Aihepiirit
21.03.2020

Tekoäly ei enää tyydy rutiineihin

Tekoälyn rooli modernissa talouden suunnitteluprosessissa kasvaa. Kun AI on tyypillisesti valjastettu huolehtimaan toistuvista taloushallinnon rutiineista, nykyään se pystyy jo tarjoamaan merkittävää lisäarvoa liiketoiminnan ohjaamiseen.

Tekoäly ei enää tyydy rutiineihin

Vaasan Oy:ssä on analytiikkaa hyödynnetty jo kauan, ja tänä päivänä se tukee koko organisaation toimintaa. Intito Oy:n kehittämä integroitu talouden ja liiketoiminnan suunnittelujärjestelmä kattaa tuotantoketjun kaikki osa-alueet. Viimeisimpänä kehityskohteena on ollut tekoälyn hyödyntäminen osana ratkaisua.

– Kaikki lähtee myynnin ennustamisesta, toteaa Vaasanin talousjohtaja Tiia Ranta.
– Myytävät kilomäärät määrittävät tuotannossa tarvittavat resurssit, raaka-ainehankinnoista ja työtunneista aina energiankulutukseen asti.

Kasvavat datamäärät edellyttävät tekoälyä

Kun kyseessä on tuoreleipäliiketoiminta, jossa valmistus toimii joka päivä kymmenien tuhansien tilausrivien volyymilla, datan määrä on ihmisaivojen käsiteltäväksi aivan liian suuri – trendien, lainalaisuuksien ja poikkeamien löytämisestä puhumattakaan. Edistyksellisesti tekoälyä hyödyntävä suunnitteluratkaisu pystyy analysoimaan tietoa ja tekemään ennusteita siitä, miten tietty muutos jossain kohtaa voi kokonaisuuteen vaikuttaa. Samalla voidaan jo hyvissä ajoin ennakoiden etsiä vaihtoehtoja sille, että kyseinen muutos toteutuessaan estäisi yritystä saavuttamasta strategisia tavoitteitaan. 

Integroitu suunnittelujärjestelmä on Vaasanilla johtoryhmän työskentelyn tärkeä ohjausväline, jonka analytiikka mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan seuraamisen ja ennustamisen läpi organisaation. Tuloslaskelmaan ulottuva ratkaisu tekee myös päivittäisestä työskentelystä sujuvampaa ja ohjaa taloushallinnon roolia enemmän liiketoiminnan tukemiseen.

– Olennaista on myös se, että saamme joka kuukausi vietyä prosessimme laadukkaasti läpi, Tiia Ranta korostaa. – Integroitu ratkaisu tuo tuloslaskelmaamme läpinäkyvyyttä; kun näemme, mistä eri rivit muodostuvat, pystymme analysoimaan liiketoimintaan vaikuttavia eri tekijöitä ja jakamaan tarvittavan tiedon oikeille vastuuhenkilöille. 

Edelläkävijät saavat parhaat hyödyt irti

Vuonna 2014 budjettityökalusta lähtenyt suunnittelujärjestelmän käyttö ulottuu Vaasanilla tänä päivänä jo pitkälle menevään ennustamiseen. Tiia Ranta uskoo, että jatkossa tekoälyn hyödyntäminen kasvaa entisestään, ja että lisäarvoa on löydettävissä aivan uusiltakin alueilta. 

Tässä korostuu niin kokeilukulttuurin kuin samalla tavalla ajattelevan kehityskumppanin merkitys. Tiia Ranta toteaakin, että Intiton kanssa liiketoimintatuntemuksen ja teknologian osaamisen rajapinnat kohtaavat luontevasti; yhdessä visioiden ja kehittäen saadaan paras lopputulos aikaan.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Intito

Intito

WE HELP FINANCE AND BUSINESS LEADERS TO SUCCEED IN AN EVER CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT.We operate in the area of Corporate Performance Management (CPM) which is an umbrella concept for a set of management and analytic processes supported by technology. CPM enables businesses to define strategic goals and then manage and measure organisation’s performance against these goals.