Aihepiirit
09.05.2019

Teknologia arjen tukena vammaispalveluissa

on Suomen suurin julkinen vammaisalan osaamiskeskus. Tuotamme palveluja 1600 vammaiselle henkilölle 1300 etevalaisen voimin. Liikevaihtomme on lähes 80 miljoonaa euroa. Asiakkaitamme ovat muun muassa kehitysvammaiset, aivovammaiset ja autismin kirjon henkilöt.

Vaikka sote- ja maakuntauudistus kaatuikin, jatkamme Etevassa vahvalla kehittämisotteella. Strategisena tavoitteenamme on tuottaa vaikuttavia palveluja ja omannäköistä elämää. Teknologia on tässä keskeinen apuväline, arjen apu ja asiakastyön tuki.

Monialainen asiakaskeskeinen yhteiskehittäminen vähentää eri toimijoiden päällekkäistä työtä ja auttaa rakentamaan entistä yksilöllisempiä, osallistavampia ja ennakoivampia palveluja. Olemme Etevassa panostaneet vahvasti muun muassa ohjelmistorobotiikkaan ja teemme sen soveltamisessa yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa.

Osallistuimme vuoden 2017 lopussa Helsingin kaupungin vammaispalvelujen ja Apotti Oy:n kanssa Accenturen järjestämään PSHACK100-prosessiin, jossa Aalto-yliopiston opiskelijat ideoivat ratkaisuja julkisen sektorin haasteisiin. Syntyi idea vammaispalvelujen raportointisovelluksesta, joka osallistaa asiakkaita, omaisia ja muuta yhteisöä palvelujen kehittämiseen sekä kohdentaa työntekijöiden aikaa vuorovaikutteiseen asiakastyöhön kirjaamisen sijaan.

Ideasta konsepti kehittyi yhteiskehittämistyöpajoissa Tupa-sovelluksen prototyypiksi, joka on räätälöity tuetun asumisen asiakkaille niin sisällöltään kuin visuaaliselta ilmeeltäänkin. Sovellus edistää asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista ja itseohjautuvuutta sekä täydentää yksilökeskeistä elämänsuunnittelua. Se myös vapauttaa työntekijöiden aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Jatkamme sovelluksen kehittämistä yhteistyötahojen kanssa ja tavoitteena on päästä testaamaan Tupan prototyyppiä asiakaskäytössä vielä vuoden 2019 aikana.

Itse kuvattu päiväkirja tuo iloa niin asiakkaan kuin omaisten elämään.

Myös muiden etäpalveluratkaisujen kehittäminen vaikuttavien palvelujen ja asiakkaiden omannäköisen elämän mahdollistamiseksi jatkuu meillä Etevassa aktiivisesti. Yhdessä kehittäen mahdollistamme asiakkaille toimivat ja tarpeita vastaavat palvelukokonaisuudet myös tulevaisuudessa.

Eteva on olemassa asiakkaitaan varten. Keräämmekin jatkuvasti asiakkailta ja omaisilta palautetta toiminnastamme. Erityisesti mieltämme lämmitti tuore omaispalaute: ”Lämmin kiitos teille tuesta ja rinnalla kulkemisesta. Teette niin tärkeää työtä koko sydämellänne.”

Teksti: Katrina Harjuhahto-Madetoja ja Kirsi Manssila

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Eteva

Me kaikki olemme erilaisia – elämme omannäköistä elämää. Sinä itse tiedät parhaiten, mitä arkesi tueksi tarvitset. Suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva apu. Me Etevassa autamme! Kehitämme toimintaamme alan uusimpaan tietoon perustuen. Vammaisten oikeuksien edistäminen on meille tärkeää.