Taitaja lisää taitoja

Aikuiskoulutus Taitaja auttaa sekä yrityksiä että työntekijöitä rakentamaan Suomea yhdessä. Yhteistyössä yritysten kanssa Taitaja räätälöi täsmäkoulutusta sekä nykyisille että rekrytoitaville työntekijöille. Ammatinvaihtajille ja osaamistaan päivittäville Taitaja tarjoaa monipuolista, asiakaskohtaisesti räätälöityä, taitoja lisäävää ja työllistymiseen tähtäävää koulutusta.

Taitaja lisää taitoja

Rehtori Leena Kaivola korostaa Aikuiskoulutus Taitajan tarjoaman koulutuksen  ja perinteisten tutkintokouluttajien eroa.

– Tuemme opiskelijoittemme työllistymistä ja ymmärrämme, että yrityksillä ei ole monia vuosia aikaa odottaa opiskelijan tutkintoa. Perinteisten ammatillisten tutkintomuotojemme lisäksi olemme systemaattisesti kehittäneet toimintamalleja, joilla pystymme nopeasti ja tehokkaasti ratkaisemaan yritysten osaamistarpeita. Mietimme, mitä opiskelija tarvitsee työllistyäkseen ja miten hän saa tarvittavan osaamisen. Usein siinä sivussa tulee tutkintokin suoritettua, selvittää Kaivola.

Uudet teknologiat mukana

Ajoneuvoalalla Taitajassa on panostettu uuden tekniikan kouluttamiseen ja tarjolla on sähkö- ja hybridiautojen korjaamisen erikoiskoulutusta sekä myös täydennyskoulutusta alalla jo oleville.

Kansainvälisestikin ainutlaatuisena erikoisuutena on aloitettu autourheilumekaanikon koulutus. 

Rakennusalan perusammattien lisäksi Taitajassa voi hankkia älykkäiden talojen suunnitteluun ja rakentamiseen tarvittavaa osaamista. 

– Olemme kehittämässä älykkääseen asumiseen liittyvää oppimisympäristöä ja se tulee olemaan avoin kaikille. Sinne voivat  kuluttajatkin tulla kuulemaan, mitä kaikkea nykyrakentaminen mahdollistaa, selvittää teknologia-alojen toimialapäällikkö Tuija Arola. 

Rakennusalan koulutuksessa opiskelijat työskentelevät myös tilaajan uudis- ja korjausrakennuskohteissa.  Kouluttajat toimivat työnjohtajina ja valvovat, että kaikki työvaiheet tehdään asianmukaisesti.

– Rakentamista suunnittelevat voivatkin olla meihin yhteydessä, niin voimme selvittää, miten esimerkiksi uudiskohteessa voidaan ekologisuus ja älyrakentaminen ottaa huomioon, vinkkaa Arola.

Lähialueen asukkaat ja yritykset voivat hyödyntää Taitajan monipuolisia tila- ja ravintolapalveluja omien tilaisuuksien järjestämiseen. Oppilastöinä tehdään myös esimerkiksi kasvo- ja jalkahoitoja sekä rakennus-, autokorjaamo- ja metallitöitä.

Ravintolat oppimisympäristönä

Ravintola- ja cateringkoulutus ovat merkittävä osa Taitajan opetustarjontaa. Kaksi omaa ravintolaa toimivat myös opetusympäristönä, jossa opiskelijat valmistavat ja tarjoilevat ruuat. 

Ilona on työpaikkaravintola, jossa Taitajan opiskelijat ja henkilökunta aterioi ja lounaspaikkana se on avoin myös ulkopuolisille, kuten myös a la carte -ravintola Armas. 

– Tarjoamme cateringpalveluja ja tiloissamme voi järjestää erilaisia tapahtumia kokouksista perhejuhliin, kertoo palvelualojen toimialapäällikkö Kalle Sarlund. 

Laajan liiketoiminta-alan koulutuksen uutuus on tuotannon esimiestutkinto.

Liikennekoulu Taitajassa voi hankkia ajokortin. Usein ajokortti on välttämätön työllistymiseksi ja Taitajassa kortin voi suorittaa muun opiskelun ohessa joustavin maksuehdoin. 

Taitaja on aloittanut myös koulutusviennin Tansaniaan, jossa yhteistyöoppilaitoksen kanssa koulutetaan sairaanhoitajia erityisesti 2-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisyyn.

Aikuiskoulutus Taitaja:

• Ylläpitäjä: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

• Toimii Kouvolassa ja lähiympäristössä

• Lähes 4000 opiskelijaa v. 2019, opiskelijatyöpäiviä 186 000

Teknologia-alan koulutuspalvelut

• Ajoneuvoalan perus- ja täydennyskoulutus sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
– erityistä: autourheilumekaanikon koulutus

• Uudis- ja korjausrakentamisen sekä talotekniikan ja kiinteistönhuollon koulutus
– uutuutena älyasumisen oppimisympäristö
– uudis- ja korjausrakentamista myös asiakastöinä

• Metallialan perus- ja täydennyskoulutus

Palvelualan koulutuspalvelut

• Logistiikka
– kuljettajakoulutus sekä ammattipätevyyden jatkokoulutus
– varastoalan koulutus
– ADR-koulutukset

• Ravintola- ja cateringkoulutus

• Hyvinvointialan koulutus

• Sosiaalialan täydennyskoulutus

Liiketoiminnan koulutus

• Myynti, markkinointi, taloushallinnointi,  isännöinti

• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

• Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

• Yrittäjyyskoulutus

Lupakorttikoultukset

• Työturvallisuus, hygienia, EA ym. 

Henkilöstöpalvelu Taitaja

• Työpaikkarekrytointia sekä yrityksille että omille opiskelijoille

Liikennekoulu Taitaja

• Ajokorttikoulutus

 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Aikuiskoulutus Taitaja

Aikuiskoulutus Taitaja

Oppilaitoksessamme opiskelee vuosittain lähes 4000 opiskelijaa. Aikuiskoulutus Taitaja on aikuiskoulutukseen erikoistunut oppilaitos, jonka ylläpitäjä on Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö. Oppilaitos aloitti toimintansa 1970-luvun alussa ja on sen jälkeen kehittynyt alueen johtavaksi ja monipuolisimmaksi aikuiskouluttajaksi. Tarjoamme ajanmukaista ja laadukasta koulutusta sekä asiantuntijapalveluita niin yksityisille henkilöille kuin alueen yritysten ja yhteisöjen henkilöstöille yksilöllisten tarpeiden mukaan.