Asiakastieto on positiivisen luottotiedon edelläkävijä

Idea positiivisesta luottotiedosta ei ole uusi, vaikka sen rekisteröinti ja pakollinen hyödyntäminen alkaa vasta 2024. Suomen Asiakastieto Oy on tarjonnut positiivista luottotietoa jo lähes 40 miljoonaan vastuulliseen kuluttajaluottopäätökseen vuosina 2013–2023.

Asiakastieto on positiivisen luottotiedon edelläkävijä

Verohallinnon ylläpitämän tulorekisterin yhteyteen avataan vuonna 2024 uusi positiivinen luottotietorekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Tietoa hyödynnetään ylivelkaantumisen torjuntaan. Tällaisen rekisterin ja ennen kaikkea tiedon välttämättömyydestä luotonannossa on keskusteltu jo vuosikymmeniä. Siksi Suomen Asiakastieto Oy rakensi yhdessä asiakkaidensa kanssa jo vuonna 2013 tiedon jakamiseen perustuvan Kuluttajaluottojen Kyselyjärjestelmän

– Meiltä on kysytty, vieläkö Asiakastiedon järjestelmä jatkaa, vaikka vastaavat tiedot on pakko kysyä uudesta rekisteristä, kun kuluttajalle myönnetään luottoa. Vastaus on selvä: totta kai jatkaa! Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen kehitystyöhön, eli tuomme järjestelmään jatkuvasti uutta tietoa, uusia tiedon tarjoajia ja uusia käyttömahdollisuuksia, kertoo kyselyjärjestelmän kehittämisestä vastaava tuoteomistaja Teemu Välilä.

"Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen kehitystyöhön."

Asiakastiedossa ymmärretään hyvin vaihtelevat tietotarpeet ja kustannusten optimointi erilaisissa luotonantotilanteissa. Vastuullisuuden vaatimus yhdistää niitä kaikkia. Pieniä luottoja suurella volyymilla myöntävät yritykset korostavat kustannustehokkuutta, kun taas vakuudellisia luottoja myöntäville tärkeintä on pitkän aikavälin maksukyvyn mahdollisimman tarkka ennustaminen. 

– Kustannustehokkuutta painottava luotonantaja voi edelleen toimia vastuullisesti, vaikka tekee hintavan kyselyn uuteen rekisteriin vain niistä hakijoista, joille luoton myöntäminen näyttää muilla kriteereillä todennäköiseltä ja kannattavalta. Isoihin luottopäätöksiin rekisterin laajat tiedot varmasti kannattaa hinnasta huolimatta kysyä jo prosessin alussa, Välilä toteaa. 

Jo lähes 40 miljoonaa vastuullista luottopäätöstä

Asiakastiedon järjestelmän toimintaperiaate on yksinkertainen. Kun kuluttaja hakee luottoa, hän antaa luotonantajalle luvan pyytää tiedot aiemmin ottamistaan luotoista muilta järjestelmää käyttäviltä yrityksiltä, joita on noin 40. Syntyy kokonaiskuva hakijan vastuista ja niiden hoitamisesta, jolloin luotonantaja pystyy luotettavasti arvioimaan, onko hakijalla varaa ottaa uutta luottoa.

Asiakastiedon kyselyjärjestelmästä haetun datan perusteella on tehty jo lähes 40 miljoonaa vastuullista kuluttajaluottopäätöstä. Kuukausittain tietoa haetaan noin 700 000 päätökseen. Äskettäin järjestelmään on rakennettu mahdollisuus vaihtaa myös asuntoluottoja koskevaa tietoa. Asiakastieto on kehittänyt samalla periaatteella toimivan järjestelmän myös yritysluottoja myöntäville rahoittajille.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Asiakastieto

Asiakastieto

Suomen Asiakastieto Oy on yksi johtavista yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiöistä Suomessa. Tehostamme päätöksentekoprosesseja ja asiakkuuksien hallintaa automatisoiduilla yritys- ja luottotietoratkaisuilla, räätälöidyillä verkkopalveluilla sekä kaikille avoimilla yritys- ja kuluttajatietopalveluilla. Suomen Asiakastieto Oy on osa Asiakastieto Groupia.

Artikkelin asiantuntijat

Teemu Välilä

kyselyjärjestelmän kehittämisestä vastaava tuoteomistaja, Asiakastieto