Aiempien viikkojen vaikuttajat

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla  taksiyrittäjiä ja -kuljettajia.

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla taksiyrittäjiä ja -kuljettajia.

Lähitaksi Oy jatkaa panostuksiaan hyvään ja ammattitaitoiseen taksipalveluun kouluttamalla taksiyrittäjiä ja -kuljettajia. Erityisen ajankohtaista koulutus on niille tuhansille vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen aloittaneille yrittäjille, joiden tulee läpäistä taksiliikenteen yrittäjäkoe 1.5.2022 mennessä. Myös Kela-kuljetuksiin tarvitaan jatkossa koulutus, mikä pitää olla suoritettuna ensi vuoden loppuun mennessä.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa.

Jos perusasteen tai lukion opinnot jäivät syystä tai toisesta kesken tai kokonaan suorittamatta, tai on tarve nostaa vaikka yksittäistä arvosanaa, onnistuu paikkaus Eiran aikuislukiossa. Opiskelun voi aloittaa myös kesken vuoden ja opintoja voi suorittaa siinä tahdissa ja laajuudessa, mikä itselle parhaiten sopii joko lähi- tai etäopiskeluna tai näiden yhdistelmänä.