04.03.2023

Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa − Tiedekeskus toimii kulttuurimatkailun veturina

Kesäkuussa 2021 Mikkelissä ovensa avannut Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Kuva: Sodan ja rauhan keskus Muisti
Kuva: Sodan ja rauhan keskus Muisti

Yli tuhannen neliön suuruinen moderni näyttely on rakennettu entiseen Keskuskansakouluun, samaan rakennukseen, jossa toimi Suomen puolustusvoimien päämaja sotiemme 1939–1945 aikana. Kaikkia Suomen itsenäisyyden ajan sotia on johdettu Mikkelistä. Ainutlaatuinen päämajahistoria antaa Mikkelille aivan erityisen merkityksen kulttuurimatkailukohteena.

Sodan kokemukset tulevat lähelle

Muisti lähestyy sodan ja rauhan teemoja tavallisten, sodan kokeneiden ihmisten näkökulmasta. Millaista oli olla lapsi, nainen, mies, päättäjä tai pasifisti toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa? Entä jos se olisit ollut sinä? Poikkeustila-nimisessä vuorovaikutteisessa näyttelyssä pääset kulkemaan sota-ajan henkilöiden kengissä ja samaistumaan heidän tarinoihinsa. Voit vierailla Summan rintamalla virtuaalilasien avulla ja kokea, millaista oli olla talvisodan etulinjassa. Valta-nimisessä näyttelyosiossa voit pohtia erilaisia ratkaisuja päättäjän roolissa: olisitko pitänyt tanssikiellon voimassa, entä miten suhtautuisit sensuuriin? 

"Muisti on niille, joita sotahistoria kiinnostaa, mutta erityisesti niille, joita se ei kiinnosta".

Muistin näyttelykiertoon sisältyy myös samassa rakennuksessa sijaitseva Päämajamuseo, jossa koet ylipäällikön työhuoneen ja operatiivisen osaston maavoimatoimiston sodan ajan aitoina interiööreinä. Kaikki museon tilat palautettiin sodan ajan asuun vuosituhannen vaihteessa. Päämajamuseo keskittyy uudistuvissa näyttelyissään sodan johtamiseen, ylipäällikön persoonaan ja viestikeskus Lokin toimintaan. 

Sodan ja rauhan keskus Muistin ympäristö on säilynyt samanlaisena sota-ajoista saakka. Kuva: Mikkelin kaupungin museot.

Sodan ja rauhan keskus Muisti sijaitsee vanhassa Mikkelin keskuskansakoulussa. Kuva: Pihla Liukkonen.

Tiede kuuluu kaikille

Tiedekeskuksena Muistin tehtävä on lisätä tutkitun tiedon saavutettavuutta. Muistissa tarjotaan uusinta tutkimusta sellaisessa muodossa, että se kiinnostaisi ja tavoittaisi mahdollisimman monia ihmisiä. Yksi Muistin sloganeista kuuluu: ”Muisti on niille, joita sotahistoria kiinnostaa, mutta erityisesti niille, joita se ei kiinnosta.” 

Vaikka Muisti on uusi toimija, se on tavoittanut jo melkoisen joukon ihmisiä. Vuoden 2022 loppuun mennessä vierailijoita oli käynyt yli 60 000. Kävijöistä huomattava määrä on erilaisia ryhmiä.

”Vaikuttava” on yleisin asiakkaiden käyttämä sana".

– Muistin kävijäprofiili poikkeaa tyypillisestä tiedekeskuksen kävijästä. Suuri osa vierailijoistamme on varttuneita aikuisia, sanoo Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen

– Usein sotamuseot mielletään miehiä kiinnostavaksi kohteeksi. Meillä merkittävän osan vierailijoista muodostavat kuitenkin naiset ja perheet, jatkaa Leskinen. 

– Paikalliset toimijat ovat löytäneet hienosti meidät myös tyhy-päivien, kokousten, koulutusten yms. tilaisuuksien järjestäjänä.

Kävijät ovat myös pitäneet näkemästään. Kiitosta ovat saaneet uudenlainen lähestymistapa sotahistoriaan, vahvat kokemukset ja se, että käynti Muistissa laittaa pohtimaan asioita. ”Vaikuttava” on yleisin asiakkaiden käyttämä sana. Moni haluaa myös tulla uudestaan.

