Monimuotoisuuden edistäjä

Pohjoismaisen rahastoyhtiö Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen haluaa edistää tasa-arvoa sekä omassa organisaatiossaan että niissä yhtiöissä, joihin rahastojen varoja sijoitetaan.

Tulevaisuudessa sijoittajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen, ja myös yksityissijoittajilla on merkittävä rooli muutoksessa, sanoo Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen.
Tulevaisuudessa sijoittajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen, ja myös yksityissijoittajilla on merkittävä rooli muutoksessa, sanoo Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen.

Rahasto- ja varainhoitoala on miesvaltainen toimiala, mutta meillä henkilöstöstä ja johdosta noin puolet on naisia, sanoo rahastoyhtiö Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen. 

Nordea Funds on Nordean tytäryhtiö, jolla on Pohjoismaissa viitisenkymmentä työntekijää. 

– Perheen ja uran yhdistäminen toimii meillä. Tänä vuonna meillä on ollut viisi johtoryhmän jäsentä pitkällä perhevapaalla, ja kolme heistä on miehiä.

Tämän kehityksen Eronen laittaa ennen kaikkea asenneilmapiirin ansioksi.

– Meillä on turvallista jäädä perhevapaalle ilman, että se vaikuttaa uraan, työtehtäviin tai etenemiseen. Tästä on nähty konkreettisia esimerkkejä työyhteisössämme, ja jokainen esimerkki vaikuttaa ilmapiiriin.

Pitkä tausta Nordeassa

Eronen aloitti Nordea Fundsin toimitusjohtajana marraskuussa 2021. Sitä edelsi 15 vuotta Nordeassa sekä pääomamarkkinoilla että varainhoidossa. Nykyisessä tehtävässä Erosta motivoi erityisesti yhteiskunnallinen kulma. Yhtiö hallinnoi Nordean rahastoja Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa ja huolehtii, että tarjolla on mielenkiintoisia ja tuottavia rahastoja. Huolenpito myös siitä, että rahastot on sijoitettu vastuullisesti, on nykyään tärkeä osa työtä ja osa Nordean arvoja. 

– Me äänestämme tuhansissa yhtiökokouksissa ja keskitymme erityisesti vastuullisuuskysymyksiin, Eronen sanoo.

Pohjoismaisissa yrityksissä, joissa omistukset ovat suurimpia, Nordea Funds osallistuu hallitusten jäsenten nimityksiin. Lisäksi omistettavien yritysten johtoon vaikutetaan keskusteluilla esimeriksi ilmastonmuutos- ja biodiversiteettiasioissa.

– Tutkimusten mukaan monimuotoinen hallitus ja johto parantavat myös tuottavuutta. Niissä hallituksissa, joiden jäseniä Nordea Funds on ollut valitsemassa, 40 prosenttia jäsenistä on naisia.

Teksti: Meri Savonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Nordea Funds

Nordea Funds

Nordea Funds on innovatiivinen, lähes 200 laadukasta pohjoismaista sijoitusrahastoa hallinnoiva yhtiö, jonka tavoitteena on auttaa rahastoihin säästäviä ja sijoittavia asiakkaita kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti ja kestävästi sijoittamalla. Toimintamme peruselementtejä ovat luotettavuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä aktiivinen omistajuus. Suomessa yhtiö on ollut markkinajohtajan asemassa jo vuosien ajan.

Artikkelin asiantuntijat

Tanja Eronen

toimitusjohtaja, Nordea Funds

Yhteystiedot

Satamaradankatu 5, Helsinki, 00020 NORDEA

Nordea Funds somessa