Aihepiirit
22.10.2018

Ajamisellasi on väliä

Ajamisellasi on väliä

Liikenne synnyttää viidenneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja liikenteen suurin yksittäinen päästöjen synnyttäjä on tieliikenne. Haitallisten kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on tärkeää alentaa liikennesuoritetta, ja helpoiten se onnistuu alueilla, jossa voidaan kävellä, pyöräillä tai käyttää julkisia kulkuneuvoja. Kun nämä eivät ole vaihtoehtoja, on auton käyttövoimalla ja iällä iso merkitys ilmaston lämpenemisen estämisessä.

Trafin johtava asiantuntija Outi Ampuja kiittelee suomalaisten tietämystä autojen vaihtoehtoisista käyttövoimista sekä mielenkiintoa vähäpäästöisten autojen hankintaan. 

– Tutkimuksessa 74 prosenttia vastaajista piti siirtymistä bensiinistä ja dieselistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin jokseenkin tai erittäin tärkeänä. Silti vain kaksi prosenttia omisti muulla kuin bensiini- tai dieselauton. Joka kuudes kuitenkin mietti siirtymistä vaihtoehtoiseen käyttövoimaan seuraavan viiden vuoden aikana ja puolet uskoi käyttävänsä sitä yli viiden vuoden kuluttua. Eniten vastaajia kiinnosti ladattava hybridi. 

Melu vähenee, ilman laatu paranee

Ampuja muistuttaa, että sähköautoihin siirtymisellä saadaan muitakin hyötyjä kuin päästöjen väheneminen. 

– Sähköautot ovat alhaisilla nopeuksilla hiljaisia, joten erityisesti kaupunkialueilla melu vähenee samalla kun ilman laatu paranee.

Suomella on kovat tavoitteet henkilöautojen vaihtoehtoiseen käyttövoimaan siirtymisessä. Vuonna 2020 osuuden kaikista uusista henkilö- ja pakettiautoista pitäisi nousta 20 prosenttiin, vuonna 2025 jo 50 prosenttiin ja vuonna 2030 kaikki uudet henkilöautot toimisivat vaihtoehtoisella käyttövoimalla. 

Sähköautolla edullisimmat kilometrit

Kuluttajien mielessä uuteen teknologiaan liittyy epävarmuutta ja epätietoisuutta. Sähköautoilua mm. pidetään kalliina. Kuitenkin VTT:n tutkimus osoittaa, että 30 000 kilometrin vuosiajolla sähköauto on viiden vuoden pitoaikana edullisin eli kustannukset ovat 21 snt/km, bensiiniautolla vastaavasti 22 snt/km. Sähköauton edullisuuteen vaikuttaa vuoteen 2021 voimassa oleva 2000 euron hankintatuki sekä se, että sähköautoa verotetaan huomattavasti kevyemmin kuin bensiini- tai dieselautoja. Teksti: Maija-Liisa Saksa

www.trafi.fi/oleedellakavija

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Trafi

Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteessä.Vaikutamme aktiivisesti vastuullisen, turvallisen ja kestävän liikenteen edistämiseksi. Seuraamme ja parannamme jatkuvasti suorituskykyämme, asetamme tavoitteita sekä haemme uusia innovatiivisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Vastaamme liikenteen kasvaviin ympäristövaatimuksiin. Estämme liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja.Olemme edelläkävijä liikenteen tiedon keräämisessä, avaamisessa ja hyödyntämisessä sekä palveluiden tarjoamisessa yhteiskunnan ja liikennejärjestelmän tarpeisiin asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Turvaamme tiedon käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden.Varmistamme Trafin laadukkaan, kestävän ja tietoturvallisen toiminnan kehittämällä henkilöstön osaamista ja tukemalla hyvinvointia. Kannamme vastuumme pienentämällä myös oman toimintamme ympäristökuormitusta.Henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme ovat tietoisia vastuullisesta roolistaan tämän politiikan toteuttamisessa. Sitoudumme täyttämään velvoitteemme ja kannustamme palautteen ja kehitysehdotusten antamiseen. Johtomme varmistaa jatkuvan parantamisen.