”Yksi yhteys, globaali tavoitettavuus” – kokonaisprosessien sähköistys kannattaa

Erityisesti kansainvälisiä markkinoita tavoittelevien yritysten on nyt aika valmistautua kokonaisprosessien digitalisointiin. Pagero tuo koko maailman lähelle yhdellä palveluratkaisulla.

”Yksi yhteys, globaali tavoitettavuus” – kokonaisprosessien  sähköistys kannattaa

Yhä useampi yritys sähköistää liiketoimintansa toimenpiteitä, aina maksuliikenteestä ja myynnistä hankintaan ja ostoreskontraan. Trendi on selkeä Suomessa, mutta kehitys on samansuuntainen myös globaalisti.

– Sähköisistä laskuista ollaan siirtymässä kokonaisprosessien digitalisointiin ja koko kaupankäynnin automaatioon. Tämän me Pagerolla teemme yhdistämällä asiakkaidemme liiketoimintajärjestelmät toisiinsa ja saamalla ne keskustelemaan yhtenäisesti, pilvipalveluamme hyödyntäen, avaa Toni Pihamaa, Pageron Regional Manager.

Pageron avulla on mahdollista automatisoida niin hankinnasta maksuun -ketjut kuin tilauksesta kassaan -prosessitkin. Palvelut sopivat toimialalle kuin toimialalle ja kaiken kokoisille yrityksille. Mikä tahansa yritys voi Pageron alustan ansiosta toimia kansainvälisesti – sen kautta tavoittaa viisi miljoonaa toimijaa ympäri maailman. Tarjolle avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun Suomen markkina muuttuukin digitaalisen järjestelmän avulla globaaliksi. 

– Palvelun kautta pienelle paikalliselle suomalaisyritykselle voikin avautua vientikanava vaikkapa italialaisen terveydenhuollon toimijaan ilman sen suurempaa ponnistelua tai täydellistä paikallistuntemusta.  Toimimme osaltamme kansainvälisen viennin ja tuonnin mahdollistajana. Tunnuslauseemme onkin ”yksi yhteys, globaali tavoitettavuus”, Pihamaa sanoo.

Pagero luo uusia laajentumismahdollisuuksia paitsi asiakkailleen, myös kumppaneilleen. Esimerkiksi ohjelmistotalot voivat Pageron palvelun ansiosta tuottaa lisäarvoa omille asiakkailleen. 

Digitaalisista ratkaisuista tulee oletusarvo

Maailmalla tapahtuu tällä hetkellä lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla eri toimialoja tullaan ajamaan kaupankäynnin sähköistämiseen. Tietyissä maissa lakeja muokataan tehostamisen ja automaation edistämiseksi, toisissa taas muun muassa verosyistä, kun halutaan estää harmaan talouden toimintaa. Muutokset tuovat uudenlaisia vaatimuksia yrityksille, jotka haluavat toimia globaaleilla markkinoilla. Jo nyt saatetaan kohdata tilanteita, joissa kaupankäynti ei onnistu lainkaan ilman digitaalista ratkaisua.

– Yrityksen pitää luonnollisesti toimia kohdemaan lainsäädännön mukaisesti. Jos halutaan toimia useassa maassa, joissa jokaisessa saattaa olla kaupankäynnille hieman erilainen lainsäädäntö ja erilaiset toimintatavat, voi olla hyvin haastavaa selvittää ratkaisu jokaista markkinaa varten itse.

Pageron palveluratkaisun ansiosta yrityksen ei itse tarvitse perehtyä jokaisen kohdemaan vaatimuksiin. Pageron sisäinen Compliance-organisaatio seuraa jatkuvasti lainsäädännön muutoksia. Näin pystytään tuottamaan valmiita, eri maiden lait huomioivia ratkaisuja. Esimerkkinä muutoksista on tulossa oleva EU-direktiivi julkisista hankinnoista ja niiden sähköisyydestä.

– Jos yritykset eivät nyt seuraa tiiviisti maailmalla tapahtuvia muutoksia, on riski jäädä kehityksessä jälkeen. Silloin liiketoimintamahdollisuudet voivat mennä ohi suun. Ulkomailla on jo toimialoja, joilla pitää hoitaa koko kaupankäynti digitaalisesti. Nyt on siis aika valmistautua tulevaan ja sähköistää kokonaisprosessit, Pihamaa toteaa.

Työtaakan ja riskien hallitsemista

Digitaalinen kaupankäyntijärjestelmä on yrityksille myös keino säästää merkittävä määrä henkilöstöresursseja. Validoimalla ja täydentämällä liikeasiakirjoissa olevia tietoja saadaan järjestelmät toimimaan automaattisesti. Tämä keventää manuaalisen työn taakka erityisesti tehtävissä, joissa rutiinityötä on paljon. Kokonaisprosessien digitalisointi keventää kuitenkin myös hankintaa, joka puolestaan edistää myynnin automatiikkaa ja keventää myyntiosaston työtä. Tieto liikkuu järjestelmässä automaattisesti, jolloin tilausten manuaalinen syöttäminen, sekä sähköpostien että puheluiden määrä vähenee. Samalla vähenevät virhemahdollisuudet. 

Korona-aika on tältä osin tönäissyt yrityksiä oikeaan suuntaan. Monella taholla on nyt huomattu se, että manuaaliset prosessit ovat myös riski liiketoiminnalle. 

–Jos käyttää paperisia prosesseja, saattaa joku osa-alue olla lukossa jopa viikkoja pandemian keskellä, kun ihmiset eivät saakaan olla toimistolla. Prosessien digitalisointi on vääjäämätön tulevaisuuden suunta, Pihamaa päättää.

Teksti: Matilda Mäkinen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Pagero

Pagero

- Liikevaihto: 40 miljoonaa
- Työntekijämäärä: 500
- Liiketoiminta-ala: Sanomavälitys & myynnin ja oston automatisointi
- Päämarkkina-alueet: Globaali

Artikkelin asiantuntijat

Toni  Pihamaa

Toni Pihamaa

Regional Manager, Pagero