05.10.2021

Vastuullinen varhaiskasvatus luo perustan turvalliselle elämälle

Ihmisen perusidentiteetin tärkein osa muodostuu varhaiskasvatusiässä. Lapsen kehitys rakentuu turvallisuuden tunteelle; siihen, että turvallinen aikuinen on läsnä ja näkee ja kuulee hänen tarpeensa ja vastaa niihin. Koska useimmat lapset viettävät suuren osan arjesta päiväkodissa ja esiopetuksessa, on oheiskasvattajilla tässä suuri rooli ja vastuu.

Retkipäivä Taikatahdissa.
Retkipäivä Taikatahdissa.

Oululainen Kaisaniemeen Helsinkiin toimipisteen avannut Musiikkipäiväkoti Taikatahti pyrkii kasvattamaan lapsia turvallisessa vuorovaikutuksessa yhteisöllisyyteen, luottamukseen ja toisten kunnioittamiseen yhteistyössä vanhempien kanssa.

– Meille vastuullisuus on totuudenmukaisuutta: teemme, mitä lupaamme. kannamme vastuun lapsen hyvinvoinnista rakentaen turvallista pohjaa yksilön elinikäiselle kasvulle, kertoo Taikatahdin toimitusjohtaja ja pedagoginen johtaja Liisa Lohilahti

– Lapsi, joka kokee olevansa turvassa ja tuntee itsensä nähdyksi ja kuulluksi, saa vahvemman perustan identiteettinsä rakentumiselle. Hän osaa paneutua toisen asemaan, kuunnella muita sekä olla lähellä toista ihmistä.  

Ihmisyyden ja sydämen asialla

Taikatahdissa vastuullista varhaisopetusta toteutetaan pienissä ryhmissä ja hyvin koulutetun ja osaavan henkilökunnan ohjauksessa. 

– Minulla on ilo saada työskennellä sydämellä työtään tekevän henkilökunnan kanssa, jolla on erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä halua kehittyä niissä. He ohjaavat lapsia yhteisölliseen ja välittävään vuorovaikutukseen.

– Kun satsaamme jo varhain lapsen sydämen sivistykseen ja humanismiin kognitiivisen kehityksen ohella, lapsella on aikuisena suurempi mahdollisuus valita, mitä hän haluaa maailmassa tehdä. 

Teksti: Eila Lokka

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Taikatahti Oulu ja Helsinki

Taikatahti Oulu ja Helsinki

Taikatahti on toteuttanut suomalaisiin oloihin mukautettua italialaista Reggio Emilia -kasvatusfilosofiaa vuodesta 1998 lähtien. Lapsilähtöisessä pedagogiikassa lapsi on oman oppimisensa keskiössä. Päiväkodin vaihtuvissa projekteissa eri sisältöalueet, esimerkiksi kuvaamataito, musiikki, äidinkieli, ympäristöoppi ja matematiikka, nivotaan yhteen. Oppilaat tekevät muun muassa musiikkinäytelmiä ja omaa musiikkia.

Artikkelin asiantuntijat

Liisa Lohilahti

Liisa Lohilahti

johtaja, KM