Aihepiirit
02.12.2016

Aditro haastaa palkkahallinnon rutiinit

Aditro haastaa palkkahallinnon rutiinit

Aditro hakee rohkeasti seuraavan sukupolven kokonaisratkaisua palkkahallinnon ulkoistuspalveluihin. Muutoksen ytimessä ovat työtehtävien uudelleen muotoilu, robotiikka ja erinomainen asiakaskokemus.

Aditro tarjoaa asiakkailleen ulkoistettuja palkkahallinnon palveluja. Yhtiön toiminnan ytimessä on jatkuva kehittyminen, mikä tarkoittaa, että kun on aika uudistua, Aditro on valmis ottamaan vastuun ja syventämään kumppanuutta. Tätä taustaa vasten yhtiössä onkin käynnistetty mittava palkkahallinnon muutoshanke, joka skannaa läpi prosessit, toimintamallit, työkalut ja tukikanavat. 

– Muutosta tehdään asiakas- ja henkilöstökeskiössä ja tavoitteena on, että kun olemme maalissa, lopputulos tulee näkymään asiakkaalle tehostuneena toimintana, parempana laatuna ja entistäkin parempana kykynä palvella asiakkaita arjen haastavissa tilanteissa, Tallinnan ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Outi Sivén kertoo.

– Teknologisen kehityksen ja digitaalisaation myötä pystymme myös palvelemaan entistä laajempaa asiakaskuntaa Aditron toimintamalleilla ja vapauttamaan asiantuntijoidemme syväosaamisen asiakkaan tukemiseen ja konsultointiin, Suomen ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Hanna Mattinen täydentää.

Robotiikka hoitaa manuaaliset tehtävät

Maailma muuttuu, teknologiset välineet kehittyvät ja digitalisaatio heijastuu väistämättä myös palkkahallinnon ja palkkaprosessien maailmaan. 

– Olemme edelläkävijäyrityksenä halunneet ottaa digiloikan kohti tulevaisuutta. Tavoitteena on, että kun olemme matkan päämäärässä, voimme hyödyntää manuaalisissa palkkahallinnon työprosesseissa robotiikkaa ja suunnata Aditron palkkahallinnon asiantuntijaosaaminen syvempää asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin. Aditron osaajille se tarkoittaa mahdollisuutta kehittyä ja luoda aivan uudenlainen työnkuva, Mattinen taustoittaa. 

Työtehtävät muotoillaan uudelleen

Mattinen ja Sivén ovatkin sitä mieltä, että digitaalinen murros tarkoittaa myös työtehtävien uudelleen muotoilua. 

– Se tulee rikastuttamaan asiantuntijoidemme työnkuvaa, vapauttamaan resursseja asiakkaiden henkilökohtaiseen palveluun ja asiakaskokemuksen tuottamiseen. Asiakkaathan toimivat yhä verkottuneemmin. Se konkretisoituu arjessa usein poikkeustilanteina, joissa tarvitaan ulkoisen palvelutuottajan vahvaa syväosaamista ja tukea. Olemme ottaneet kopin myös yhtiön johdossa, sillä haluamme hallitulla muutosjohtamisella valmentaa ja motivoida osaajamme, jotta olemme pian valmiina tarjoamaan asiakkaillemme digitalisaatiota ja robotiikkaa hyödyntävää, seuraavan sukupolven palkkahallinnon kokonaisratkaisua ja kumppanuutta, Mattinen ja Sivén toteavat.

Teksti: Mia Heiskanen

www.aditro.fi

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Aditro

Aditro

People, not tech, come first. We don’t build things because we can. We create solutions for real people in the real world who work everywhere, anywhere, anytime and on any device. And because we always think people first, our intuitive tools are picked up in an instant – and used over, and over, and over again. We simply want to get the job done. And done brilliantly.