Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa

Kun vastuullisuuteen ja monimuotoisuuden vaalimiseen kasvaa pienestä pitäen, eettisistä toimintatavoista muodostuu syvälle juurtuneita oletusarvoja, joista ei tingitä.

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa

Espoon kuvataidekoulu kasvattaa tulevaisuuteen ympäristöä arvostavia ja ihmisyyttä kunnioittavia uteliaita ja rohkeita ihmisiä, jotka oppivat ratkaisemaan toimintaympäristön haasteita kuvataiteen ja muotoilun keinoin nykyteknologiaa hyödyntäen sekä luovuuttaan monipuolisesti ilmentäen. Vastuullisuussertifikaatilla tunnustetun oppilaitoksen arjessa ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys näkyvät kaikkea tekemistä ohjaavana opetusfilosofiana sekä oppilaiden ja opettajien päivittäistä toimintaa määrittävinä käytännön tekoina. Kun kestävän ympäristösuhteen vaalimiseen opitaan pienestä pitäen, opit kulkevat mukana läpi elämän.

–  Kasvatamme tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan laaja-alaisiin osaamistarpeisiin kestävän kuvataiteen ja muotoilun monitaitajia, jotka ovat sisäistäneet luonnonvarojen rajallisuuden ja monikulttuurisuuden arvon. Opetamme ekologista ajattelua ja luovuutta ratkaista haasteita sen pohjalta sosiaalisesti vastuullisilla menetelmillä. Teemme näkyväksi sekä luonnon että ihmisten monimuotoisuuden merkityksen, Suomen suurimman kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi kertoo.

Sielun sivistystä ja tulevaisuuden kädentaitoja

Opetushallituksen lakisääteistä opetussuunnitelmaa noudattava kuvataidekoulu kasvattaa lapsia itsenäiseen ajatteluun ja luovaan ilmaisuun yksilöllisiä ominaisuuksia kunnioittaen ja henkilökohtaisia vahvuuksia voimistaen. 

Espoon Kuviksen oppilaista huokuu laaja-alainen kulttuurinen ymmärrys ja sieltä kumpuava kyky, ilo ja uteliaisuus nauttia kulttuurista monipuolisesti. Kuva: Pasi Autio

– Meillä on noin 1500 oppilasta viisi vuotiaista kaksikymmentä vuotiaisiin. Parhaimmillaan lopputyönsä meillä tekevät nuoret ovat ehtineet kehittää taitojansa Espoon kuviksessa yli kymmenen vuoden ajan, mikä näkyy paitsi ikätasoon nähden häkellyttävän taitavana tekniikkana myös syvällisenä ajatteluna, yksilöllisenä ilmaisuna ja sosiaalisina taitoina. Niiden pohjalta on hyvä levittää siipensä ja lennähtää jatko-opintoihin ja sieltä rikastuttamaan työelämää monipuolisilla ongelmanratkaisukyvyllä ja luovilla innovointitaidoilla, Poijärvi juttelee ja jatkaa: 

– Annamme erinomaisen kasvualustan ponnistaa esimerkiksi Aalto-yliopiston luoville aloille, josta iso osa opettajistammekin on valmistunut. Sen lisäksi oppilaistamme huokuu laaja-alainen kulttuurinen ymmärrys ja sieltä kumpuava kyky, ilo ja uteliaisuus nauttia kulttuurista monipuolisesti ja tuoda merkityksellisyyttä, hyvinvointia ja jaksamista ihmisten arkeen, Poijärvi listaa kuvataidekoulun kehittämiä valmiuksia.

”Annamme erinomaisen kasvualustan ponnistaa esimerkiksi Aalto-yliopiston luoville aloille."

Perinteisiä ja nykyaikaisia tekniikoita yhdistävän taideopetuksen tavoitteena on johdattaa oppilaita pitkäjänteiseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä oman autenttisen visuaalisen ilmaisutavan kehittämiseen.

– Ryhmäkoot ovat pieniä, maksimissaan 12 hengen ryhmiä, jolloin opettajalle jää tilaa huomioida oppilaat yksilönä ja kannustaa jokaista henkilökohtaisten vahvuuksien valjastamiseen. Tasolta toiselle systemaattisesti etenevä opetus alansa huippujen ohjauksessa tekee tutuksi materiaalit ja tekniikat laaja-alaisesti. Syventävissä opinnoissa omia kykyjä pääsee yhdistämään kekseliäästi henkilökohtaisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta esimerkiksi arkkitehtuurin, digitaalisen pelisuunnittelun, tekoälyn ja kuvataiteen yhdistämisen tai ekologisen vaatesuunnittelun parissa, Poijärvi listaa kuvataiteen ja muotoilun monipuolisia mahdollisuuksia.

