12.03.2022

W2M Laser – en nordisk laserexpert

Laserrengöringsmetoden och de nydesignade W2M Laser -maskinerna är resurseffektiva, praktiska och prisvärda för sina användare. De är både ekologiskt och ekonomiskt hållbara, och erbjuder ett innovativt alternativ istället för de gamla rengöringsmetoderna.

W2M Industries Oy designar, tillverkar och säljer laserutrustning under varumärket W2M Laser.
W2M Industries Oy designar, tillverkar och säljer laserutrustning under varumärket W2M Laser.

Nordiskt designarbete och praktiskt kunnande är internationellt respekterat, och produktionsmetoderna utvecklas ständigt. När det gäller rengöring av ytor, till exempel vid efterbehandling av svetsfogar, släpar utvecklingen däremot fortfarande efter. De rådande metoderna för rengöring av ytor är betning, tvätt, slipning, borstning och olika blästringsmetoder. Medan en del av materialen som används för dessa metoder har utvecklats, är själva metoderna och dess grundelement fortfarande de samma som för femtio år sedan. Dessa metoder kännetäcknas även av höga driftkostnader, eftersom blästringsmaterial, borstar, skivor och kemikalier måste köpas in konstant. 

Laserrengöringsmetoden har funnits länge, men inte hittat sin plats på marknaden, eftersom maskinerna har varit stora, tunga och dyra. W2M bestämde sig för att ändra på det. W2M designade lasermaskiner som är resurseffektiva, praktiska och prisvärda för sina användare. De nya mobila lasermaskinerna är både ekologiskt och ekonomiskt hållbara, samt erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ istället för de traditionella rengöringsmetoderna. 

”De nya mobila lasermaskinerna är både ekologiskt och ekonomiskt hållbara, samt erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ istället för de traditionella rengöringsmetoderna". 

W2M Laser rengöringsmaskinerna är extremt bra i borttagning av rost och färg från metallytor och fungerar fantastiskt också om man skall rengöra formar/behållare eller ta bort olika slags massa, hartser, lim, biofilmer eller oxider. Lasern fungerar också på materialer som natursten och betong samt för förbehandling av ytor som skall svetsas eller beläggas. Ändamålen är oändliga. Lasern är även tidseffektiv för användaren, eftersom arbetsomgivningen inte behöver skyddas på förhand och städas i efterhand. Allt detta och mycket mera med en mobil maskin som är miljövänlig, säker, effektiv och enkel att använda.

W2M Industries Oy designar, tillverkar och säljer laserutrustning under varumärket W2M Laser. I produktsortimentet ingår rengörings-, markerings- och svetsningmaskiner. W2M är för närvarande den enda nordiska tillverkaren av de ovannämnda lasermaskinerna. Ägarna till företaget har lång erfarenhet av industribranschen och maskinerna är därmed designade och tillverkade med tanke på användarbekvämlighet och hållbarhet.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

W2M INDUSTRIES

W2M INDUSTRIES

Oavsett om du har problem med att rengöra materialer eller om märkningen av delar kunde vara snabbare – vi har en lösning åt dig.

Produktfamiljen W2M LASER epresenterar den senaste tekniken inom rengöring, märkning och svetsning. Enheterna är extremt enkla att använda och användarvänliga.

Från vårt breda urval hittar vi säkert rätta enhet för att göra just din verksamhet mer effektiv.

Du får personlig användarutbildning, starkt produktstöd och ett omfattande produktgaranti från oss.

Yhteystiedot

Koivulehdontie 201510 Vanda, Finland KONTAKT INFORMATION Ta kontakt, vi hjälper! +358 40 709 4605