Rahoituksen saatavuus kasvun mahdollistajana

Kasvu on yksi pk-yritysten parhaista keinoista menestyä. Innovatiivinen mieli ja kyky tehdä strategisiakin päätöksiä nopeasti asettavat omat odotusarvonsa etenemistahdille – myös silloin, kun seuraavan loikan ottamiseen lähdetään hakemaan ulkopuolista rahoitusta.

– Vaikka talouden näkymät ennakoivat jo heikkenevää suhdannetta, voidaan suomalaisten pk-yritysten tilannetta yleisesti ottaen vielä pitää hyvänä, toteaa WS Finance Oy:n liiketoimintajohtaja Veli-Pekka Tilli. 

– Halu kasvaa ja kehittyä on kova, ja rahoituksen saaminen on tärkeässä roolissa. Etenkin silloin, kun toimintaa lähdetään viemään uudelle tasolle.

Aika on edelleen rahaa

Suomalainen pk-yrittäjä on tottunut hakemaan toiminnalleen rahoitusta pankista, mutta joutuu vuosi vuodelta toteamaan, että toimintamallit ajautuvat yhä kauemmas toisistaan. Kun tänä päivänä käytettävissä oleva data mahdollistaa hyvinkin nopeat päätökset, niin myös rahoittajilta odotetaan kykyä nopeaan etenemiseen. ”Pian” on suhteellinen käsite, ja sen tulkinta konkretisoi osapuolten näkemyserot.

– Pankkien tapa käsitellä rahoitushakemuksia on aina ottanut oman aikansa, ja viimeisimmän rahoituskriisin kasvattamat pääomavaateet hankaloittivat prosesseja entisestään, Veli-Pekka Tilli kertoo. 

– Rahoitusta on edelleen hyvin saatavilla pankeista, mutta odottaminen ymmärrettävästi turhauttaa. Yrityksellä on kova kasvu päällä – se haluaa toteuttaa hyvät suunnitelmansa mahdollisimman nopeasti. 

Ajoituksen kasvava merkitys kohottaa aikapainetta entisestään. Kilpailu on armotonta, ja markkinatilanteet elävät. Jos mahdollisuuden ikkuna ehtii sulkeutumaan, koko hanke saattaa mennä sivu suun.

Sosiaalinen tilaus dynaamiselle rahoitukselle

Pankkien ulkopuolella operoivat yksityiset rahoitusyhtiöt, jotka pystyvät tekemään päätöksiä dynaamisesti ja joustavasti, ovatkin nousseet Suomessa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Yksi tällaisista toimijoista on WS Finance, jolla on Veli-Pekka Tillin mukaan myös omat, lisäarvoa tuottavat erityispiirteensä.

  – Tyypillinen ulkopuolinen rahoittaja toimii itse lainaamansa rahan varassa, mutta me rahoitamme yrityksiä puhtaasti omasta taseestamme. Tämä merkitsee kykyä rohkeisiin päätöksiin, entistä parempaa joustavuutta sekä tehokkuutta ja aktiivista osallistumista yritysten kasvuun ja kehitykseen.

Yritysten ja markkinoiden kirjo on valtaisa, niinpä rahoitusasiatkaan eivät kategorisesti ole joko-tai -tilanteita. WS Finance tekeekin paljon yhteistyötä pankkien, eläkevakuutusyhtiöiden ja muiden rahoituslaitosten kanssa. Usein paras kokonaisratkaisu löytyy useamman vaihtoehdon yhdistelmästä; onkin tärkeää löytää rahoituskumppani, jolla on hyvät verkostot ja suhteet koko rahoitusmarkkinaan. Asiansa osaava yritysrahoittaja näkee metsän puilta ja ymmärtää, mikä on loppujen lopuksi olennaisinta.

Yritysrahoituksen saaminen on ykkösasia yritysten hyvinvoinnille ja koko kansantaloudelle. Monipuolinen rahoitusmarkkina ja rahan saatavuus on elinehto kasvua hakeville yrityksille. Se on puolestaan kaikkien osapuolten ja myös yhteiskunnan yhteinen etu.

KATSO HIGHLIGHT-KOOSTE HAASTATTELUSTA 

KATSO KOKO VIDEO HAASTATTELUSTA 

Teksti: Timo Mansikka-aho

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

WS Finance Oy

WS Finance Oy