30.09.2021

Hyvä palosuunnittelu pienentää kustannuksia ja hiilijalanjälkeä

Kohdekohtainen toiminnallinen palomitoitus jo rakentamisen varhaisessa suunnitteluvaiheessa säästää sekä rakennuskustannuksia että pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Satu Holopainen (vas) ja Kalervo Korpela korostavat, että ammattitaitoinen ja osaava palokonsultti kannattaa ottaa uudisrakennuksen tai saneerauskohteen suunnitteluun mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin hän pystyy etsimään ajoissa kohdat, joissa voidaan säästää turvallisuudesta tinkimättä.
Satu Holopainen (vas) ja Kalervo Korpela korostavat, että ammattitaitoinen ja osaava palokonsultti kannattaa ottaa uudisrakennuksen tai saneerauskohteen suunnitteluun mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin hän pystyy etsimään ajoissa kohdat, joissa voidaan säästää turvallisuudesta tinkimättä.

KK-Palokonsultti Oy:n asiantuntijat tekevät riskianalyysejä, palosimulointeja sekä laskennallista palomitoitusta, jotta rakennuskohteesta tulee aidosti turvallinen ja rakenteiltaan mahdollisimman paljon luonnonvaroja sekä kustannuksia säästävä. 

– Kohdekohtaisessa suunnittelussa rakennus voidaan mitoittaa kestämään juuri kyseisen kohteen todennäköiset tulipalotilanteet esimerkiksi palosimuloinnin avulla. Samalla mahdollistetaan myös vapaampi arkkitehtuuri ilman taulukkomitoituksen asettamia tiukkoja rajoja. Kohdekohtaisella palomitoituksella voidaan säästää usein myös iso määrä teräskiloja ja palonsuojamaaleja, mistä luonto kiittää, selventää toimitusjohtaja Kalervo Korpela hyvän palosuunnittelun merkitystä. 

– Tämä on siis win-win -tilanne. Hyvä ja vastuullinen toiminnallinen palotekninen suunnittelu voi tuoda tilaajalle paljon säästöjä ja samalla varmistetaan kohteen turvallinen ja sujuva toteutus. Tämä edellyttää tietysti osaavaa palokonsulttia, joka pystyy etsimään rakennuksesta kohdat, joissa voidaan säästää kuluja sekä hiilijalanjälkeä turvallisuudesta tinkimättä, korostaa johtava asiantuntija Satu Holopainen

“Laadukas palosuunnittelu maksaa aina itsensä takaisin."

Turvallisuus on tärkeää kaikissa rakennuksissa, mutta erityisesti se korostuu toimitila- ja julkisissa rakennuksissa, sillä niissä liikkuu paljon ihmisiä.

– Turvallisuuden ohella vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat meille tärkeitä arvoja. Olemme olleet vahvasti mukana ohjeiden ja määräysten kehittämisessä myös puurakentamisen osalta ja edistäneet näin turvallista ekologista rakentamista, kertoo Holopainen. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

KK-Palokonsultti Oy

KK-Palokonsultti Oy

KK-Palokonsultti Oy tarjoaa palosuunnittelua ja -konsultointia pienistä suuriin ja vaativiin erityiskohteisiin. Panostamme laatuun ja ennen kaikkea turvallisiin ratkaisuihin, jotka ovat myös asiakkaan kannalta taloudellisesti optimoituja. Henkilökuntamme on erittäin osaavaa ja hyvin koulutettua erilaisiin palo-alan tehtäviin. Henkilökunnallamme on pitkä kokemus erilaisten kohteiden paloturvallisuussuunnittelusta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä osallistumisesta määräysten, ohjeiden (RIL), standardien (CEN ja ISO/rakentaminen, IMO/laivat) ja komission palopäätösten laadintaan. Toimimme myös ulkomailla asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Artikkelin asiantuntijat

Kalervo Korpela

Toimitusjohtaja

Satu Holopainen

Johtava asiantuntija