18.03.2021

VMT Plastic Solutions skräddarsyr plastlösningar för mångahanda behov

VMT Plastic Solutions är ett traditionsrikt finländskt familjeföretag, som har verkat i plastbranschen redan i 50 år. Företaget tillverkar tekniska plastdelar för industrin genom formblåsning och formsprutning. VMT tillverkar plastdelar för många slags användningsändamål, för närvarande ligger huvudvikten på tillverkning av komponenter och underenheter för fordonsindustrins samt maskin- och utrustningstillverkarnas behov.

Tekniskt utmanande flerkomponentprodukter är VMT:s specialitet. Det kombineras till exempel med formsprutade delar och metalldelar till tekniska behållare. Dessa flerkomponentprodukter utnyttjas i stor utsträckning bland annat inom fordonsindustrin. 

– Formblåsning används av tradition för att tillverka kapslar och flaskor, men vi har specialiserat oss på krävande tekniska behållare, berättar VMT:s verkställande direktör Marja Mäkinen.

Vi har alltid varit flexibla och snabba att pröva på något nytt."


   I betjäningen av kunderna ligger betoningen på helheten. VMT planerar plastprodukterna ända från början i samarbete med kunden.

– Vi hoppas att vi ska få komma med i kundens produktutvecklingsprojekt redan i ett tidigt skede. På så sätt kan vi bidra till att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen, berättar Mäkinen. Vi väljer det plastmaterial som erbjuder den effektivaste tillverkningsmetoden för kundens produkt och lämpar sig bäst för användningsändamålet. Dessutom vill VMT erbjuda så avancerade underenheter som möjligt. 

– På så sätt kan vi medverka till att kunden får så lite arbete och kostnader som möjligt.

Utveckling och tillväxt i fokus för verksamheten

Fastän det är fråga om ett företag med långa traditioner, understryks förnyelse i VMT:s strategi. Under de senaste åren har företaget inriktat sig på att ta i bruk system som ökar effektiviteten, av vilka ett digitalt system för övervakning av produktionens effektivitet är ett av de senast lanserade.    

– Dessutom har vi genomfört projekt med anknytning till en automatisering av produktionen och ett råvarusystem, som utnyttjar återvunnet material, tillägger Mäkinen. VMT har även certifierats enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

– Vi har alltid varit flexibla och snabba att pröva på något nytt. Vi har starka tillväxtmål för framtiden och man kan vänta sig nya investeringar i produktionen. Återvunnen plast kommer att spela en allt viktigare roll och det efterfrågas allt oftare i produkterna. Vi har lång erfarenhet av att använda återvunnen plast samt beredskap att skaffa det från tillförlitliga och högkvalitativa källor, berättar Marja Mäkinen. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

VMT Plastic Solutions


KEY TO YOUR PLASTIC SOLUTIONS

Artikkelin asiantuntijat

Marja Mäkinen

verkställande direktör