Tunnetaitoja turvallisessa ympäristössä

Luovuus kukoistaa psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä, jota Espoon kuvataidekoulussa vaalitaan varjellen. Rehtorin pestin rinnalla työelämän haasteita psykoterapeuttina ratkova Poijävi tietää, että yksilöiden on voitava hyvin, jotta yhteisö menestyy. Turvallinen yhteisö puolestaan lisää yksilön hyvinvointia.

Kuviksen ryhmäkoot ovat pieniä, maksimissaan 12 hengen ryhmiä, jolloin opettajalle jää tilaa huomioida oppilaat yksilönä ja kannustaa jokaista henkilökohtaisten vahvuuksien valjastamiseen.  Kuva: Pasi Autio

–  Satsaamme todella paljon ryhmäytymiseen ja ilmapiiriin, jotta lapsilla on täällä turvallinen yhteisö kasvun ja kehittymisen tukena. Rohkaisemme avoimuuteen ja tunteiden sekä ajatusten ilmaisuun ja kasvatamme kanssaihmisten kunnioittavaan kohteluun. Palaute valmistuvilta nuorilta usein onkin, että parasta Kuviksessa on ollut ihmiset ja ilmapiiri, jotka ovat tehneet kasvukipuiluista kevyempiä. Täällä muodostetaan syviä, parhaimmillaan koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita monista eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kesken, Poijärvi kertoo.

”Luovuus on tulevaisuuden valttikortti."

Tällä hetkellä kuvataidekoulussa on meneillään myötätunnon ja moninaisuuden teema. 

– Se tarkoittaa sitä, että myötätunto ja moninaisuus antavat viitekehyksen keskusteluille ja tehtävänannoille. Kun opitaan, mitä kukin vastuullisuuden käsite tarkoittaa käytännössä, ymmärrys syvenee, Poijärvi sanoo.

Vuosittain vaihtuvat vastuullisuuden teemat heijastuvat tekemiseen kautta linjan, ja oppilaat ja opettajat ovat olleet osallisina niiden suunnittelussa.

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Espoon kuvataidekoulu

Espoon kuvataidekoulu

Espoon kuvis on Suomen suurin lasten ja nuorten kuvataidekoulu, jota ylläpitää kannatusyhdistys. Vuonna 1979 perustettu koulu tarjoaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen ja käsityön perusopetusta 5–20-vuotiaille oppilaille ympäri Espoota sijaitsevissa opetuspisteissä. Oppilaspaikkoja koulussa on yli 1500 ja opettajina toimivat kuvataideopettajat, taiteilijat, arkkitehdit, valokuvaajat ja taideteollisuuden ja luovan teknologian ammattilaiset.

Kuviksen toimisto sijaitsee Tapiolassa WeeGee-talolla, jossa järjestetään myös osa opetuksesta. Koululla on myös 12 muuta toimipisteitä ympäri Espoota. Taiteen ja käsityön perusopetuksen ohella Espoon kuvis tarjoaa erilaisia maksullisia kursseja ja työpajoja. Järjestämme koululaisten kuviskerhoja ja lomakursseja, vauvojen värikylpyjä, perhekuvisryhmiä, tilauskursseja ja opettajien täydennyskoulutusta. Tuotamme ohjelmaa myös erilaisiin tapahtumiin ja järjestämme näyttelyitä, työpajoja ja muuta avointa toimintaa. Avoimen kurrsipuolen oppilasmäärä on n. 2000 vuodessa. Uusien oppilaiden haku tulevalle lukuvuodelle alkaa tiistaina 11.4.2023 ja oppilaspaikat vahvistetaan toukokuussa. Oppilaspaikkaa voi hakea myös kesken lukuvuoden 9.2.2024 asti, mikäli ryhmissä on tilaa.

Ryhmiin ilmoittaudutaan Eepoksessa. Ryhmät ja niiden täyttöasteet näkyvät myös Eepoksen ilmoittautumislomakkeissa. Tutustu huolellisesti ilmoittautuvan oppilaan ohjeisiin ennen opetusryhmiin ilmoittautumista.

Artikkelin asiantuntijat

Maritta Poijärvi

Maritta Poijärvi

rehtori, Espoon kuvataidekoulu

Yhteystiedot

PL 6670, 02070 Espoon kaupunki Asiakaspalvelu: 044 291 4996toimisto@espoonkuvis.fi

Espoon kuvataidekoulu somessa