09.04.2022

Osaajapulan kahdet kasvot

Tulevaisuuden työvoimapula ehkäistään tänään. Kykyjen tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen nykyteknologian avulla on kilpailuetu nyt ja tulevaisuudessa. 365Talents auttaa yrityksiä kartoittamaan lahjakkuusvajetta ja -varantoja tekoälyn avulla. 

Osaajapulan kahdet kasvot

Työelämän murros haastaa henkilöstöhallinnon. Kun työtehtävät ja tavat tehdä työtä muuttuvat, ihmisiltä ja johtajuudelta vaaditaan uudenlaisia taitoja. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää ymmärrystä henkilöstön kyvyistä tänään. Älyteknologian avulla henkilöstöjohtamisen haasteita ratkaisevan 365Talentsin toimitusjohtaja Loïc Michel korostaa resurssien jatkuvan luotaamisen merkitystä ja dynaamisen osaamisen kehittämisen tärkeyttä kilpailukyvyn ylläpitämisessä nyt ja tulevaisuudessa. 

"Tulevaisuuden osaajapula ratkaistaan tänään."

– Tulevaisuuden työvoimapulasta puhutaan paljon, mutta samaan aikaan organisaatiot ovat tilanteessa, jossa johdon ymmärrys henkilöstön osaamisesta tämän päivän tekemisessä on puutteellinen. Kykyjä voi olla, mutta ei tiedosteta mitä, kenellä ja missä. Jos resursseja tai niiden vajetta ei tunnisteta, olemassa olevien kykyjen täysi potentiaali jää hyödyntämättä ja tarvittavan osaamisen kehittäminen toteuttamatta, Michel kuvailee. 

Deloitten vuonna 2020 teettämän tutkimuksen mukaan vain noin kymmenellä prosentilla suurista yrityksistä oli reaaliaikainen käsitys henkilöstönsä osaamisesta. Liiketoimintaa tukevien henkilöstöratkaisujen kannalta tilanne on ongelmallinen.

– Miten voi tehdä relevantteja päätöksiä, jos oma tontti on tuntematon? Michel herättelee.

Tunnista voimavarat ja ennakoi tuleva

Tämän päivän osaamisalueiden kartoittamisella varaudutaan parhaiten tulevaisuudenkin työvoimatarpeisiin. 365Talents auttaa yrityksiä kartoittamaan lahjakkuusvajetta ja -varantoja tekoälyn avulla. 

– Kun ymmärrys olemassa olevista resursseista lisääntyy, työntekijöille voidaan räätälöidä yksilöllisiä kehityspolkuja vastaamaan yrityksen osaamistarpeisiin. Näin voidaan edistää sisäistä liikkuvuutta ja henkilöstön sitoutumista, jolloin tarve uuden työvoiman rekrytoimiselle vähenee, Michel sanoo.

Paitsi organisaation sisäistä potentiaalia, tekoäly auttaa tunnistamaan myös työmarkkinoiden tulevia kehityssuuntia.

– AI auttaa analysoimaan markkinoita ja kilpailijoita, jolloin henkilöstöjohtamisen resurssit säästyvät ydintekemiseen, eli henkilöstön kehittämiseen, Michel toteaa.

Loïc Michel painottaa, että osaajien kehittämisen on tapahduttava nyt eikä tulevaisuudessa.

– Kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää riittävää osaamista jo tänään. Talent Experience -työkalun avulla organisaatio saa nopeita ja pysyviä ratkaisuja osaajapulan selättämiseen, Michel vakuuttaa. 

Teksti: Mari Korhonen

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

365Talents

365Talents

Talent Management Simplified. Grow Your Workforce

The 365Talents talent management platform gives you the power of artificial intelligence to solve your HR challenges, so that you can focus on what matters most: your people.

Our mission: to allow you to capture and value every day 100% of the talents in your company, whatever the source of the information or the language

Artikkelin asiantuntijat

Loïc Michel

toimitusjohtaja, 365Talents

365Talents somessa