Ympäristö

15.04.2021

Tuulivoima 2.0 – tuulivoimaa ilman valtion tukea

Suomeen on suunnitteilla jälleen ennätyksellinen määrä uutta tuulivoimaa. 

Tuulivoima 2.0 – tuulivoimaa ilman valtion tukea

Vaikka tuulivoimarakentaminen käynnistyi Suomessa montaa Euroopan maata huomattavasti hitaammin, on tuulivoima-alan kansallisessa kehityksessä otettu viimeisen kymmenen vuoden aikana jättiharppaus, ja Suomeen on suunnitteilla jälleen ennätyksellinen määrä uutta tuulivoimaa. Yksi syy harppaukseen on tuulivoimateknologian valtavan nopea kehitys: moderneimmat tuulivoimalat ovat nyt tuotannoltaan aivan eri luokkaa kuin 2010-luvun puolivälissä rakennetut edellisen sukupolven voimalat, vaikka ne matkan päästä katsoen näyttävätkin samanlaisilta. Koska tuulivoimalat tuottavat enemmän sähköä asennettua megawattia kohti, on moderneilla tuulivoimaloilla tuotettu sähkö paljon edullisempaa kuin aiemmin. Siksi tuulivoimaloiden rakentamiseen ei muun muassa enää tarvita valtion tukea. Nyt voidaankin perustellusti puhua tuulivoima 2.0:sta.

Ulkonäöllisesti tuulivoimalat ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmentena aikana vain vähän: vaaka-akselisessa tuulivoimalassa on kolme lapaa, torni ja perustukset. Voimaloiden lavat ovat kuitenkin huomattavasti pidemmät ja voimalan torni on huomattavasti korkeampi kuin vielä viisi vuotta sitten, puhumattakaan kymmenen vuotta sitten rakennetuista voimaloista. Korkeammalla tornilla pääsee kiinni aiempaa parempiin tuuliin ja pidemmillä lavoilla saa tuulen energian talteen suuremmalta alalta. Voimaloiden koon kasvun lisäksi voimaloiden tekniikassa on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat suuremman energiamäärän talteenoton. 

Voimaloiden hinnat eivät kuitenkaan ole kohonneet tämän kehityksen myötä, vaan päinvastoin: katsottaessa voimalan tehoon suhteutettuja kustannuksia, ovat investointikustannukset laskeneet. Tämä kehitys on mahdollistanut sen, että maatuulivoimaa on voitu rakentaa erityisesti Pohjoismaissa ilman valtion taloudellista tukea vuodesta 2019 alkaen. Suomi, Ruotsi ja Norja ovatkin tällä hetkellä johtavat Euroopan maat, kun katsotaan markkinaehtoisten – siis ilman valtion taloudellista tukea – rakennettavien tuulivoimaloiden määrää.

"Maatuulivoimaa on voitu rakentaa erityisesti Pohjoismaissa ilman valtion taloudellista tukea vuodesta 2019 alkaen."

Suunnitelmissa reilu lisäys tuulivoimaa

Suomeen on Suomen Tuulivoimayhdistyksen ylläpitämän tuulivoimahankelistan mukaan suunnitteilla kahdeksankertainen määrä tuulivoimaa maan tämänhetkiseen kapasiteettiin nähden. Uusia tuulivoimahankkeita on käynnistetty viimeisen vuoden aikana useita: hankekehityksen alkuvaiheessa on lähes kaksinkertainen määrä kapasiteettia viime vuoteen verrattuna. Vaikka osa listan hankkeista on vasta suunnittelun alkuvaiheessa, noin 30 prosenttia, eli 6 000 megawattia, suunnittelussa olevista hankkeista on joko rakenteilla tai investointipäätöstä vaille valmiita rakennettavaksi (rakennuslupa myönnetty). 

Vuoteen 2024 mennessä Suomen tuulivoimatuotanto tulee siis jo varmuudella kaksinkertaistumaan noin 8 terawattitunnista noin 16 terawattituntiin. Tuulivoimatuotannolla katetaan tuolloin noin 18 prosenttia maamme sähkönkulutuksesta. Vuoteen 2030 mennessä tuulivoima tulee arvion mukaan kattamaan Suomen sähkönkulutuksesta peräti 30 prosenttia! 

Tutustu Suomen tuulivoimaloihin ja tuulivoimahankkeisiin: tuulivoimayhdistys.fi

Kuvat: wdp windmanager Suomi Oy

Organisaation tiedot

Suomen Tuulivoimayhdistys

Suomen Tuulivoimayhdistys

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. Yhdistyksellä on neljä työntekijää, joiden pääpaikka on Jyväskylässä.

Suomen Tuulivoimayhdistys somessa