Hukan vähentäminen on myös ympäristöteko

Mitä vähemmän syntyy hukkaa, sitä enemmän säästyy aikaa, materiaaleja ja energiaa.

– Jo kansallisen kilpailukyvyn nimissä meidän pitää ottaa kaikki hukka pois prosesseista., painottaa Ferrometal Oy:n toimitusjohtaja Mika Brandt.
– Jo kansallisen kilpailukyvyn nimissä meidän pitää ottaa kaikki hukka pois prosesseista., painottaa Ferrometal Oy:n toimitusjohtaja Mika Brandt.

– Jo kansallisen kilpailukyvyn nimissä meidän pitää ottaa kaikki hukka pois prosesseista. Yksi tehokas keino siihen on automatisoida sisälogistiikka, varastotasojen hallinta ja tilaus–toimitusketjut. Kun kaikki ylimääräinen manuaalinen työ, kuten hyllyjen inventointi, varastosaldojen tarkistaminen ja tilausten tekeminen automatisoidaan, vähennetään virheitä ja päästään eroon ylimääräisestä tavaroiden kuljettelusta sekä varastoinnista, painottaa Ferrometal Oy:n toimitusjohtaja Mika Brandt.

Perinteisesti yrityksissä on jouduttu pitämään varmuusvarastoja varmuuden vuoksi, koska reagointi tilaustarpeisiin ei ole ollut riittävän nopeaa. Aina ei tilauksia suunniteltaessa ole myöskään huomioitu, onko tilattava tuote tai osa hitaasti vai nopeasti kiertävä. Lean-ajattelun myötä voidaan paitsi pienentää varaston arvoa myös tehostaa toimintaa ja toimitusvarmuutta.

– Hyödyntämällä esineiden internetiä eli IoT:tä sekä määrittelemällä yrityksen ja nimikekenttien tilauspisteet päästään sataprosenttiseen imuohjaukseen. Jokaista laatikkoa ja hyllypaikkaa skannaa oma optinen sensorinsa, joista jokaista voidaan säätää verkon yli monitoroimaan, missä vaiheessa se tilaa automaattisesti täydentävän tuote-erän ja minkä kokoisena. Perinteisessä viivakoodimaailmassa joku ajaisi viikoittain tarkistamaan, onko tarvetta, ja tekisi tilaukset manuaalisesti, Brandt kertoo.

Älykäs ja reaaliaikainen tilausjärjestelmä

Palvellakseen asiakkaitaan vieläkin paremmin, Ferrometal panostaa vahvasti älykkäiden teknologioiden kehittämiseen. Jo 70 prosenttia Ferrometalin tilausriveistä tulee taloon automaattisesti.

”CleverSystem on ennakoiva, IoT-pohjainen, kaksisuuntainen ja täysin automaattinen tilausjärjestelmä."

Ferrometalin CleverSystem on ennakoiva, IoT-pohjainen, kaksisuuntainen ja täysin automaattinen tilausjärjestelmä. Se koostuu älykkäästä CleverBin-ottolaatikosta, CleverCar-järjestelmästä, jossa CleverBin-ottolaatikot tilaavat täydennykset suoraan huolto- tai asennusautoon, kauppojen automaattisesta CleverStore-tilausjärjestelmästä sekä  CleverContainer-kiinnitystarvikekontista, jolla varmistetaan työmaan toiminta ilman kiinnitystarvikkeiden loppumisesta aiheutuvia katkoksia. Sensori valvoo tavaramääriä ja generoi täydennystilauksen ERP-järjestelmään automaattisesti tilauspisteen alittuessa.

CleverSystem soveltuu erilaisiin  käyttöympäristöihin. Esimerkiksi CleverBinin avulla saadaan varastoautomaateista irti uudenlaista tehoa, sillä luenta lähtee suoraan automaateista. Clever-järjestelmään määritellään, miten usein toimituksia halutaan: päivittäin, joka toinen päivä, kerran viikossa vaiko määräpäivänä joka kolmas viikko. Älykäs tilausjärjestelmä ei tilaa turhia täydennyseriä tuotteille, joita ei ole tarvittu pitkään aikaan. Varastonkierron hallinta helpottuu, kun tilauspisteitä ja toimitussyklejä säädetään kulutushistorian perusteella sekä eliminoidaan turhat tapahtumat. Sensorien päivitykset tehdään verkon yli.

Hukan poistaminen prosessista tuo asiakkaalle lisäarvoa

  •  Automaattinen tilausjärjestelmä optimoi toimitukset, jolloin varastonkierron hallinta helpottuu.
  •  Ennakointi auttaa pienentämään varaston arvoa ja parantamaan toimitusvarmuutta.
  •  IoT-käyttöliittymän etähallinta mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin työpisteellä, työmaalla tai asennusautossa.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Ferrometal

Ferrometal

Ferrometal on Itämeren alueen johtava kiinnitys- ja pientarvikkeiden toimittaja teollisuuteen, projekteihin ja jälleenmyyjille. 45-vuotiaan yrityksen toiminnan ytimessä ovat huippulaadukkaat tuotteet ja pientarvikelogistiikan uusien teknologisten ratkaisujen sekä toimintatapojen innovointi. Ferrometal on osa maailmanlaajuista Würth-konsernia.

Artikkelin asiantuntijat

Mika Brandt

toimitusjohtaja, Ferrometal Oy

Yhteystiedot

Karhutie 9, 01900 Nurmijärvi Asiakaspalvelu 010-308 4500etunimi.sukunimi@ferrometal.fi

Ferrometal somessa