Muisti vaikuttaa alueen hyvinvointiin

Museoilla, joihin tiedekeskustenkin katsotaan kuuluvan, on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus. Museoiden aikaansaama kansantaloudellinen hyöty muodostuu arvonlisän ja välituotekäytön tuomasta kulutuksesta kerrannaisvaikutuksineen. Museomatkailutulo on Suomessa jopa 540 miljoonaa euroa vuodessa. Etelä-Savossa matkailulla on erittäin suuri merkitys aluetaloudelle, sen osuus BKT:stä on 3,7 %. Tämä on prosenttiyksikön suurempi kuin maassa keskimäärin. 

Muistin kävijöistä suurin osa on pääkaupunkiseudulta. Onkin laskettu, että Muistin aluetaloudellinen vaikutus vierailujen perusteella on  0,9−1,5 miljoonaa euroa. Muistin merkitys on huomattu maakunnan tasolla. 

Muisti sai Mikkelin Nuorkauppakamarin Vuoden mikkeliläinen 2021 -palkinnon, Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n Vuoden matkailuteko 2021 -palkinnon sekä Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämän Etelä-Savon parhaat -palkinnon 2022. Palkintojen perusteissa korostuu ennen kaikkea se, että Muisti on vetovoimatekijä maakunnalle. 

Muistia on myös kiitetty alueen kansallisen ja kansainvälisen tunnettuuden lisäämisestä, hyvästä yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa sekä ajankohtaisen rauhan teeman esillä pitämisestä nykyisessä maailmantilanteessa.Onkin tutkittu, että suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi museoilla on myös paikkakunnan imagoon liittyviä vaikutuksia, jotka voivat näkyä sekä matkailun että asukkaiden viihtyvyydessä ja joidenkin näkemysten mukaan jopa yritysten sijoittumisessa alueelle.

Toisen maailmansodan kokeneet ihmiset olivat samanlaisia tavallisia ihmisiä kuin kuka tahansa meistä. Olisitko sinä voinut aavistaa mitä tulee tapahtumaan? 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy

Voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy on perustettu 21.9.2018. Se huolehtii Sodan ja rauhan keskus Muistin operatiivisesta toiminnasta vastuualueinaan:

• Keskuksen palvelujen markkinointi ja kehittäminen
• Sodan ja rauhan ilmiöitä ja vaikutuksia kuvaavien näyttelyjen toteuttaminen
• Keskuksen palvelujen tuottaminen: oppimateriaalit, tapahtumat, myymälä ja kokouspalvelut

Hands on, brains on – tekemällä oppimista myös historia- ja yhteiskuntatieteissä

Muistin näyttelytyötä ohjaa tieteellinen neuvottelukunta, jossa on jäseninä historioitsijoita sekä kulttuurintutkimuksen, historian didaktiikan ja tiedekeskuspedagogiikan asiantuntijoita. Neuvottelukunta varmistaa jatkuvan yhteyden säilymisen tutkijoihin, ajankohtaiseen tutkimustietoon ja tutkimusta tekeviin instituutioihin.

Näyttelyjen taustalla on tietosisältöjen lisäksi Muistin oma oppimissuunnitelma, joka pohjaa kansallisiin opetussuunnitelmiin. Pyrimme mahdollistamaan erilaisten historia- ja yhteiskuntatieteisiin kuuluvien taitojen oppimisen: historiallisen empatian ja eettisen ajattelun kehittymisen, syy- ja seuraussuhteiden ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen, lähdekriittisyyden ja omien tulkintojen tekemisen sekä uteliaisuuden heräämisen ja elinikäisen oppimisen mallien omaksumisen.

Artikkelin asiantuntijat

Olli-Pekka Leskinen

Olli-Pekka Leskinen

toimitusjohtaja, Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy

Yhteystiedot

Ristimäenkatu 4, 50100 Mikkeli Asiakaspalvelu ja tiedustelut puh. +358 50 5524233info@muisti.org

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy somessa