Työn murros edellyttää jatkuvaa uudistumista

Työn murros käsitteenä on kompleksinen, koska siihen liittyy moni asia työelämässä: teknologian ja digitalisaation vaikutus työn tekemisen tapoihin, suorittavan työn väheneminen, ammattien häviäminen ja uusien syntyminen. Miten voimme varautua tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin ja miten säilytämme työ- ja kilpailukykymme jatkuvan muutoksen kourissa?

Meidänkin tulee jatkuvasti muuttua ajan mukana, sanoo koulutus- ja urapalveluita tarjoavan Rastor-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits oman toimialansa murroksesta. Koulutus ei ole itsearvo vaan se, miten kasvatamme ihmisten työmarkkina-arvoa, uudistamme osaamista ja kyvykkyyksiä sekä vahvistamme osaamisidentiteettiä.
Meidänkin tulee jatkuvasti muuttua ajan mukana, sanoo koulutus- ja urapalveluita tarjoavan Rastor-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits oman toimialansa murroksesta. Koulutus ei ole itsearvo vaan se, miten kasvatamme ihmisten työmarkkina-arvoa, uudistamme osaamista ja kyvykkyyksiä sekä vahvistamme osaamisidentiteettiä.

Työn tekemiseen kuuluu väistämättä myös ammatti-identiteetti. Kehitämme ammattitaitoamme, hankimme tutkinnon ja siirrymme työelämään. 

– On haitallista ajatella, että olemme soveltuvia vain tiettyyn ammattiin. Ahtaaseen profiiliin pistämisen sijaan meidän pitäisi kysyä itseltämme, missä minä olen hyvä, mitkä asiat osaan, mitä osaamista haluan kehittää ja mitkä ovat omat ambitioni? Nämä kysymykset antavat ihan eri tavalla liikkumatilaa ja vapauttavat meidät ajattelemasta ammattikeskeisesti, sanoo Rastor-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits.

Toimintakyvyn säilyminen perustuu osaamiseen

Emme voi enää identifioida itseämme yhteen ainoaan ammattiin vaan omaa työmarkkinakelpoisuutta on syytä tarkastella oman osaamisen kautta. Tämän oivaltaminen on välttämätöntä menestymiselle. 

– Ammatillisen uudistumisen tulee linkittyä entistä vahvemmin työn tekemiseen. Kun uskaltaa laajentaa omaa osaamisaluettaan yhä laajemmaksi, syntyy moniosaamista. Moniosaaminen on jo usein työn tekemisen edellytys, Berkowits kuvailee. 

Työn murros voi kuulostaa pelottavalta. Paras lääke pelkoon on jatkuva uudistuminen. 

– Työnantajan tehtävänä on kasvattaa oman organisaationsa ihmisiä uuteen ammatilliseen mittaan. Työnantajat, jotka haluavat systemaattisesti kasvattaa työntekijöiden osaamista, kyvykkyyksiä ja siten heidän työmarkkina-arvoaan, menestyvät markkinoilla, kiteyttää Berkowits.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Rastor-instituutti

Rastor-instituutti

Rastor-instituutti tarjoaa elämän suuntaa muuttavia oppimiskokemuksia ja uramahdollisuuksia sekä vauhdittaa yritysten kasvua. Se kehittää valtakunnallisesti yksilö- ja yritysasiakkaidensa osaamista keskeisillä liiketoiminnan osa-alueilla, tarjoaa ura- ja työllistämisen palveluita sekä toimii oppisopimiskouluttajana ja virallisten ammatillisten tutkintojen järjestäjänä. Rastor-instituutin asiakaslupaus on Tunnistettava muutos: koulutukset, yritysvalmennukset ja urapalvelut muuttavat toimintaa niin, että tulokset todella näkyvät. Rastor-instituutti aloitti toimintansa tammikuussa 2020, kun Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät.

Artikkelin asiantuntijat

Toni Berkowits

Toni Berkowits

toimitusjohtaja, Rastor-instituutti