12.09.2019

Erikoistunut laatuun

Syvällä Pohjois-Karjalassa, milteipä kirjaimellisesti keskellä tiheää kuusimetsää, löytyy ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaista teollisuusperinnettä ja globaaliin mittakaavaan yltävää innovointikykyä.

Erikoistunut laatuun

Ollaan Pankakoskella, Lieksanjoen rantamilla, mutta lähimpään vientisatamaan on yli 500 kilometrin matka. Etäisyys on kuitenkin vain pienimuotoinen hidaste, kun kyse on huipputasoisten erikoiskartonkien maailmanvalloituksesta.

– Valmistamamme kartongit edellyttävät pitkälti, että käytämme raaka-aineena korkeatasoista kuusikuitua, kertoo Pankaboard Oyj:n toimitusjohtaja Lauri Junnila.

– Kuidun on tämän lisäksi ehdittävä tuotantolinjalle ennen kuin se ehtii kuivua liikaa.

Tämä merkitsee, että Pankaboard hankkii tarvitsemansa kuuset noin 50 kilometrin säteeltä tehtaastaan. Sijainti runsaan raaka-ainevaraston keskellä on välttämätöntä, sillä tuotteiden korkeista laatuvaatimuksista pidetään tiukasti kiinni.

– Ensikuitu on huomattavasti kierrätyskuitua kevyempi raaka-aine, Lauri Junnila valottaa. 

– Se mahdollistaa paksummat, tuotteita paremmin suojaavat kartonkipakkaukset ilman painon noususta aiheutuvaa kuljetuskustannusten kasvua.

Toinen laatua ja asiakaslähtöisyyttä heijastava tunnusmerkki on Pankaboardin kyky valmistaa hyvin yksilöllisiä, tiettyyn tarpeeseen ja käyttöyhteyteen sopivia kartonkeja. Metsäteollisuusyritykseksi pienikokoinen toimija pystyy liikkumaan joustavasti niin tuotannossa kuin strategiassakin. 

Kasvun kautta menestykseen

Viimeisen 12 vuoden aikana Pankaboardin liikevaihto on kasvanut 50 prosenttia. Pakkauskartongin kysyntä on kasvanut tasaisesti jo useamman vuoden ajan verkkokaupan toimiessa yhtenä tämän kehityksen vahvimmista ajureista. Ei siis mikään ihme, että lähitulevaisuuden tavoitteet ovat vieläkin korkeammalla.

– Vientimarkkinat ovat tulleet meille koko ajan tärkeämmäksi, Lauri Junnila kertoo. – Kun kymmenisen vuotta sitten liikevaihdostamme tuli 60 prosenttia viennistä, nyt vastaava luku hipoo jo 98:aa.

Pankaboard myy tuotteitaan aktiivisesti 65 maahan. Oma myyntiverkosto on jo jonkin aikaa ollut yhtiön tapa toimia maailmanmarkkinoilla, ja siihen luotetaan jatkossakin. Pankakoskella valmistetut tuotteet ovat yksilöllisiä ja teknisesti edistyksellisiä. Tuloksekas myynti vaatii sitoutuneen joukon ammattilaisia, jotka tuntevat ominaisuudet ja mahdollisuudet läpikotaisin.

Jatkuva kehitystyö onnistumisen takeena

Pankaboard on menestynyt maailmanmarkkinoilla keskittymällä omaan ydinosaamiseensa ja löytämällä suotuisan aseman korkealaatuisten erikoistuotteiden valmistajana. Lauri Junnila korostaa kuitenkin, että paikalleen ei saa unohtua missään vaiheessa; vain uutta luomalla voidaan saavuttaa uutta menestystä.

Tuotekehitykseen investoidaan merkittävästi, jotta Pankaboardin kartongit vastaisivat kansainvälisten asiakkaiden odotuksia mahdollisimman hyvin. Metsäteollisuus ei ole tunnettu vuotuisista globaaleista innovaatioistaan, mutta pelkät tuoteparannukset eivät riitä pitämään yritystä kehityksen eturintamassa. Tarvitaan aivan uusia ratkaisuja, jotka vetoavat aivan uusiin asiakasryhmiin.

Puolet Pankaboardin liikevaihdosta tuleekin tuotteista, jotka yhtiö on itse kehittänyt vuoden 2010 jälkeen.

Kasvu luo uusia mahdollisuuksia, ja vaikka valmistava teollisuus tarvitsee lähtökohtaisesti isoja yksiköitä, tarkka erikoistuminen auttaa Pankaboardia strategiansa toteuttamisessa.

Yhteistyöllä uusiin ulottuvuuksiin

Toinen merkittävä menestyksen mahdollistaja löytyy suomalaisesta metsäklusterista.

– Verkottuminen on osa tämän päivän toimintamallia, ja Suomessa on huikeasti metsäalaan liittyvää osaamista, Lauri Junnila sanoo. 

– Me olemme verkottuneet esimerkiksi laitevalmistajien, insinööritoimistojen, kemikaalifirmojen ja yliopistojen kanssa. Yhteistyö on tuonut meille lisää ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä ja sitä kautta ideoita entistä parempiin tuotteisiin.

Eteenpäinmeno edellyttää investointeja, ja juuri nyt huomio kiinnitetään erityisesti uuden tuoteperheen lanseeraukseen sekä tuotantoprosesseihin ja automaatio- ja IT-järjestelmiin. Myös tekniseen myyntiin panostetaan globaaleilla rekrytointiprojekteilla. Aiemmin mainittu markkinalähtöisyys tulee tässäkin vahvasti esiin; Lauri Junnila summaa, että yksi – ja suorastaan olennaisin – työvaihe missä tahansa kehityshankkeessa on se, että uudet innovaatiot käyvät kaupaksi.

– Tänä päivänä on yhä tärkeämpää kyetä nousemaan tavanomaisen yläpuolelle myös silloin, kun uudet innovaatiot halutaan kaupallistaa. On osattava löytää päätöksentekijät ja argumentoida, miksi tämä on hyvä.

Teksti: Timo Mansikka-aho

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Pankaboard

Pankaboard