardia euroa, selvittää Nina.

Ninan tapaa johtaa kuvaa hyvin se, että aloittaessaan maajohtajana hän soitti jokaiselle työntekijälle pitkän puhelun hankkiakseen tietoa siitä, miten juuri tätä organisaatiota pitäisi johtaa ja kuinka luodaan yhteinen visio henkilökunnan kanssa.  

– Johtajana minulle on ihminen ollut aina keskiössä. Joskus esimieheni totesikin, että minun pitäisi toimia bisnes edellä. Filosofiani on kuitenkin edelleen, että kun toimii ihmiset edellä, tulee bisness perässä. 

– Uuden strategiamme mukaisesti mietimmekin, miten saamme yrityksestämme joustavan ja kehittyvän paikan työskennellä. Haluamme myös kohdistaa tekemisemme yhä keskitetymmin tärkeisiin ja oleellisiin asioihin, sanoo Nina.

Tietoisia valintoja

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan naisten osuus eri toimialojen liiketoimintajohdossa vaihtelee kuuden  ja 64 prosentin välillä.  

– Teemme Janssenilla tietoisia valintoja, jotta johtotehtäväissä on riittävästi monimuotoisuutta. Usean tutkimuksen mukaan yritysten kannattavuus on parempi niissä yrityksissä, joiden hallituksissa ja johtoryhmissä on naisia, muistuttaa Nina. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Janssen Finland

Janssen Finland

• Osa lääkeyhtiö Johnson & Johnsonia.
• Tunnetaan erityisesti syöpätautien, neurotieteen, immunologian ja keuhkoverenpaineen hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä.
• Noin 40 000 työntekijää yli 150 maassa. Suomessa noin 150 henkilöä.
• Työllistää noin 10 000 tieteentekijää ja tutkijaa, jotka ovat vuoden 2011 jälkeen tuoneet markkinoille 17 uutta lääkettä.
• Investoi vuonna 2019 yli 8,8 miljardia dollaria lääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen.

Artikkelin asiantuntijat

Nina Ekholm-Wenberg

Nina Ekholm-Wenberg

maajohtaja, Janssen Finland

Yhteystiedot

Vaisalantie 2, 02130 Espoo Puhelin +358 20 7531 300jacfi@its.jnj.com

Janssen Finland somessa