14.10.2020

Vaikuttamisen mahdollisuus tekee sote-johtamisesta palkitsevaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kysyntä kasvaa koko ajan. Ala tarjoaa perustyön lisäksi paljon mahdollisuuksia oman osaamisen kasvattamiseen ja työssä kehittymiseen. Uralla eteneminen aina johtotehtäviin asti lähtee omasta tahdosta ja halusta kehittyä.

Eteva kuntayhtymän toimitusjohtaja Marika Metsähonkala ja tulosaluejohtaja Johanna Sinkkonen uskovat arvopohjaiseen johtamiseen.

Suomen suurimman vammaisalan osaamiskeskuksen Eteva kuntayhtymän toimitusjohtaja Marika Metsähonkala ja tulosaluejohtaja Johanna Sinkkonen korostavat, että kokemus perustyöstä asiakkaiden kanssa luo vakaan pohjan urakehitykselle; arvopohjaisten kysymysten tunnistaminen on sote-sektorilla ensiarvoisen tärkeää.

Arvopohjaista johtamista

Marika Metsähonkala työskenteli uransa alkuaikoina kehitysvammaistenohjaajana. Hän halusi parantaa heikossa asemassa olevien ihmisten palveluja ja löytää uudenlaisia tapoja tuottaa asiakaslähtöisempiä palvelukokonaisuuksia. Esimiestehtävissä hän aloitti 29-vuotiaana. Vahva asiakasnäkökulma ja halu kehittyä omassa työssään on ohjannut urakehitystä tähän päivään asti. 

Johanna Sinkkonen on aina ollut uudistava ja vahvasti eteenpäin näkevä; hän aloitti esimiestehtävissä Etevassa jo 25-vuotiaana. Reitit ovat olleet erilaisia, mutta tavoitteet ja tekemisen periaatteet hyvin samanlaiset. Arvopohjainen johtaminen ja ymmärrys organisaation roolista asiakkaiden palvelijana korostuvat.

Ne ovat myös tärkeimmät asiat, jotka Marika Metsähonkalan ja Johanna Sinkkosen mielestä on omaksuttava, jos haluaa menestyä sosiaali- ja terveysalan johtotehtävissä.

– Henkilöstömme työssä eettisyys on aina läsnä, sillä arjen päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia asiakkaiden elämään, Johanna Sinkkonen toteaa. – Työ edellyttää vahvaa osaamista ja kiinnostusta alaamme kohtaan, ja johtajan tehtävä siinä on mahdollistaa onnistuminen ja työn mielekkyys.

”Johtajan ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, mutta hänen on hyvä tietää, kuka organisaatiossa on paras henkilö suoriutumaan kustakin tehtävästä.”

Marika Metsähonkala lisää, että palvelujen johtaminen ihmisten kautta edellyttää aitoa dialogia ja avointa yhteyttä henkilöstöön. Luottamus ympärillä oleviin on tärkeää.

–Johtajan ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, mutta hänen on hyvä tietää, kuka organisaatiossa on paras henkilö suoriutumaan kustakin tehtävästä.

Jatkuvan kehityksen malli

Marika Metsähonkala ja Johanna Sinkkonen ovat omien työuriensa aikana hankkineet jatkuvasti lisää koulutusta. He painottavatkin johtajan jatkuvaa halua kehittyä työssään, omaa aktiivisuutta ja itsensä vireillä pitämisen merkitystä alla etenemisen kannalta. 

– Urakehitys vaatii motivaatiota, päättäväisyyttä ja aitoa halua oppia, Marika Metsähonkala korostaa. – Se on aika ajoin raskasta, mutta vastaavasti myös palkitsevaa. 

– Ja taas johtamisessa korostuu ihmisten kyvykkyyden ja potentiaalin johtaminen. Urakehitys voi olla etenemistä myös asiantuntijana, Johanna Sinkkonen painottaa. – Ala on täynnä mahdollisuuksia vaikuttaa aidosti suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin, monin eri tavoin.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Eteva

Me kaikki olemme erilaisia – elämme omannäköistä elämää. Sinä itse tiedät parhaiten, mitä arkesi tueksi tarvitset. Suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva apu. Me Etevassa autamme! Kehitämme toimintaamme alan uusimpaan tietoon perustuen. Vammaisten oikeuksien edistäminen on meille tärkeää.