Uuden maailman tekijät

Itä-Suomen yliopiston uusi tekniikan koulutus tuo tulevaisuuden taitajia ja mullistajia niin paikallisille kuin globaaleille työmarkkinoille. Koulutuksen edelläkävijyys näkyy myös uusissa oppimistavoissa ja opiskelijakeskeisyydessä.

Kuva: Raija Törrönen/Itä-Suomen yliopisto
Kuva: Raija Törrönen/Itä-Suomen yliopisto

Ensi vuonna Itä-Suomen yliopistossa alkaa tekniikan koulutus, ja samalla yksi yliopiston neljästä tiedekunnasta muuttuu luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnaksi. 

– Tämä on meille iso asia. Saamme oman koulutusvastuun ja kolme uutta hakukohdetta: fotoniikka, teknillinen fysiikka ja kestävät teknologiat, sanoo professori ja varadekaani Markku Hauta-Kasari tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Yhteensä aloituspaikkoja tulee 100, ja ensimmäinen haku on maaliskuussa 2023. Yliopiston kampukset sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa, ja niin myös tekniikan koulutuksen uudet aloituspaikat: fotoniikka ja kestävät teknologiat Joensuussa ja teknillinen fysiikka Kuopiossa. 

– Tekniikan koulutus rakentuu vahvaan ja pitkäjänteiseen tutkimukseen ja koulutuksen, jota meillä täällä on. Osa tiedekunnan olemassa olevasta tutkimuksesta siirtyy tekniikan koulutukseen. Meillä on tekniikkaan liittyvillä aloilla jo 140 tutkijaa, joiden joukossa 50 professoria, sanoo vanhempi yliopistonlehtori Lasse Heikkinen sovelletun fysiikan laitokselta. 

Itä-Suomen yliopisto on maamme monialaisin tiedeyliopisto, ja se on mukana neljässä Suomen Akatemian lippulaivaohjelman kymmenestä lippulaivasta. Ohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta, jolla on laaja taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja jolla luodaan tulevaisuuden osaamista, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kestäviä ratkaisuja.

Tulevaisuuden arjen muokkaajat 

Uudessa tekniikan koulutuksessa ollaan vahvasti kiinni tulevaisuuden haasteissa ja innovaatioissa. Esimerkiksi kestävät materiaalit, ilmastonmuutos ja lääketieteellinen tekniikka ovat aloja, joiden asiantuntijoille riittää kysyntää. 

Monialaisessa kestävät teknologiat -ohjelmassa opitaan esimerkiksi, kuinka kestäviä materiaalituotteita ja biojalosteita valmistetaan, miten digitaalisuus ja datanhallinta mullistavat tuotannon ja tuotekehityksen prosesseja ja minkälaisilla edellytyksillä syntyy kestävää liiketoimintaa. 

“Tekniikan koulutus rakentuu vahvaan ja pitkäjänteiseen tutkimukseen ja koulutuksen, jota meillä täällä on."

– Fotoniikan tutkimuksessa kehitetään esimerkiksi virtuaalisten todellisuuden tekniikoita ja muita mullistavia innovaatioita, Markku Hauta-Kasari sanoo. 

Fotoniikka eli valotiede voi mahdollistaa esimerkiksi sen, että tulevaisuudessa pesemme kätemme ja hedelmämme ultraviolettivalolla, joka tappaa virukset ja bakteerit. Tai ehkä kotimme saavat kaiken energiansa katolla olevista aurinkokennoista ja itseohjautuvat autot vievät meidät haluamaamme paikkaan, josta jatkamme matkaa kävellen seuraten navigointiohjeita lisätyn todellisuuden laseilla. Teknillisen fysiikan opinnot taas vievät pohtimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Miten pilvet syntyvät ja kuinka ne vaikuttavat ilmastoon? Entäpä kuinka on mahdollista suorittaa veretön leikkaus veitsen koskematta ihoa tai kuinka matemaattisten mallien avulla saadaan kolmiulotteinen kuva ihmisen aivoista tai teollisuuden prosesseista? 

Vanhempi yliopistonlehtori Lasse Heikkinen ja professori, varadekaani Markku Hauta-Kasari kertovat, että Itä-Suomen yliopistossa tehdään paljon yhteistyötä maailman johtavien tiedeyliopistojen kanssa.

