13.02.2020

Rannekesensori avuksi Parkinsonin oiretasapainoon

Parkinson-lääkkeiden annostelun määrittäminen saattaa olla hankalaa tilanvaihteluiden vuoksi.

Rannekesensori avuksi Parkinsonin oiretasapainoon

– Parkinson on maamme toiseksi yleisin neurologinen rappeumasairaus Alzheimerin jälkeen, ja sitä sairastaa 15 000 suomalaista. Sen pääoireina on liikkeiden hitaus, lihasjäykkyys ja vapina, kertoo neurologian erikoislääkäri Filip Scheperjans.

– Tautiin ei tunneta parannuskeinoja, mutta lääkkeillä oireita voidaan lievittää.

– Lääkehoidossa voi kehittyä tilanvaihteluita, jolloin seuraa ali- tai ylilääkitysoireita. Ylilääkitysoireina voi esiintyä pakkoliikkeitä. Tilanvaihtelut heikentävät elämänlaatua ja asettavat suuria haasteita lääkeannostelulle. 

Parkinsonranneke mittaa ja tulkitsee oireet tarkasti 

Scheperjansin mukaan Parkinsonrannekkeella oireiden vaikeusaste ja vaihtelut mitataan, jolloin lääkitystä voidaan arvioida ja säätää erittäin tarkasti aikaisempaan tilanteeseen nähden. 

– Joskus potilaan on vaikea antaa lääkärille selkeää kuvaa oirevaihteluista, mutta rannekkeella ei ole tätä ongelmaa: se mittaa oireet objektiivisesti ja välittää niistä tarkat, numeraaliset tiedot. Joskus taas on vaikea erottaa ylilääkitysoireet
alilääkitysoireista, jolloin tuloksena voi olla epäasianmukainen hoito. Ranneke kykenee erottamaan nämä eri oiretyypit toisistaan. Se vastaa merkittävään hoidolliseen ongelmaan. 

Parkinsonranneke lähetetään lainaksi kotiin, ja se mittaa kuuden vuorokauden ajan raajan liikkeet. Kahden minuutin välein tiedot muutetaan numeraalisiksi arvoiksi, joista saadaan raportti ja neurologin lausunto. Niiden perusteella lääkäri määrittelee uudelleen lääkityksen ottoajat ja -määrät. 

Parkinsonranneke on jo käytössä useassa keskussairaalassa. Yksityispotilaat itse tai hoitava lääkäri voivat myös tilata tutkimuksen osoitteesta parkinsonranneke.fi.

Kyseessä on lääkintälaite, ja tuloksista on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Tutkimuksesta saa KELA-korvausta lääkärin täyttämällä lomakkeella (tutkimuskoodi ”AX002”). Hinta korvauksen jälkeen on 319 euroa.

Teksti: Kaisa Mäntyranta
Kuvat: Global Kinetics Corporation ja oma arkisto

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Parkinsonranneke

Parkinsonranneke

Parkinson’s Kinetigraph™ (PKG™) teknologia perustuu Parkinson oireiden laajaan mittaukseen ja analyysiin. Ranneke kerää tietoa liikkeistäsi aivan tavallisessa arjessa ja suojattu analyysimenetelmä tunnistaa Parkinson-oireitasi kuvaavia signaaleja. Ranneke analysoi ainoastaan miten liikut eikä tietoa sijainnistasi kerätä. Mittauksesta saatavat tulokset antavat hoitavalle lääkärille paljon enemmän tietoa voinnistasi, kuin lyhyellä vastaanottokäynnillä on mahdollista havaita tai sinun itse muistaa kertoa oireistasi.