En expert inom markstabilisering i stark tillväxt

Det finska byggföretaget tillför välbehövligt kunnande till den växande svenska infrastrukturmarknaden. Effektivt arbete håller priserna på måttliga nivåer.

En expert inom  markstabilisering i stark tillväxt

Det finska företaget Jiitee Työt Oy, som är specialiserat på byggande och förstärkningsarbeten under jorden, har varit under stark tillväxt på den svenska marknaden de senaste åren. Sedan 2016 har företagets omsättning vuxit från 2,5 miljoner till hela 19 miljoner euro. Enligt vd:n Janne Juntunen var utvidgningen av verksamhetsområdet från Finland till marknaden runt Storstockholm ett naturligt steg och en viktig del av företagets tillväxthistoria.

– Vi startade vår verksamhet i Sverige 2018 som underleverantör till YIT:s projekt och för närvarande arbetar 32 av våra anställda med Veidekke Sveriges projekt av den nya bussterminalen vid Slussen. I framtiden är vår avsikt att stärka och befästa vår position i Sverige genom att erbjuda delsystem med markförstärkning till underjordiska projekt hos stora byggföretag, säger Juntunen.

I dagsläget kommer mer än 15 procent av företagets omsättning från Sverige. Det finns fortfarande en enorm tillväxtpotential. Vice President Masud Hashimi säger:

– Infrastruktursektorn i Stockholm ser väldigt annorlunda ut än den i Helsingfors, marknaden är nästan tio gånger så stor. Sverige ligger betydligt före Finland i utvecklingen av branschen, så det hade varit dumt att ignorera den svenska marknadens potential. Vi har starka indikationer på att senast inom två år kommer en tredjedel av vår omsättning att komma från Sverige. Att vara involverad i storskaliga projekt såsom Slussen betyder förutom ekonomiska fördelar en fantastisk möjlighet att skaffa sig erfarenhet och kompetensutveckling.

Tillväxten i Sverige  ska ske genom att utöka verksamheten till att även omfatta byggnation av vindkraftsparker utöver underjordsbyggande.

Tillväxten i Sverige  ska ske genom att utöka verksamheten till att även omfatta byggnation av vindkraftsparker utöver underjordsbyggande.

– Vi har satsat stort på den utrustning som krävs för att stärka berggrunden i vindkraftsparker. Vi började arbeta i vindkraftsparker i Finland förra året. Det är bara en tidsfråga innan vi gör samma sak i Sverige, säger Juntunen.

Bra rykte som en framgångsfaktor

Inom infrastruktursektorn vinner man projekt med kostnadseffektiv prissättning och bra rykte. 

– Våra trumfkort i tävlingen är vårt rykte, effektiv drift och resiliens. Vi kan svara på krävande utmaningar på ett relevant sätt så att verksamheten förblir lönsam. Våra medarbetares yrkeskunnighet håller arbetseffektiviteten hög, vilket möjliggör konkurrenskraftiga priser, säger Hashimi.

Arbetsresultaten talar för sig självt. Företagets styrka och förmåga att utföra även krävande arbeten har  uppmärksammats, och varje ny svenskt projektanbud har kommit genom en referens.

Text: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Jiitee Työt Oy / JT Arbeten AB

Jiitee Työt Oy / JT Arbeten AB

JT Arbeten är ett infrastrukturföretag specialiserat på bergskonstruktion och armering, med verksamhet i Finland och Sverige.

Vår vision är att vara ett ledande bergförstärkningsföretag, som bygger en mer funktionell infrastruktur för att möta urbaniseringens och samhällets förändrade behov. Vårt utbud av tjänster omfattar alla slags armeringsarbeten och mer effektivt blir det om du beställer även eftergrävningsarbeten direkt från branschens etta!

Omfattande tunnelrenoveringar som huvudentreprenör.

Oavsett om det är en spår-, kör- eller vattentunnel, så genom att välja JT Arbeten kan du få renoveringen bort från din agenda enligt schemat, med hög kvalitet och kostnadseffektivt!

- Etablerades 2011
- Fungerar i Finland och Sverige
- Ägs av ledningen och investerare
- Anställer mer än 80 personer
- Netto omsättning 2020 cirka 14 miljoner euro

JIITEE TYÖT arbetar i Sverige under namnet JT Arbeten.

Artikkelin asiantuntijat

Janne Juntunen

verkställande direktör, Jiitee Työt Oy / JT Arbeten AB

Masud Hashimi

Vice President, Jiitee Työt Oy, JT Arbeten AB

Yhteystiedot

Rörvägen 57 136 50 Haninge, Sverige info@jtarbeten.se