Tekniikan koulutuksen kehittämistä ovat tukeneet Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat, ja Kuopion ja Joensuun kaupungit ovat lahjoittaneet tiedekunnalle tekniikan alan professuurit. Myös maakuntien ja lähialueiden yrityksiltä on saatu tukea, ja yritysverkostoa koulutuksen ympärille halutaan kasvattaa edelleen. 

Suuren maailman malliin

Tekniikan alan koulutuksessa koulutetaan huippuosaajia sekä paikallisille yrityksille että globaaleille työmarkkinoille. 

– Teemme paljon yhteistyötä maailman johtavien tiedeyliopistojen kanssa, ja olemme tietyillä aloilla maailman huipulla. Tavoitteemme on nostaa yritystemme osaamista maailman huippuosaajien luokkaan, Heikkinen sanoo. 

Mallia tekemiseen haetaan johtavilta tekniikan alan yliopistoilta, kuten Massachusetts Institute of Technologylta.

– Uuden tekniikan koulutuksen opiskelijat pääsevät uudistuvaan ja opiskelijakeskeiseen yliopistoon, sillä laitoksilla ollaan uusien oppimistapojen edelläkävijöitä, Markku Hauta-Kasari sanoo. 

“Uuden tekniikan koulutuksen opiskelijat pääsevät uudistuvaan ja opiskelijakeskeiseen yliopistoon, sillä laitoksilla ollaan uusien oppimistapojen edelläkävijöitä."

Murros oppimisessa ja opetuksessa on ollut jo pitkään meneillään, mutta korona-aika kiihdytti sitä. Heikkinen ja Hauta-Kasari pohtivat paljon esimerkiksi sitä, miten oppiminen voisi olla riippumatonta paikasta ja ajasta. 

– Yksi mahdollisuus on virtuaaliset oppimisympäristöt ja esimerkiksi digitaaliset kaksoset, joissa jostain laitteesta tai tilasta, vaikkapa polvinivelsimulaattorista tai teollisuustilasta tehdään digitaalinen kaksonen, ja nämä kaksi kohdetta sitten keskustelevat keskenään, Heikkinen sanoo.

Oppiminen halutaan myös muuttaa opettajavetoisuudesta opiskelijakeskeiseksi. 

– Arviointi ohjaa edelleen opiskelijan tekemistä eniten. Tulevaisuudessa arviointia tehdään yhä enemmän matkan varrella, jotta opiskelija voi korjata tekemistään. Sanon usein, että sillä ei ole niinkään merkitystä, mitä minä teen, vaan nimenomaan sillä mitä opiskelija tekee, Heikkinen sanoo.

Teksti: Meri Savonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Korkeatasoinen ja tieteidenvälinen tutkimus ja koulutus vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin ja rakentavat kestävää tulevaisuutta. UEF tarjoaa opetusta lähes sadassa pääaineessa ja kouluttaa tulevaisuuden osaajia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yliopistoon kuuluu neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Artikkelin asiantuntijat

Markku Hauta-Kasari

Markku Hauta-Kasari

professori, varadekaani, Itä-Suomen yliopisto

Lasse Heikkinen

Lasse Heikkinen

vanhempi yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Yhteystiedot

Joensuun kampus: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Kuopion kampus: Yliopistonranta 1, 70210 Kuopio Puhelinvaihde 0294 45 1111

Itä-Suomen yliopisto somessa

Edellisten viikkojen vaikuttajat

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla  taksiyrittäjiä ja -kuljettajia.

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla taksiyrittäjiä ja -kuljettajia.

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla taksiyrittäjiä ja -kuljettajia. Erityisen ajankohtaista koulutus on niille tuhansille vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen aloittaneille yrittäjille, joiden tulee läpäistä taksiliikenteen yrittäjäkoe 1.5.2022 mennessä. Myös Kela-kuljetuksiin tarvitaan jatkossa koulutus, mikä pitää olla suoritettuna ensi vuoden loppuun mennessä.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa. Opiskelun voi aloittaa myös kesken vuoden ja opintoja voi suorittaa siinä tahdissa ja laajuudessa, mikä itselle parhaiten sopii joko lähi- tai etäopiskeluna tai näiden yhdistelmänä.