Ainutlaatuista raideliikenteen koulutusta Kouvolassa

Kouvola on ollut rautatiekaupunki jo 154 vuotta, valmistuihan rata Helsingin ja Pietarin välille jo vuona 1870. Ei siis ihme, että Suomen ainoa veturinkuljettajia kouluttava oppilaitos sijaitsee Kouvolassa.

Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy kouluttaa yritysten tarpeisiin raideliikenteen kuljettajia.
Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy kouluttaa yritysten tarpeisiin raideliikenteen kuljettajia.

– Meillä on ainoana oppilaitoksena Suomessa 12 veturien ajosimulaattoria. Olemme tehneet niihin isot investoinnit, eikä kukaan muu Suomessa voi tarjota samanlaista toteutusta kuin me, Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitusjohtaja Kari Tähti sanoo.

Ajosimulaattorit antavat koulutettaville henkilöille realistisen tuntuman veturin kuljettamisesta. Ne huomioivat rataosuuksien kallistukset, nousut ja laskut, sääolot sekä veturin vetävän junan ominaisuudet. Näin voidaan harjoitella, miten veturilla pitää ennakoida tilanteita eli jarruttaa ja kiihdyttää eri tilanteissa.

Yhtiön tausta on VR:n koulutustoiminnassa. Kilpailun vapautuessa rautatieliikenteessä rautatiealan koulutustoiminta eriytettiin VR:n toiminnasta. Neuvottelujen jälkeen rautatielan VR:n koulutustoiminta siirtyi Kouvolan kaupungin ammattiopistolle 2014. Vuoden 2015 alusta alkaen koulutuksia on tarjonnut Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy (KRAO).

"Ajosimulaattorit antavat realistisen tuntuman veturin kuljettamisesta."

Oppilaitos kouluttaa yritysten tarpeisiin raideliikenteen kuljettajia. Kuljettajia koulutetaan esimerkiksi VR:n, Fenniarailin ja North Railin sekä radan rakentamisesta ja korjauksesta huolehtivien yritysten toimeksiannosta. Parhaimmillaan uusia kuljettaja valmistui vuonna 2018, kaikkiaan 299, joista veturinkuljettajan ammattiin 185. Koulutettavien kuljettajien tarve on sen jälkeen vähentynyt muun muassa Venäjän liikenteen hiipumisen myötä.

KRAO kouluttaa myös laajan joukon muita rautateiden ammattilaisia kuten kuljettajia, jotka tekevät järjestelyratapihojen siirtoja teollisuusalueilla ja satamissa. Myös Väyläviraston pätevyysvaatimusten mukaisen rataverkoston rakennus- ja kunnossapitohenkilöstön koulutus kuuluu oppilaitoksen valikoimaan. Tätä kautta oppilaitoksen asiakkaina on laaja joukko rataverkon parissa toimivia yrityksiä.

"Meillä on ainoana oppilaitoksena Suomessa 12 veturien ajosimulaattoria. Olemme tehneet niihin isot investoinnit, eikä kukaan muu Suomessa voi tarjota samanlaista toteutusta kuin me", Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitusjohtaja Kari Tähti sanoo.

– KRAO antaa koulutusta Väyläviraston vaatimuksien mukaisesti. Jokainen radan läheisyydessä tai radalla työskentelevä tarvitsee vähintään ratatyöturvallisuuspätevyyden. Näihin koulutuksiin meillä on käytettävissä lähellä sijaitseva Väyläviraston radanpidon oppimiskeskus (ROK), jossa voi turvallisesti perehtyä ratainfraan.

"KRAO antaa koulutusta Väyläviraston vaatimuksien mukaisesti."

Veturinkuljettajaopiskelijaksi hakeudutaan KRAOn asiakkaina olevien yritysten kautta. Yritykset vastaavat, että oppilaat täyttävät fyysisesti ja psyykkisesti veturinkuljettajien kelpoisuusvaatimuksia koskevan EU-direktiivin ja liikennepalvelulain pykälät.

Koulutus alkaa teoriakoulutusjaksolla, jota seuraa teoriajaksoa pidempi työssäoppimisjakso. Kun oppilaalle on kertynyt työnopastajan mielestä riittävästi osaamista, oppilas antaa näytön osaamisestaan. Kun osaaminen on osoitettu, Traficom myöntää opiskelijalle kuljettajalupakirjan. 

– Oppilas saa koulutuksen aikana osaamisen yleensä kahteen veturikalustoon, joihin yritys myöntää lisätodistuksen. Sen jälkeen tarvittaessa kouluttaudutaan uusiin kalustoihin, Tähti sanoo.

Uuden ETCS-teknologiaa (European Train Control System) sisältävien veturien kuljettajakoulutus on ollut koulutuksessa uusinta uutta. Loppuvuodesta 2023 ETCS-koulutuksen saaneet kuljettajat ovat jo ajaneet moderneja vetureita Kouvola-Kotka/Hamina-rataosuuksilla.

– Kuljettajakoulutuksessa on koko ajan vetovoimaa. Se on haluttua  työtä, Tähti sanoo.

Teksti: Jukka Nortio

 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy tuottaa monipuolista osaamista raideliikenteeseen ja toimii alalla asiantuntijakumppanina. Raideliikenteen turvallisuus, asiantuntemus ja asiakasyhteistyö ovat toiminnan perusta. Oppilaitoksen koulutuspalvelut ovat nykyaikaisia, laadukkaita ja vaatimustenmukaisia ja ne vastaavat joustavasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy on Traficomin ja Väyläviraston hyväksymä koulutuslaitos.

Artikkelin asiantuntijat

Kari Tähti

Kari Tähti

toimitusjohtaja, Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy

Yhteystiedot

Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola puh. 020 615 1223etunimi.sukunimi@krao.fi

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy somessa